, Адміністратор

Рішення №417 від 19.08.2021 Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації в Сарненській міській територіальній громаді

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

19 серпня 2021 року                                                                              № 417

 

 

Про затвердження Плану реагування

на надзвичайні ситуації в Сарненській

міській територіальній громаді

 

З метою належної координації роботи органів управління та сил з реагування на загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, зниження можливості загибелі людей, зменшення матеріальних витрат, організації задоволення першочергових потреб постраждалого населення, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 223 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня», керуючись пунктом 3 статті 36, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити План реагування на надзвичайні ситуації в  Сарненській міській територіальній громаді,  що додається.
 2. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи міської ради.

 

 

Міський голова                                                                       Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

                                                    

                                                                       Затверджено рішенням виконавчого

                                                                        комітету Сарненської міської ради

                                                                        від 19.08.2021 №  417                                                                                                              

ПЛАН

 реагування на надзвичайні ситуації в Сарненській міській територіальній громаді

Розділ І Загальні положення

1.План реагування   на   надзвичайні   ситуації в Саренській міській територіальній громаді   (далі - План) розроблено для впорядкування та координації дій органів управління та сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання, спрямованих на ліквідацію наслідків та надання допомоги постраждалим, у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації.

2.План призначений для:

- оперативного реагування органів управління та сил цивільного захисту, запобігання загибелі людей, зменшення матеріальних втрат та організації першочергового життєзабезпечення постраждалих;

- організації управління, взаємодії та інформування органів управління та сил цивільного захисту, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- визначення послідовності та обсягів організаційних і практичних заходів із реагування на надзвичайну ситуацію та ліквідацію її наслідків, строків виконання, відповідальних виконавців та необхідних для цього ресурсів.

 1. План реалізується шляхом:

- інформування та оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації;

- переведення органів управління та сил цивільного захисту в режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації;

-  дії органів управління та сил цивільного захисту в режимі підвищеної готовності та режимі надзвичайної ситуації;

-   управління під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

-  залучення сил цивільного захисту і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

-   взаємодії органів управління та сил цивільного захисту;

- організації основних видів забезпечення під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

4.План вводиться в дію у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації згідно з Порядком класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 (зі змінами).        

 

Розділ ІІ Інформування та оповіщення населення

про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації

 

 1. Інформація про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, її можливі наслідки подається черговими (диспетчерськими) службами субєктів господарювання до оперативно-чергової служби 8 державної пожежно-рятувальної частини районного управління ГУ ДСНС у Рівненській області та до відповідальних чергових міської ради або відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту  та мобілізаційної роботи міської ради по вертикалі управління - від об’єктового до місцевого і регіонального рівнів.

Час проходження інформації з району загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації до оперативно-чергових служб в усній формі становить 5 хвилин після отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації з подальшим поданням письмового підтвердження протягом години за допомогою технічних засобів зв’язку та передачі даних.

 1. Оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації здійснюється структурними підрозділами міської ради через технічні засоби оповіщення та інформування населення шляхом передачі через засоби масової інформації повідомлень про обстановку, що склалася і необхідні дії з урахуванням особливостей оповіщення осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями.
 2. Організація оповіщення органів управління суб’єктів забезпечення цивільного захисту і населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації здійснюється відповідно до Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733.

 

Розділ ІІІ Переведення органів управління та сил цивільного захисту

в режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації

 

 1. Органи управління та сили цивільного захисту переводяться з режиму повсякденного функціонування в режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації у разі переведення міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у відповідні режими функціонування.
 2. Переведення міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в режим підвищеної готовності та надзвичайної ситуації здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації.

Розділ ІV Дії органів управління та сил цивільного захисту

в режимі підвищеної готовності

 

 1. Оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби органів управління міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у разі отримання інформації про загрозу виникнення надзвичайної ситуації:

- негайно здійснюють оповіщення органів управління та сил про загрозу виникнення надзвичайної ситуації;

- посилюють спостереження та контроль за обстановкою на території (об’єкті), де існує загроза виникнення надзвичайної ситуації.

 1. 2. Невідкладно організовуються проведення позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
 2. 3. Керівники органів управління та сил цивільного захисту:

- приводять у готовність до дій за призначенням та уточнюють завдання підпорядкованим органам управління та силам цивільного захисту;

- формують та організовують роботу оперативних груп;

- приймають рішення щодо приведення в готовність системи зв’язку, оповіщення і обміну інформацією;

- коригують плани реагування на надзвичайні ситуації, здійснюють заходи із запобігання їх виникненню;

-  уточнюють завдання, визначені у додатку 1 до цього Плану (додається).

 1. Керівник міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту:

- організовує інформування населення про дії в можливій зоні надзвичайної ситуації;

- здійснює заходи із захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

- організовує і здійснюють заходи щодо приведення в готовність споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів.

 1. Керівниками установ та закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги здійснюються заходи щодо приведення в готовність сил і засобів до надання екстреної медичної допомоги під час виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків.

Розділ V Дії органів управління та сил цивільного захисту  режимі надзвичайної ситуації

 

 1. Оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби органів управління міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у разі отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації:

- інформують органи управління та сили цивільного захисту про виникнення надзвичайної ситуації;

- залучають чергові сили і засоби та у разі потреби приводять в готовність додаткові сили цивільного захисту;

- здійснюють постійний моніторинг обстановки у зоні надзвичайної ситуації і прилеглої до неї території (об’єктів).

 1. Рішенням виконавчого комітету міської ради утворюється спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, діяльність якої проводиться відповідно до Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального,місцевого, та об’єктового рівня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року №843.
 2. Для безпосереднього управління під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації міський голова призначає керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Послідовність дій керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації визначено у додатку 2до цього Плану.
 3. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій здійснює заходи, які визначені у положенні відповідної комісії.
 4. Керівники органів управління та сил цивільного захисту:

- організовують оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та дії в умовах такої ситуації;

- направляють до зони надзвичайної ситуації мобільні оперативні групи;

- залучають підпорядковані сили цивільного захисту для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в зоні надзвичайної ситуації відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації;

- організовують виконання заходів з першочергового життєзабезпечення постраждалих або їх евакуацію в місця постійного чи тимчасового проживання;

- вживають заходів з медичного захисту населення та ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайної ситуації;

- організовують здійснення заходів, визначених відповідними планами реагування на надзвичайні ситуації, та інших заходів з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- організовують виконання завдань, визначених додатком 1 до цього Плану;

- виконують комплекс заходів режиму підвищеної готовності, якщо вони не були виконані попередньо.

Розділ VІ Дії органів управління та сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

 

 1. До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил цивільного захисту, який прибув до зони надзвичайної ситуації першим, у разі виникнення надзвичайної ситуації на потенційно небезпечному об’єкті або об’єкті підвищеної небезпеки - диспетчер об’єкта або особа старшого інженерно-технічного персоналу, яка перебуває на зміні.

2.На час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у підпорядкування керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації переходять усі аварійно-рятувальні служби, що залучаються до ліквідації таких наслідків.

3.Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, оцінки характеру і наслідків надзвичайної ситуації, підготовки пропозицій для прийняття рішення щодо її локалізації або ліквідації, управління силами цивільного захисту керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (далі - штаб) та призначається його начальник.

4.До складу штабу входять представники структурного підрозділу територіального органу ДСНС, керівники аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також представники або експерти структурних підрозділів міської ради, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

5.Порядок діяльності, завдання та функції штабу визначено Положенням про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видами оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, затвердженого наказом МВС від 26 грудня 2014р. №1406,зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 січня 2015р. за №47/26492.

 

6.Для управління в режимі повсякденного функціонування суб’єктами забезпечення цивільного захисту, координації дій органів управління та сил цивільного захисту, здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи збирання, обробки, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах надзвичайної ситуації можуть утворюватись робочі групи.

7.У разі виникнення надзвичайної ситуації відповідні робочі групи в надзвичайних ситуаціях безпосередньо взаємодіють із штабом у разі його утворення і забезпечують його роботу.

 1. До робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються сили цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.
 2. Сили цивільного захисту залучаються для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації та планів локалізації і ліквідації наслідків аварії.

10.Рішення про залучення сил цивільного захисту приймають органи управління, яким підпорядковані такі сили, на підставі звернень суб’єктів господарювання, на території яких виникла надзвичайна ситуація, або керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

11.Основну частину робіт, пов’язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, установи чи організації, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту Сарненської міської територіальної громади.

Додаткові сили цивільного захисту залучаються до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

До заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виконуються в міській ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, згідно з відповідними планами взаємодії можуть залучатися підрозділи Збройних Сил, інші військові формування та правоохоронні органи відповідно до законодавства.

12.З метою оперативного вжиття заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт силами цивільного захисту утворюється угруповання сил цивільного захисту, залучення яких здійснюється поешелонно.

До складу сил першого ешелону відносяться сили цивільного захисту, які перебувають на цілодобовому чергуванні, із строком готовності до 40 хвилин, у зоні відповідальності яких виникла надзвичайна ситуація.

До складу сил другого ешелону відносяться сили цивільного захисту, строк готовності до дій за призначенням яких перевищує 2 години.

Нарощування угруповання сил і засобів цивільного захисту в зоні надзвичайної ситуації здійснюється керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації через штаб.

13.У разі виникнення надзвичайної ситуації на території об’єкта, який підлягає постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт першочергово здійснюють аварійно-рятувальні служби, що обслуговують зазначений об’єкт (територію).

Розділ VІІ Взаємодія органів управління і сил цивільного захисту

 

1.Для своєчасного запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ефективного реагування на них, узгодження спільних дій органів управління, служб і формувань в міській ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту організовується взаємодія органів управління і сил цивільного захисту.

2.Взаємодія органів управління і сил цивільного захисту, що залучаються для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій або ліквідації їх наслідків, здійснюється згідно з Положенням про міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

 

3.У разі виникнення надзвичайної ситуації спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації взаємодіє з органами управління та силами міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту через керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

4.Органи управління цивільного захисту відповідно до своїх повноважень взаємодіють на підставі завчасно розроблених планів реагування на надзвичайні ситуації.

5.Органи управління міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту зобов’язані:

-  визначити взаємодіючі органи управління і сил цивільного захисту;

- забезпечити взаємний обмін інформацією про обстановку, що склалася, і подальші дії;

- визначити порядок всебічного забезпечення спільних заходів та взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами;

- довести до підлеглих та взаємодіючих органів управління і сил цивільного захисту вимоги щодо порядку оповіщення, управління, зв’язку та обміну інформацією;

- вжити всіх можливих заходів для підтримання безперервної взаємодії з підпорядкованими і взаємодіючими органами управління і силами цивільного захисту, негайно відновлювати взаємодію в разі її порушення.

У разі змін обстановки і необхідності виконання нових завдань порядок взаємодії уточнюється.

Організація основних видів забезпечення під час проведення аварійно -рятувальних та інших невідкладних робіт і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

6.З метою підвищення ефективності дій та створення умов для успішного виконання поставлених завдань силами цивільного захисту, що беруть участь у заходах з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, організовується їх всебічне забезпечення.

Основними видами забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є розвідка, інженерне, радіаційне, хімічне, біологічне, гідрометеорологічне, матеріально-технічне, транспортне, медичне, інформаційне забезпечення та охорона публічного (громадського) порядку, які здійснюються силами відповідних спеціалізованих служб цивільного захисту та суб’єктів господарювання за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації здійснюється відповідно до статутів та інших нормативних документів щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

 1. Джерела і порядок фінансування заходів, виділення необхідних трудових і матеріально-технічних ресурсів визначаються згідно із законодавством.

8.Використання матеріальних резервів під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації здійснюється згідно із законодавством.

Розділ VІІІ: Організація основних видів забезпечення під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

 1. З метою підвищення ефективності дій та створення умов для успішного виконання поставлених завдань силами цивільного захисту, що беруть участь у заходах з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, організовується їх всебічне забезпечення.

Основними видами забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є розвідка, інженерне, радіаційне, хімічне, біологічне, гідрометеорологічне, матеріально-технічне, транспортне, медичне, інформаційне забезпечення та охорона публічного (громадського) порядку, які

здійснюються силами відповідних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня та суб’єктів господарювання за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації здійснюється відповідно до статутів та інших нормативних документів щодо дій у надзвичайних ситуаціях, які затверджуються відповідними центральними органами виконавчої влади.

Забезпечення радіаційного захисту персоналу, осіб, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, і населення здійснюється відповідно до вимог спеціального законодавства з урахуванням стандартів безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Європейської спільноти з атомної енергії (Євратом) і міжнародних договорів України.

 1. Джерела і порядок фінансування заходів, виділення необхідних трудових і матеріально-технічних ресурсів визначаються згідно із законодавством.
 2. Використання матеріальних резервів під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації здійснюється згідно із законодавством та Програмою створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженого рішенням Сарненської міської ради від 28 травня 2021 року                          № 202.               .

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                            Вячеслав ШИМКО

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Додаток 1

                                             до  плану  реагування на надзвичайні

                                  ситуації в Сарненській міській

                      територіальній громаді

                                                                                                                 

ПЕРЕЛІК  

функцій та основних завдань органів управління і сил цивільного захисту, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Сарненській міській територіальній громаді

 

 1. 8 державна пожежно - рятувальна частина районного управління ГУ ДСНС України у Рівненській області:

- здійснення оповіщення та інформування місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

- реагування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

- забезпечення гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю людей чи призводять до завдання матеріальних збитків;

- залучення підрозділів пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та координація їх діяльності під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- організація проведення пошуково-рятувальних робіт та здійснення контролю за їх проведенням;

- участь у розслідуванні пожеж, причин виникнення надзвичайних ситуацій та невиконання запобіжних заходів, а також у проведенні оцінки дій органів управління і сил цивільного захисту з організації та проведення ними рятувальних та інших невідкладних робіт.

 1. Сарненський районний відділ національної поліції ГУ НП України у Рівненській області:

- здійснення заходів з рятування людей, забезпечення їх безпеки та охорони майна;

- забезпечення публічної безпеки і порядку;

- надання допомоги у відселенні людей з місць, небезпечних для проживання, проведенні евакуації населення;

- охорона режимно-обмежувальних і карантинних зон навколо осередків радіоактивного, хімічного, бактеріологічного (біологічного) зараження та під час їх ліквідації;

- регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за додержанням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;

- супроводження транспортних засобів у випадках, передбачених законом.

3.Управління житлово-комунального господарства, транспорту,містобудування, архітектури, та управління комунальною власністю  міської ради:

- забезпечення готовності сил і засобів підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міської ради та суб’єктів господарювання, які надають комунальні послуги, до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства, здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;

- участь у проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства.

 1. Відділу по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку міської ради:

-  моніторинг навколишнього природного середовища;

- здійснення заходів з відтворення та охорони навколишнього природного середовища;

- забезпечення заходів з реалізації державної політики у сфері екологічної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

 1. КНП «Сарненський центр первинної медико–санітарної допомоги» Сарненської міської ради:

- надання доступної, безоплатної, своєчасної та якісної екстреної медичної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

- розгортання сортувального майданчика та проведення медичного сортування постраждалих;

- епідеміологічний нагляд за станом захворюваності населення, показниками середовища життєдіяльності людини та відповідного лабораторного моніторингу з метою прогнозування та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

- забезпечення медичного захисту населення;

 1. Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи міської ради та відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації:

- інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій через засоби масової інформації (Інтернет, радіомовлення, інші засоби масової інформації  тощо);

-   контроль запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

- створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

 1. Спеціалізовані служби цивільного захисту, що утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту:

- участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів цивільного захисту на особливий період;

- здійснення заходів з переведення спеціалізованих служб на функціонування в умовах надзвичайних ситуацій та особливого періоду;

- підготовка та здійснення контролю за готовністю органів управління, ланок, груп, команд або об’єктових підрозділів до дій за призначенням, їх забезпечення;

- організація та проведення навчання за програмою спеціальної підготовки фахівців певної спеціальності, які входять до складу спеціалізованої служби;

- підтримання в готовності техніки і майна спеціального призначення для виконання завдань із цивільного захисту в мирний час та в особливий період;

- підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів із цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та управління підрозділами спеціалізованих служб, що залучаються до таких робіт і заходів;

- організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем, їх ланок, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів спеціалізованих служб.

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                              Вячеслав ШИМКО

                                                                       

                                                                         Додаток 2

                                                                         до  плану  реагування на надзвичайні

                                                             ситуації в Сарненській міській

                                                 територіальній громаді

Послідовність дій керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

 1. Виїжджає на місце виникнення надзвичайної ситуації та здійснює безпосереднє керівництво організацією та проведенням робіт у зоні надзвичайної ситуації.
 2. Створює штаб, призначає начальника штабу та організовує його роботу, дає вказівки та розпорядження щодо проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
 3. Уточнює завдання суб’єктам, задіяним до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
 4. Організовує зв’язок з мобільними оперативними групами, які залучаються до реагування на надзвичайну ситуацію.
 5. Утворює ешелоноване угруповання сил і засобів реагування на надзвичайну ситуації та організовує залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
 6. Організовує через штаб виконання таких заходів:

- визначення зони ураження надзвичайної ситуації, кількості і місць перебування в ній людей, організовує їх рятування та надання медичної допомоги;

- збирання даних про обстановку в зоні надзвичайної ситуації, їх аналіз та узагальнення;

- визначення головного напряму ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, прийняття рішення щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення і території від наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення життєдіяльності постраждалих;

- розроблення оперативних планів заходів з ліквідації надзвичайної ситуації, зосередження в районі надзвичайної ситуації необхідних сил і технічних засобів та своєчасне введення їх у дію;

- визначення кількості і складу аварійно-рятувальних формувань, необхідних для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, порядку і строків їх залучення згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації і планами взаємодії;

- організація взаємодії аварійно-рятувальних служб та формувань, залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, з метою ефективного використання їх потенціалу;

- здійснення керівництва роботами з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- ведення обліку робіт, що були проведені аварійно-рятувальними службами та формуваннями під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- ведення обліку загиблих та постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації;

- інформування населення про наслідки та прогноз розвитку надзвичайної ситуації, хід її ліквідації та правила поведінки в зоні надзвичайної ситуації;

проведення евакуаційних заходів, крім загальної або часткової евакуації населення;

- зупинення діяльності об’єктів, що розташовані в зоні надзвичайної ситуації, незалежно від форми власності і підпорядкування, введення обмеженого доступу на територію цієї зони;

- залучення в установленому порядку до проведення робіт аварійно-рятувальних формувань, громадських організацій та окремих громадян за їх згодою, необхідних транспортних та інших технічних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, які перебувають в зоні надзвичайної ситуації;

- зупинення аварійно-рятувальних робіт у разі підвищення рівня загрози життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

 1. Організовує взаємодію органів управління і сил цивільного захисту, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
 2. Організовує з метою першочергового життєзабезпечення постраждалих та оперативної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації контроль за виконанням усіх видів забезпечення під час дій у зоні надзвичайної ситуації.
 3. Організовує забезпечення, контроль та координацію робіт, пов’язаних із здійсненням заходів безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
 4. Подає міському голові звіт щодо прийнятих рішень і стану справ під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                              Вячеслав ШИМКО

 

 

Прикріплені файли
Рішення №417 від 19.08.2021 Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації в Сарненській міській територіальній громаді.zip

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
29 лютого 2024
№ від 29 лютого 2024 року "Про затвердження протоколу  від 29.02.2024 року  № 1 засідання комісії з питань розгляду  заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також члені"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
29 лютого 2024
№ від 29 лютого 2024 року "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сарненської міської ради від 25 серпня 2023 року № 408 «Про організацію освітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік у закладах освіти Сарненської міської територіальн"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
29 лютого 2024
№ від 29 лютого 2024 року "Про надання допомоги на поховання "

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
29 лютого 2024
№ від 29 лютого 2024 року "Про затвердження плану проведення інвентаризації та паспортизації дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території Сарненської міської територіальної громади"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Лютий
28 лютого 2024
№ 30 від 27 лютого 2024 року "Про окремі питання здійснення контролю за виконанням документів у Сарненській міській раді"

Пошук документів