, Головний редактор

№458 від 24 вересня 2021 року "Про затвердження Програми забезпечення  розроблення містобудівної документації  Сарненської міської територіальної громади  Сарненського району Рівненської області  на 2021-2025 роки"

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

24 вересня 2021 року                                                                                                 № 458

 

 

Про затвердження Програми забезпечення 

розроблення містобудівної документації 

Сарненської міської територіальної громади 

Сарненського району Рівненської області 

на 2021-2025 роки

 

 

З метою забезпечення ефективної реалізації розроблення містобудівної документації населених пунктів, які входять до складу Сарненської міської територіальної громади, раціонального використання території, створення повноцінного життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем громади, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування законних приватних, громадських та державних інтересів під час проведення містобудівної діяльності, збереження історико-культурного середовища, керуючись пунктом 42 частини 1 статті 26, статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 16 та 161 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 53 Закону України «Про землеустрій», статтею 12 Закону України «Про основи містобудування», статтями 2, 4 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», та за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

  1. Затвердити Програму забезпечення розроблення містобудівної документації Сарненської міської територіальної громади Сарненського району Рівненської області на 2021-2025 роки (далі – Програма), що додається.
  2. При формуванні та внесенні змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2021-2025 роки передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
  3. Головним розпорядником коштів визначити Сарненську міську раду.
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сарненської міської ради VІІІ скликання з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (І.М'якішев), а організацію виконання – на першого заступника міського голови Івана НАЗАРЦЯ.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                               Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого                                                              рішення міської ради

комітету міської ради                                                                      24 вересня 2021 року №458

21 вересня 2021 року № 475                                                                                            

 

Програма

забезпечення розроблення містобудівної документації Сарненської

міської територіальної громади Сарненського району Рівненської області 

на 2021-2025 роки

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Паспорт Програми

 

1.  Вступ

 

2. Загальні положення

 

3.Мета та завдання Програми

 

4.Термін реалізації Програми

 

5. Фінансове забезпечення Програми

 

5. Очікувана ефективність виконання Програми

 

Додаток 1. Орієнтовна вартість робіт

 

 

ПАСПОРТ

Програми забезпечення розроблення містобудівної Сарненської

міської територіальної громади Сарненського району Рівненської області 

на 2021-2025 роки

1

Ініціатор розроблення Програми

Сарненська міська рада

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»

3

Розробник Програми

Відділ архітектури та містобудування Сарненської міської ради

4

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет міської ради

5

Термін реалізації програми

2021 – 2025 роки

6

Етапи виконання програми                         (для довгострокових програм)

2021 рік – І-й етап

2022 рік – ІІ-й етап

2023 рік – ІІІ-й етап

2024 рік – ІV-й етап

2025 рік – V-й етап

7

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Сарненської міської територіальної громади (далі – ТГ), залучені кошти

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

6 400,0 тис. грн.

 

  1. Вступ

 

Програма забезпечення містобудівною документацією Сарненської міської територіальної громади Сарненського району Рівненської області на 2021-2025 роки (далі – Програма) передбачає виконання вимог Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку» та Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» запроваджує інтеграцію землевпорядної та містобудівної документації та передбачає виготовлення громадами Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади. Даний Закон набрав чинності з 24.07.2021 р.

Програма спрямована на забезпечення умов сталого містобудівного, економічного та соціального розвитку населених пунктів Сарненської міської територіальної громади та вирішення проблемних питань стимулювання, розвитку, раціонального використання територій, визначення черговості і пріоритетної забудови, створення належних умов для життєзабезпечення, уточнення планувальної структури та просторової композиції забудови територій,  пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій, збереження історико-культурного середовища.

Програма розроблена відповідно до Законів України:

– «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– «Про Генеральну схему планування території України»;

– «Про основи містобудування»;

– «Про архітектурну діяльність»;

– «Про стратегічну екологічну оцінку»;

– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель»;

– Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926.

 

  1. Загальні положення

 

У цій Програмі наведені терміни вживаються у такому значенні:

1) містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій;

2) генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

3) схема планування території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території;

4) план зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

5) комплексний план просторового розвитку території територіальної громади ­– одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою.

6) стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це процедура визначення, опису та аналізу наслідків для довкілля та здоров’я населення від реалізації державних програм планування та розвитку.

Генеральний план населеного пункту – основний вид містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території.

Генеральний план є комплексним планувальним документом, обов’язковим для виконання. Його положення базуються на аналізі й прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території населеного пункту.

Матеріали генерального плану вирішують основні, принципові питання з планування територій i не можуть бути  використані  замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та  здоров’я  населення,  пам’яток iсторiї i культури, інженерного захисту i підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього  руху, інженерного обладнання, тощо. При розробленні зазначеної документації повинні враховуватися пропозиції вiдповiдних роздiлiв генерального плану.

Планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами відповідно до повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генеральних планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» передбачає виготовлення громадами Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, який є одночасно містобудівною документацією на місцевому рівні та документацією із землеустрою.

 

Комплексний план просторового розвитку визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» передбачає обов`язкове проведення стратегічної екологічної оцінки. СЕО проводять під час розроблення відповідного документа державного планування до його затвердження.

Згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру з урахуванням даних державного земельного кадастру.

 

  1. Мета та завдання Програми

 

Головною метою Програми є забезпечення містобудівною документацією території та населених пунктів Сарненської міської територіальної громади для забезпечення сталого соціально-економічного її розвитку.

Завданнями Програми є:

– обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

– обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

– забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку міста Сарни та сільських населених пунктів Сарненської міської територіальної громади;

– визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови промислових, рекреаційних, природоохоронних територій і об’єктів;

– обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

– визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб  на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;

– визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

– охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

– регулювання забудови міста Сарни та сільських населених пунктів Сарненської міської територіальної громади  та використання території Сарненської міської ради.

Матеріали містобудівної документації використовуються як вихiднi дані при розробленні іншої планувальної документації  та  проектів забудови, місцевих правил використання i забудови території  населеного пункту, iнвестицiйних програм i проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення  земель  населених  пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем i програм охорони навколишнього природного середовища  та  здоров’я  населення,  пам’яток історії  i культури, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем органiзацiї дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання i галузей міського господарства, виконанні грошової оцінки земель, створенні мiстобудiвного та земельного кадастрів, тощо.

Тобто, відсутність містобудівної документації не дозволяє належним чином здійснювати містобудівну діяльність на території Сарненської міської територіальної громади.

 

  1. Термін реалізації Програми

 

Термін реалізації Програми складає 5 (п`ять) років.

 

  1. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету  міської ТГ. Окрім цього, фінансування робіт з розроблення комплексного плану просторового розвитку території Сарненської міської територіальної громади, генеральних планів та планів «червоних ліній» міста Сарни та сільських населених пунктів Сарненської міської територіальної громади може здійснюватись за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Коригування Програми щодо фінансового забезпечення її реалізації проводиться згідно з остаточним рахунком коштів відповідно до затвердженої містобудівної документації.

Програмою визначаються необхідні обсяги фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості розробки містобудівної документації.

Всього на розроблення містобудівної документації з планування населених пунктів Сарненської ТГ протягом 2021-2025 років у бюджеті міської ТГ необхідно передбачити орієнтовно 6 400,0 тис. грн.

Орієнтовний кошторис робіт з розроблення містобудівної документації та топографічної основи генеральних планів наведено в додатку 1 до Програми.

 

  1. Очікувана ефективність виконання Програми

 

В результаті реалізації Програми буде створена топографо-геодезична основа  території  міста Сарни та затверджений комплексний план просторового розвитку території Сарненської міської територіальної громади.

Ефект від виконання Програми – підвищення соціально-економічної ефективності населених пунктів, поліпшення екологічних параметрів і збереження середовища, вдосконалення архітектурно-естетичних характеристик простору життєдіяльності населення, розроблення містобудівної документації населених пунктів.

Програмою передбачається налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій населених пунктів, врахування державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні, забезпечення доступної та повної інформації про наявність на території адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, які не надані у користування  та  можуть бути використані під забудову, а також інформацію щодо містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, залучення інвестицій у розвиток території Сарненської територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми забезпечення розроблення

містобудівної документації Сарненської

міської територіальної громади

Сарненського району Рівненської

області на 2021-2025 роки                       

     

 

Орієнтовна вартість робіт з розроблення містобудівної документації

Сарненської міської територіальної громади Сарненського району

Рівненської області

 

з/п

Види робіт з розробки

містобудівної документації

та топографічної основи

Обсяг коштів,

необхідних на виконання робіт, тис. грн.

У тому числі по роках:

2021

2022

2023

2024

2025

1

Виготовлення топооснови М 1:10000 для розробки комплексного плану  просторового розвитку території Сарненської міської територіальної громади

2 000,0

2 000,0

2

Розроблення комплексного плану  просторового розвитку території Сарненської міської територіальної громади, всього:

в тому числі:

2 000,0

200,0

700,0

500,0

500,0

100,0

підготовчі роботи

500,0

200,0

300,0

основний етап

1 400,0

400,0

500,0

500,0

завершальний етап

100,0

100,0

3

Внесення змін до генерального плану м. Сарни Рівненської області

2 000,0

2 000,0

4

Виконання стратегічної екологічної оцінки комплексного плану  просторового розвитку території Сарненської міської територіальної громади

200,0

200,0

5

Проведення експертизи комплексного плану просторового розвитку території та внесення змін до генерального плану м. Сарни

200,0

 

200,0

Всього:

6 400,0

2 200,0

2 700,0

2 500,0

700,0

300,0

 

*Вартість робіт підлягає уточненню в ході виконання Програми.

 

 

 

 

 

Пояснення до додатку 1

 

Орієнтована вартість проектно-вишукувальних робіт вказана у цінах станом на січень 2021 року без врахування уточнених індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт. Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником з урахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях міста або території на час виготовлення містобудівної документації.

Показники Програми, за необхідності, можуть коригуватися у випадках:

– внесення змін до адміністративно-територіального устрою;

– зміни межі міста Сарни та сільських населених пунктів Сарненської територіальної громади;

– зміни індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт;

– впливу зовнішніх факторів – змін економічних та соціальних умов, змін у законодавстві тощо.

 

 

                           

Секретар ради                                                                                     Андрій МИЧКА

 

Прикріплені файли
№458 від 24 вересня 2021 року "Про затвердження Програми забезпечення  розроблення містобудівної документації  Сарненської міської територіальної громади  Сарненського району Рівненської області  на 2021-2025 роки".doc

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
18 червня 2024
№ від 18 червня 2024 року "Про переведення громадянки на безоплатну форму обслуговування у відділенні соціальної допомоги вдома комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
18 червня 2024
№ від 18 червня 2024 року "Про організацію надання адміністративних послуг відділом державної реєстрації Сарненської міської ради"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Червень
18 червня 2024
№ 136 від 18 червня 2024 року "Про виплату грошової винагороди творчо обдарованій учнівській  молоді закладів освіти Сарненської міської територіальної громади у 2024 році"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
14 червня 2024
№ від 14 червня 2024 року "Про сприяння розвитку молодіжних громадських об’єднань, молодіжних рад, молодіжної інфраструктури"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
13 червня 2024
№ від 13 червня 2024 року "Про роботу Відділу соціального захисту Сарненської міської ради за період 2023-2024 роки "

Пошук документів