, Головний редактор

№573 від 30 листопада 2021 року "Про Програму військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на території Сарненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

30 листопада 2021 року                                                                                      № 573              

 

Про Програму військово-патріотичного виховання

та підготовки молоді до служби в Збройних Силах

України та інших військових формуваннях на

території  Сарненської міської територіальної

громади  на 2022-2024 роки

 

     Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оборону України», статей 1, 8, 9, 12 «Про військовий обов’язок і військову службу», на виконання Указу Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» (зі змінами), Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 №352 (зі змінами), за погодженням із постійними комісіями міської ради,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити Програму військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на території Сарненської міської територіальної громади  на 2022-2024 роки (далі – Програма), схвалену рішенням виконавчого комітету міської ради від 05.11.2021 № 529 «Про Програму військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на території  Сарненської міської територіальної громади  на 2022-2024 роки», що додається.
  2. Фінансовому управлінню міської ради при формуванні бюджету міської територіальної громади та внесенні змін до нього передбачати видатки на виконання заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
  3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи Сарненської міської ради інформувати Сарненську міську раду про виконання Програми забезпечення  мобілізаційної підготовки на території  Сарненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у  січні-лютому щорічно.

         4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з  питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку (Скрипка С.В.), а організацію виконання - на начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи   Сарненської міської ради (Сварицевич О.Г.).


Міський голова                                                 Руслан СЕРПЕНІНОВ

                                   

 

 

 СХВАЛЕНО                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО                     

 Рішення виконавчого комітету міської ради                                    Рішення міської ради

 05.11.2021 № 529                                                                           30.11.2021 № 573

 

                                         ПРОГРАМА

військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на території  Сарненської міської територіальної громади  на 2022-2024 роки

 

І. Загальні положення


Програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на території  Сарненської міської територіальної громади  на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», відповідно до Указу Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352.

 

ІІ. Мета Програми

 

Всебічне забезпечення заходів допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій;

визначення основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді;

формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України;

удосконалення якості вивчення призовних ресурсів, які підлягають призову на  військову службу в Збройні Сили України та інші військові формування;

підвищення якості підготовки призовників до вступу у військові навчальні заклади та навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи;

узгодження дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту

України, виховання на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу;

удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової справи;

зміцнення матеріально-технічної бази другого відділу Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 

ІІІ. Завдання Програми

 

Програма спрямована на:

формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;

виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи;

формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки, уміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі та світі, свою роль і місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни;

створення комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України, проведення поглибленої роботи з військово-патріотичного виховання учнівської молоді у навчальних закладах  Сарненської міської територіальної громади;

формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;

підвищення престижу військової служби, військову професійну орієнтацію молоді, формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, проходження військової служби за контрактом;

планування всебічних ефективних заходів щодо пропагування, рекламування позитивного сприйняття військової служби за контрактом із залученням до цієї роботи структурних підрозділів Сарненської міської ради;

виготовлення друкованої рекламної продукції, організація реклами на радіо, у засобах масової інформації тощо. Використання її у постійній службовій діяльності територіального центру комплектування та соціальної підтримки, районного центру зайнятості, навчальних закладів, підприємств, установ та військових частин, які дислокуються на території відповідальності Сарненської міської ради.

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дозволить всебічно забезпечити заходи допризовної підготовки, підвищити якість військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій, сформувати в свідомості юнаків необхідність захисту держави, удосконалити роботу з вивчення морально-психологічних якостей призовників.

  1. Заходи з реалізації Програми

 Організація виконання заходів Програми покладається на Сарненську міську раду (для Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

  1. Військово-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків

до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях

 

Проведення поглибленої роботи з військово-патріотичного виховання, інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо захисту України, незалежності та територіальної цілісності держави, передбачену Конституцією України, виховання національної свідомості на українознавчих, духовних, героїко-патріотичних традиціях українського народу серед учнівської молоді в навчальних закладах громади;

організація підготовки та участь у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді;

здійснення контролю за військовим обліком призовників на підприємствах, установах, організаціях, які розташовані на території відповідальності;

забезпечення організації роботи з військово-професійної орієнтації молоді;

проведення відбору і підготовку молоді до вступу у вищі військові навчальні заклади та проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України;

         забезпечення роз’яснювальної роботи серед молоді в навчальних закладах, організаціях та установах, на підприємствах щодо відповідальності за ухилення від служби у Збройних Силах України;

залучення ветеранських, волонтерських організацій до виховної та патріотичної роботи серед молоді;

         вивчення стану навчально-виховного процесу та рівень навчальних досягнень учнів із предмета “Захист України” у закладах загальної середньої освіти Сарненської міської ради.

  1. Медичне забезпечення

         Контроль якості лікування осіб призовного віку, які за станом здоров’я визнані такими, що потребують обстеження, лікування та медичного нагляду. 

  1. Призов громадян на військову службу до Збройних Сил України

та інших військових формувань

 

Організація відповідно до чинного законодавства проведення призову упродовж 2022 - 2024 років на території Сарненської міської територіальної громади та відправлення призовників до обласного збірного пункту;

здійснення контролю за вивченням особистості призовників, їх моральних якостей, сімейно-майнового стану, проведенням соціально-психологічного відбору, перевіркою морально-ділових якостей юнаків згідно з даними медичних закладів, інформацією, що надається правоохоронними органами, характеристиками з місця роботи або навчання;

         забезпечення роботи призовної комісії на території Сарненської міської територіальної громади;

         проведення урочистих проводів призовників, які підлягають відправці у війська з другого відділу Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

         висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо підготовки та проведення призову громадян України на військову службу в Збройні Сили України та інші військові формування;

проведення згідно з чинним законодавством розшуку осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

  1. Рекламування та пропагування військової служби за контрактом

Пропагування через засоби масової інформації військової служби за контрактом із висвітленням заявок військових частин щодо потреби у військовослужбовцях за контрактом;

         організація зустрічі з учнями, студентами в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах громади всіх форм власності з пропаганди військової служби за контрактом;

         забезпечення виготовлення рекламно-агітаційної продукції, демонстраційних стендів щодо військової служби за контрактом та їх подальше розміщення на територіях навчальних закладів, установ, підприємств та організацій громади;

організація проведення днів відкритих дверей у навчальних закладах громади з демонстрацією зброї та бойової техніки.

  1. Культурно-виховні заходи

Організація та проведення заходів з нагоди Дня захисників і захисниць України, Дня призовника в навчальних закладах громади, зустрічей молоді з ветеранами Другої світової війни, учасниками визвольного руху на Україні, представниками військових частин, учасниками антитерористичної операції, операції об’єднаних сил

 

VІ. Фінансування Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, інших не заборонених законодавством джерел.

 

Фінансове забезпечення заходів із реалізації

 Програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на території  Сарненської міської територіальної громади  на 2022-2024 роки

 

            № п.

Найменування заходу

Обсяг витрат, тис., грн.

Джерело фінансу-вання

Розпорядник коштів

2022 рік

2023 рік

2024 рік

1

2

4

5

6

7

8

1

Придбання бланкової продукції , для оформлення справ призовників.

5,0

5,0

5,0

Бюджет міської територіальної громади

Сарненська міська рада (для Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

2

 

Обслуговування комп’ютерної техніки та оргтехніки.

5,0

5,0

5,0

Бюджет міської територіальної громади

Сарненська міська рада (для Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

3

Придбання стендової та наочної продукції для розміщення на призовній дільниці другого відділу Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

5,0

5,0

5,0

Бюджет міської територіальної громади

Сарненська міська рада (для Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

4

Придбання паливно-мастильних матеріалів.

35,0

40,0

45,0

Бюджет міської територіальної громади

Сарненська міська рада (для Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

5

Придбання рекламно-агітаційної продукції та демонстраційних стендів.

5,0

5,0

5,0

Бюджет міської територіальної громади

Сарненська міська рада (для Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

6

Оплата транспортних послуг для оповіщення, розшуку призовників, та доставки на обласний збірний пункт; для доставки контрактників.

20,0

20,0

20,0

Бюджет міської територіальної громади

Сарненська міська рада (для Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Разом:

75

80

85

 

 

 

 

 

                  Секретар міської ради                                                                    Андрій  МИЧКА

 

Прикріплені файли
rishennja_sluzhba-v-zsu.docx.docx

Останні документи

Документи → Проєкти рішень ради
01 грудня 2022
Про затвердження змін до Програми розвитку та збереження архівних фондів на 2022-2024 роки

Документи → Проєкти рішень ради
01 грудня 2022
Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих у міжсесійний період

Документи → Проєкти рішень ради
01 грудня 2022
Про припинення відокремленого підрозділу в с. Висове дошкільного навчального закладу «Сонечко» с. Цепцевичі з короткотривалим перебуванням дітей загального розвитку

Документи → Проєкти рішень ради
01 грудня 2022
Про передачу паливно-мастильних матеріалів на баланс Сарненської міської ради

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
30 листопада 2022
№ від 30 листопада 2022 року "Про Програму фінансової підтримки комунальної установи «Інспекція з благоустрою Сарненської міської територіальної громади» Сарненської міської ради на 2022 - 2024 роки"

Пошук документів