, Головний редактор

№ 1552 від 06 жовтня 2023 року "Про затвердження змін до Програми підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб на 2023-2024 роки"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

(VІІІ  С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

06 жовтня 2023 року    

                                       № 1552          

 

Про затвердження змін до Програми підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб на 2023-2024 роки

        

     Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити схвалені виконавчим комітетом Сарненської міської ради зміни до Програми підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб на 2023-2024 роки, затвердженої рішенням Сарненської міської ради від 10.02.2023 №1146, шляхом викладення її в новій редакції, що додається.
  2. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачати кошти на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових ресурсів бюджету міської територіальної громади на відповідні роки.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Максим Шапірко), з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (Ігор М’якішев), а організацію виконання – на заступника міського голови Володимира МІЩЕНЮ.

 

 

Міський голова                                                             Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету                                              Рішення міської ради

05.10.2023 № 483                                                                  06.10.2023 № 1552

 

ПРОГРАМА

підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб

на 2023-2024 роки

 

І.  Загальні положення

 

          Збройна агресія російської федерації проти України та тимчасова окупація частини її території призвела до руйнування значної кількості житла громадян України та порушення інших фундаментальних прав людини, таких як життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека, зокрема переміщення до Сарненської міської  територіальної громади з територій, де ведуться бойові дії.

         Нагальною проблемою є надання підтримки внутрішньо переміщеним особам (далі - ВПО) та/або евакуйованим особам у зв’язку з введенням воєнного стану, шляхом фінансування заходів Програми підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб на 2023-2024 роки (далі - Програма).

На сьогодні, у зв’язку з продовженням воєнного стану в Україні люди залишають свої постійні місця проживання та переїжджають до інших регіонів, в тому числі і до Сарненської міської територіальної громади.  Станом на 01 лютого 2023 року  в громаді  зареєстровано 1239  внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, з яких 358 пенсіонерів, 215 дітей. Протягом 2022 року  громадою на тимчасове проживання прийнято 4760 внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб.

Така ситуація зумовила необхідність оновлення та подовження дії в територіальній громаді  Програми,  яка спрямована на створення сприятливих умов перебування у територіальній громаді внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб.

Ця Програма базується на таких законодавчих актах та нормативно-правових документах: Указ Президента України №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX   (зі змінами),  Конституція України,  Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»,  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  У зв’язку із чим виникає необхідність у комплексному підході до розв’язання проблем щодо надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у розв’язанні їх нагальних проблем, які виникають при переміщенні в інші місця для тимчасового проживання.

 

 

П. Мета Програми

 

       Головна мета даної Програми - допомога внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у розв’язанні їх нагальних проблем, які виникають при переміщенні в інші місця для тимчасового перебування.

       Програма визначає загальні принципи, головні напрями та основний зміст підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб. Ці заходи повинні забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на їх захист.

       Досягнення зазначеної мети вбачається в комплексному та системному підході до підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб шляхом координації їх дій для вирішення виникаючих проблем.

       Основними принципами Програми мають стати заходи щодо забезпечення першочергового задоволення потреб внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб.

Ш. Завдання програми

 

Основними завданнями Програми є зниження рівня соціальної напруженості серед внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у суспільстві; сприяння інтеграції та соціальній адаптації таких осіб за новим місцем проживання; допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності, прав та реалізації потенціалу; забезпечення соціальної, медичної, психологічної та матеріальної підтримки.

 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

 

Затвердження Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних проблем, які виникають у внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, у зв’язку з тим, що в більшості переміщуються  сім’ї з дітьми, громадяни похилого віку або особи з інвалідністю, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності  та адресності, координує взаємодію виконавчих органів міської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості.

Реалізація заходів Програми  здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України за рахунок коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади, а також коштів інших джерел, не заборонених законодавством України.

У разі потреби обсяг фінансування окремих заходів Програми може коригуватись. Можливі коригування, пов’язані із щорічним уточненням сумарної частини.

Виконання Програми забезпечить надання всебічної допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам.

Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – забезпечення соціальної, фізичної, медичної підтримки переселених громадян; зниження рівня соціальної напруженості в суспільстві та забезпечення на місцевому рівні неконфліктної інтеграції переселених громадян у суспільстві; забезпечення інтеграції переселених громадян до складу міської територіальної громади  у разі їх рішення залишитися за новим місцем проживання.

 Станом на 01.02.2023 року на обліку у Сарненській міській територіальній громаді перебуває  1239 осіб.

 

  1. V. Відповідальний за виконання Програми

Виконавцем Програми є Сарненська міська рада, комунальні підприємства, установи, організації Сарненської міської територіальної громади,  суб’єкти господарювання, які не належать до комунальної власності Сарненської міської ради.

 

  1. Процедура передачі товарно-матеріальних цінностей (надалі ТМЦ, у тому числі оплата послуг), система управління контролю за ходом виконання Програми

Процедура передачі ТМЦ  організаціям та іншим суб’єктам господарювання передбачає:

  • Реєстрацію листа із зазначеними та обґрунтованими розрахунками потреб в ТМЦ в Сарненській міській раді.
  • Придбання ТМЦ згідно з листом, зазначеним в п. 1.
  • Передача ТМЦ на підставі рішення міської ради на безоплатній основі шляхом підписання акта приймання-передачі в  чотирьох екземплярах згідно з чинним законодавством.
  • Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється постійними комісіями міської ради з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (Ігор М’ЯКІШЕВ), з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Максим ШАПІРКО), а організація виконання - заступником міського голови згідно з розподілом функціональних обов’язків. 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                         Андрій МИЧКА

 

 

Додаток

до Програми підтримки внутрішньо переміщених

та/або евакуйованих осіб на 2023-2024 роки

 

 

Заходи

щодо забезпечення виконання Програми підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб на 2023-2024 роки

№ з/п

Перелік заходів Програми

Орієнтовні обсяги

( тис.грн)

 на 2023 рік

Орієнтовні обсяги

( тис.грн)

на 2024 рік

Примітка

1.

Забезпечення харчуванням та медичними засобами, придбання товарів першої необхідності, гігієнічних засобів, оплата їх доставки, побутове обслуговування, оплата комунальних послуг, енергоносіїв тощо

 

 

1500,0

 

 

1700,0

 

2

Поточний ремонт та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб

2000,0

2000,0

Перелік закладів (місць)тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та /або евакуйованих осіб затверджується окремо

3

Виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб

 

20000,0

 

20000,0

Перелік закладів (місць) тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та /або евакуйованих осіб затверджується окремо

4

Відшкодування  витрат на комунальні послуги та енергоносії установам, організаціям та іншим суб’єктам господарювання, які не належать до комунальної власності Сарненської міської ради та забезпечують безкоштовним харчуванням в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб

 

 

 

300,0

 

 

 

300,0

Перелік закладів (місць)

тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та /або евакуйованих осіб затверджується окремо

 

5

Евакуація/вивезення/переміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб

 

300,0

 

300,0

 

6

Придбання твердого палива власникам (балансоутримувачам) місць тимчасового проживання, які не належать до комунальної власності Сарненської міської ради та забезпечують проживанням в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб

60,0

60,0

Власники (балансоутримувачі) місць тимчасового проживання, які включені до переліку місць тимчасового  проживання області.

 

 

Всього

24160,0

24360,0

 

 

 

Секретар ради                                                                         Андрій МИЧКА

Прикріплені файли
№ 1552 від 06 жовтня 2023 року "Про затвердження змін до Програми підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб на 2023-2024 роки".doc

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 28 чергова сесія від 24 травня 2024 року
24 травня 2024
Результати поіменного голосування 28-ї чергової сесії від 24 травня 2024 року

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
24 травня 2024
№ 100 від 22 травня 2024 року "Про утворення комісії при виконавчому комітеті Сарненської міської ради для розгляду заяв громадян про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду)"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 97 від 20 травня 2024 року "Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 99 від 21 травня 2024 року "Про затвердження актів  приймання-передачі майна"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 368 від 23 травня 2024 року "Про зняття із квартирного обліку та виключення із списків громадян, які користуються правом отримання житла у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів