, Головний редактор

№1665 від 21 листопада 2023 року "Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сарненської міської ради на 2024 рік "

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

(VІІІ  С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

21 листопада 2023 року                                                                        № 1665

 

Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів

регуляторних актів Сарненської міської ради на 2024 рік 

 

 

Керуючись статтями 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пунктом 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійними  комісіями  міської ради, міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сарненської міської ради на 2024 рік (додається).
  2. Розмістити це рішення на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет не пізніше десяти робочих днів з дня його затвердження.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Максим Шапірко), а організацію виконання рішення – на першого заступника міського голови Івана НАЗАРЦЯ.

 

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

Додаток 

 

 

до рішення Сарненської міської ради

21 листопада 2023 року  № 1665

 

 

 

 

 


План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сарненської міської ради на 2024 рік

№ з/п

Вид проєкту

Назва проєкту

Ціль прийняття

 Термін підготовки проєкту

Відповідальні за розроблення проєкту

1

Рішення міської ради

Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб на території Сарненської міської територіальної  громади

 

Забезпечення виконання положень підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України

І-IІ квартали 2024року

Відділ соціально-економічного розвитку.

Фінансове управління.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                 Андрій МИЧКА

 

 

 

Прикріплені файли
№1665 від 21 листопада 2023 року "Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сарненської міської ради на 2024 рік ".docx

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про участь матері у вихованні дитини"

Документи → Проєкти рішень ради
25 квітня 2024
Про затвердження Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2025 - 2027 роки  

Пошук документів