, Адміністратор

Рішення №411 від 19.08.2021 Про затвердження плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року в Сарненській міській територіальній громаді

Р І Ш Е Н Н Я

 

19 серпня 2021  року                                                                                   № 411

 

Про затвердження плану  дій   з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року в Сарненській міській територіальній громаді

 

       Відповідно до  розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року № 285-р «Про затвердження  Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю  на період до 2025 року», статті 34, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови Сарненської райдержадміністрації від 06 липня 2021 року  № 241 «Про затвердження плану дій з реалізації Конвенції  про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року в Сарненському районі», виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

  1. Затвердити план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року в Сарненській міській територіальній громаді (додається).

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Назарця І.П. та керуючого справами виконавчого комітету міської ради Шимка В.М.

 

 

 

Міський голова                                                                  Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

                                                                               ДОДАТОК

                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                               Сарненської міської ради

                                                                                від 29.08.2021 № 411

                                                               

                      

ПЛАН ДІЙ

з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року

в Сарненській міській територіальній громаді

№  п/п

Найменування завдання (відповідно до Національного плану дій)

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні виконавці

1.

Створення умов для забезпечення рівних прав та можливостей для осіб з інвалідністю.

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із положеннями Конвенції про права осіб з інвалідністю, зокрема, заміна термінів «інвалід», «дитина - інвалід» термінами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» у всіх відмінках і числах, а також уніфікація термінів та визначень.

Протягом 2021 року

Відділ соціального захисту; юридичний відділ

2.

Формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя.

Проведення інформаційно – просвітницьких заходів щодо інтеграції осіб з інвалідністю в суспільне життя за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю.

Щороку

Управління культури, туризму, молоді та спорту; відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

3.

Зміцнення потенціалу осіб, відповідальних за формування політик, фахівців у всіх сферах життя у співпраці з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю.

Проведення навчальних тематичних семінарів для викладачів, фахівців освіти щодо важливості включення та допомоги у задоволенні потреб осіб з інвалідністю за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю.

Постійно

Управління освіти

4.

Удосконалення законодавства.

Надання пропозицій до  законопроекту про внесення змін до деяких  законодавчих актів щодо створення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до транспорту, об’єктів транспортно – дорожньої інфраструктури.

І квартал 2023 року

Юридичний відділ, Відділ архітектури та містобудування; відділ житлово - комунального господарства

5.

Забезпечення доступності транспорту.

- Впровадження систем інформування та орієнтування осіб з інвалідністю на транспорті загального користування та об’єктах транспортної інфраструктури з використанням, зокрема, візуальної, звукової, тактильної інформації;

 

- усунення перешкод для маломобільних груп населення, у тому числі для осіб з інвалідністю, із залученням як експертів представників громадських об’єднань осіб з інвалідністю під час проведення капітального ремонту об’єктів:  - громадського та  цивільного призначення;

 

- благоустрою,

 транспортної інфра-структури, дорожнього сервісу, в тому числі,   автомобільних доріг у населених пунктах громади.

До 2025 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 2025 року

Відділ транспорту та інфраструктури

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ транспорту та інфраструктури; відділ архітектури та містобудування

 

 

 

 

 

 

 

Відділ транспорту та інфраструктури; відділ архітектури та містобудування; відділ житлово – комунального господарства

6.

Забезпечення архітектурної доступності.

- Вжиття вичерпних заходів для організації безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель, приміщень, у тому числі,  санітарного призначення, у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я;

 

 

 

- здійснення за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю системного моніторингу доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення    в будівлях закладів охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, об’єктів житлового та громадського призначення, торгівлі, транспорту та зв’язку;

 

- забезпечення розумного пристосування, універсального дизайну приміщень закладів культури (обладнання пандусами, звуковою сигналізацією, інформаційними табличками).

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щороку до 01 квітня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 роки

Відділ архітектури та містобудування; відділ соціального захисту; відділ охорони здоров’я; управ-ління освіти;

управління культури, туризму, молоді та спорту

Відділ архітектури та містобудування; відділ соціального захисту; відділ охорони здоров’я; управління освіти; управління культури, туризму, молоді та спорту

 

 

Управління культури, туризму, молоді та спорту

7.

Забезпечення доступності послуг для осіб з інвалідністю, що надаються через електронні сервіси.

- Розроблення вимог до доступності мобільних додатків та веб – сайтів для осіб з інвалідністю, у тому числі вимог щодо взаємодії спеціального програмного забезпечення з веб – сайтами та мобільними додатками;

 

-  проведення моніторингу доступності адміністративних послуг для осіб з інвалідністю Єдиного державного веб - порталу електронних послуг.

ІІ квартал  2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

І квартал 2021 року

Відділ інформаційно - комп’ютерного забезпечення

 

 

 

 

 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»; відділ державної реєстрації

8.

Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю у надзвичайних ситуаціях, в тому числі, в разі виникнення загрози збройних конфліктів.

- Розроблення та включення до програми цивільного захисту питання щодо забезпечення доступу мало мобільних груп  населення, у тому числі, осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту, зокрема, проведення оцінки потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ;

 

- приведення моніторингу дотримання прав людей з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю, зокрема, щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу;

 

- інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування осіб з інвалідністю;

 

-  Розроблення планів заходів з питань цивільного захисту з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю, які перебувають у закладах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти.

ІІ  квартал 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щороку до 15 лютого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 2021 року

 

 

 

 

І квартал 2022 року

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

 

 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи

9.

Захист осіб з інвалідністю від домашнього насильства.

- Проведення навчання фахівців із соціальної роботи щодо виявлення та надання допомоги  особам з інвалідністю, зокрема визнаним у судовому порядку недієздатними, які зазнають домашнього насильства, у тому числі, від осіб, що здійснюють догляд за ними;

 

- вивчення питання щодо надання соціальних послуг особам, віднесеним до IV  - V групи рухової активності відповідно до Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 13 листопада 2013 року № 760;

 

- проведення оцінки доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення існуючих загальних спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, забезпечення створення умов доступності.

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік

Відділ соціального захисту населення; КЗ «Центр надання соціальних послуг»

 

 

 

 

 

Відділ соціального захисту населення; КЗ «Центр надання соціальних послуг»

 

 

 

 

 

Відділ соціального захисту населення; КЗ «Центр надання соціальних послуг»

10.

Підвищення рівня охоплення якісними соціальними послугами осіб з інвалідністю.

Забезпечення розвитку соціальних послуг з  урахуванням потреб осіб з інвалідністю, у тому числі, із залученням громадських об’єднань.

Серпень 2022 року

Відділ соціального захисту

11.

Забезпечення соціальною послугою догляду вдома осіб із психіатричними та інтелектуальними порушеннями.

Вжиття заходів до надання соціальних послуг особам із психіатричними та інтелектуальними порушеннями, зокрема, недієздатним особам, за місцем їх проживання шляхом створення мережі надавачів соціальних послуг, у тому числі із залученням недержавного сектору.

IV квартал 2022 року

КЗ «Центр надання соціальних послуг»; відділ соціального захисту

12.

Розширення можливостей щодо захисту прав осіб з інвалідністю доступними засобами, способами і форматами спілкування з використанням інформаційних та комунікаційних технологій.

Приведення офіційних веб – сайтів у відповідність з вимогами ДСТУ  ISO/ IEC40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова доступності веб – контенту W3C (WCAG) 2.0» не нижче рівня АА.

До 2025 року

Відділ інформаційно – комп’ютерного забезпечення

13.

Створення умов для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних.

- Проведення навчання для прийомних батьків та батьків – вихователів дитячих будинків сімейного типу, які виховують дітей з інвалідністю, з правової культури, надання якісних послуг, реалізації права на освіту, соціальних захист, дозвілля;

 

- вжиття необхідних заходів до посилення контролю за умовами утримання та виховання дітей з інвалідністю, які виховуються в умовах, наближених до сімейних (малих групових будинках) або у закладах інституційного догляду та виховання дітей.

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба у справах дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба у справах дітей

 

 

 

 

 

 

 

14.

Сприяння доступу для осіб з інвалідністю до будівель, споруд та приміщень закладів освіти.

- Проведення інвентаризації будівель, споруд і приміщень (з урахуванням санітарних зон) закладів освіти щодо пристосування для потреб осіб з інвалідністю;

 

- забезпечення проведення оцінки реалізації права на освіту осіб з інвалідністю відповідно до зауважень загального порядку  № 4 (2016 року) Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю до  статті 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю та Резолюції 70/1, прийнятої Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй “Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року”;

 

- здійснення регулярного моніторингу та оцінки реалізації права на освіту осіб з інвалідністю з використанням індикаторів до статті 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю із залученням громадських об’єднань осіб з інвалідністю, батьків/осіб, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю.

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ квартал 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щороку до 15 лютого

Управління освіти

 

 

 

 

 

 

Управління освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти

15.

Розвиток інклюзивної освіти.

- сприяння розвитку інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту»;

 

- оснащення меблями, пристосованими для навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату закладів дошкільної, загальної середньої освіти;

 

- забезпечення надання послуг інклюзивно-ресурсних центрів у територіальній громаді незалежно від чисельності в ній осіб з особливими освітніми потребами;

 

- забезпечення фінансування додаткових психолого-педагогічних і корекційно - розвиткових послуг для дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення соціальних та інших послуг у закладах освіти.

 

Протягом 2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ квартал 2023 року

 

 

 

 

 

 

ІІ квартал 2022 року

 

 

 

 

 

 

 

До 2023 року

Управління освіти; КУ «Сарненський ІРЦ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти; КУ «Сарненський ІРЦ»

 

 

 

 

Управління освіти; КУ «Сарненський ІРЦ»

 

 

 

 

 

Управління освіти; КУ «Сарненський ІРЦ»

16.

Підготовка фахівців у сфері інклюзивної освіти

- розроблення та впровадження освітніх програм підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, асистентів вчителя у сфері інклюзивного навчання, у тому числі на умовах дистанційного їх проходження;

 

- забезпечення підготовки/ підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, що працюють у системі інклюзивної освіти.

 

І квартал 2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

Управління освіти; КУ «Сарненський ІРЦ»

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти; КУ «Сарненський ІРЦ»

17.

Забезпечення надання медичних послуг особам з інвалідністю.

Забезпечення супроводу осіб з інвалідністю в закладах охорони здоров’я.

Постійно

Відділ охорони здоров’я; КНП «Сарненська ЦРЛ»; КНП «Сарненський ЦПМСД»; КНП «Сарненська стоматологічна поліклініка»

18.

Вжиття заходів для сприяння зайнятості, забезпечення розумного пристосування робочих місць для потреб осіб з інвалідністю, їх супроводу на робочому місці.

- забезпечення здійснення соціального супроводу осіб з інвалідністю під час працевлаштування та на робочому місці;

 

- проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній для популяризації працевлаштування осіб з інвалідністю, підвищення рівня поінформованості та боротьби із стигматизацією і стереотипами, з якими стикаються особи з інвалідністю, зокрема на робочому місці;

 

- забезпечення впровадження ефективних програм зайнятості для осіб з інвалідністю.

Протягом 2021 – 2023 років

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 2021 – 2023 років

Відділ соціального захисту

 

 

 

Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ соціального захисту

19.

 Удосконалення виборчого законодавства щодо участі осіб з інвалідністю у виборчому процесі.

 - забезпечення реалізації виборчих прав осіб з інвалідністю, зокрема шляхом створення умов для безперешкодного доступу до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, застосування засобів розумного пристосування для голосування, доступних форматів інформації, у тому числі аудіокоментування, перекладу жестовою мовою, та інших форматів подачі інформації для читання та спілкування.

ІІ квартал 2023 року

Відділ архітектури та містобудування; відділ транспорту та інфраструктури; відділ житлово – комунального господарства; відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації; відділ інформаційно - комп’ютерного забезпечення

20.

 Забезпечення доступу осіб з інвалідністю до культурного життя.

 - опрацювання в установленому порядку питання щодо удосконалення діяльності бібліотек з метою забезпечення їх доступності для осіб з порушеннями зору.

 

Протягом 2021 року

Управління освіти; управління культури, туризму, молоді та спорту

21.

Створення умов для забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю для занять фізичною культурою, спортом і фізкультурно-спортивною реабілітацією.

- забезпечення архітектурної доступності та безперешкодного доступу до будівель, приміщень, у тому числі санітарного призначення, закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд;

 

- забезпечення організації та проведення заходів з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю забезпечення організації та проведення заходів з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю.

Протягом 2021 – 2025 років

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 2021 – 2025 років

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти; управління культури, туризму, молоді та спорту

 

 

 

 

Управління культури, туризму, молоді та спорту

22.

Забезпечення належного збору деталізованих статистичних даних про осіб з інвалідністю в усіх сферах життя із зазначенням віку,

статі, класифікації захворювань,

місця проживання(міська, сільська місцевість) тощо.

- збирання даних:

 

у сфері охорони здоров’я:

 

- про кількість осіб з інвалідністю, які проживають у районі обслуговування закладу охорони здоров’я, проживають (перебувають) у закладах, які здійснюють інституційний догляд, у розрізі віку, статі, групи інвалідності, нозологічної форми захворювання (із зазначенням кількості осіб з інвалідністю, які пересуваються за допомогою крісла колісного, користуються палицею тактильною), місця проживання (сільська, міська місцевість);

 

у сфері освіти:

 

- про дітей (осіб) з інвалідністю у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для осіб з інвалідністю з розбивкою за віком, статтю, місцем проживання (сільська, міська місцевість);

 

- про забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, зокрема щодо наявності пандусів та поручнів, ліфтів (підйомників), спеціально обладнаних туалетних кімнат для осіб з інвалідністю

 

у сфері транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури:

 

- про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю

 

 

ІІ квартал 2023 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01 липня 2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01 липня 2022року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щороку

 

 

 

Щороку

 

 

Відділ охорони здоров’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ транспорту та інфраструктури

 

Відділ транспорту та інфраструктури

 

 

 

23.

Забезпечення взаємодії та співпраці з Комітетом з прав осіб з інвалідністю, іншими міжнародними і регіональними організаціями, національними інституціями з прав людини з питань захисту прав осіб з інвалідністю.

- надання інформації до чергової Національної доповіді про заходи, вжиті для виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю;

 

- опрацювання зауважень Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, наданих за підсумками розгляду  Національної доповіді про виконання Україною положень Конвенції про права осіб з інвалідністю.

 

Березень 2024 року

 

 

 

 

У тримісячний строк після отримання зауважень  Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю

 

Відділ соціального захисту населення

 

 

 

Відділ соціального захисту населення

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                  Вячеслав ШИМКО

Прикріплені файли
Рішення №411 від 19.08.2021 Про затвердження плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року в Сарненській міській територіальній громаді.zip

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
14 червня 2024
№ від 14 червня 2024 року "Про сприяння розвитку молодіжних громадських об’єднань, молодіжних рад, молодіжної інфраструктури"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
13 червня 2024
№ від 13 червня 2024 року "Про роботу Відділу соціального захисту Сарненської міської ради за період 2023-2024 роки "

Документи → Нормативно-правові засади діяльності
12 червня 2024
Рішення міської ради №11 від 20 листопада 2020 року "Про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання" (із змінами від 24.09.2021 № 466, від 24.09.2021 № 467, від 14.07.2022 № 920, від 27.02.2024 № 1801)

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
12 червня 2024
№ від 12 червня 2024 року "Про встановлення режиму роботи ветеринарної аптеки по вул. Європейська, 27 у м. Сарни"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
12 червня 2024
№ від 12 червня 2024 року "Про розгляд заяви Царука Юрія Юрійовича про внесення змін в його облікові дані квартирного обліку у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів