, Головний редактор

№364 від 07 жовтня 2022 року "Про  внесення змін до Програми створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Сарненської міської територіальної громади на 2022 – 202..."

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

07 жовтня 2022 року                                                                            № 364

 

Про  внесення змін до Програми створення

місцевого матеріального резерву

для запобігання і ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій на території

Сарненської міської територіальної

громади на 2022 – 2024 роки

 

 

Відповідно до статті 98  Кодексу цивільного захисту України, підпункту 1 пункту “а” статті 27, підпункту 3 пункту “а” статті 361, частини 6 статті 59  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” (зі змінами), виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

  1. Внести зміни до Програми створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Сарненської міської територіальної громади на 2022–2024 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням   Сарненської міської ради № 335 від 14.07.2021, виклавши додатки 1 та 2 до Програми  в новій редакції, що додаються.
  2. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачити кошти на виконання змін заходів до Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету міської територіальної громади на відповідні роки.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Володимира МІЩЕНЮ.

 

 

Міський  голова                                                             Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 


Прикріплені файли
№364 від 07 жовтня 2022 року "Про  внесення змін до Програми створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Сарненської міської територіальної громади на 2022 – 202...".doc
Додаток 1.doc
Додаток 2.docx

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про участь матері у вихованні дитини"

Документи → Проєкти рішень ради
25 квітня 2024
Про затвердження Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2025 - 2027 роки  

Пошук документів