, Головний редактор

№ 1543 від 06 жовтня 2023 року "Про затвердження змін до цільової Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2022 -2024 роки"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

 Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

 (VІIІ  С К Л И К А Н Н Я)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

06  жовтня  2023 року                                                                                     № 1543

 

Про затвердження змін до цільової Програми

соціального захисту громадян «Турбота»

на 2022 -2024 роки

 

     Керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

  1. Затвердити схвалені рішенням виконавчого комітету міської ради від 20 вересня 2023 року № 433 зміни до цільової Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сарненської міської ради від 14.07.2021 № 335 (зі змінами), виклавши її в новій редакції (додається).
  2. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачати кошти на виконання заходів до Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету Сарненської міської територіальної громади на відповідні роки.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Максим ШАПІРКО), а організацію виконання ­– на першого заступника міського голови Івана НАЗАРЦЯ.

 

 

Міський голова                                                                      Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

СХВАЛЕНО                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету                                                                Рішення міської ради

20 вересня 2023 року № 433                                                                   06 жовтня 2023 року № 1543

                                                                                             

 

  ПРОГРАМА

соціального захисту громадян «Турбота» на 2022-2024 роки

 

  1. I. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя.

Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальне забезпечення (пенсії, виплати, доплати) і створена мережа надання соціальних послуг, а й комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні за рахунок коштів міського бюджету шляхом надання, в доповнення до державного соціального забезпечення, додаткових гарантій соціального захисту жителям населених пунктів міської ради, забезпечення добробуту та покращення соціального самопочуття кожної людини. Саме на розвиток цих стратегічних завдань, зростання рівня життя, надання в повному обсязі соціальних послуг вразливим категоріям громадян з урахуванням їх реальних потреб спрямовані соціальні ініціативи.

Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації на території Cарненської міської територіальної громади є відповідне формування соціальної підтримки.

Програма «Турбота» Сарненської міської ради на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та інших нормативно - правових актів.

 

  1. II. Мета та основні завдання Програми

Матеріальна підтримка військовослужбовців, які зазнали поранень, травм, каліцтва внаслідок військової агресії російської федерації проти України, матеріальна підтримка сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Надання грошової допомоги мешканцям громади, які потрапили у матеріальну скруту внаслідок хвороби, стихійного лиха, нещасних випадків, пожежі, руйнувань та пошкоджень майна внаслідок воєнних дій.

Надання грошової допомоги мешканцям Сарненської міської територіальної громади на лікування, дітям, які мають істотні вади зі здоров’ям, тяжко хворим громадянам, що потребують екстреної медичної допомоги, тривалого лікування, оперативного втручання тощо.

Надання одноразової грошової допомоги мешканцям громади, які потребують лікування онкологічних захворювань.

Надання щомісячної грошової допомоги громадянам, які потребують проведення імуносупресивної терапії згідно з додатком 2 цієї Програми.

Надання одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Сарненської міської територіальної громади» або члену його сім’ї чи особі, яка перебуває в родинних стосунках, в разі присвоєння звання посмертно.

 

III. Очікувані результати виконання Програми

Підвищення рівня матеріального забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями, людей похилого віку, ветеранів війни, одиноких непрацездатних громадян, військовослужбовців, які зазнали поранень, травм, каліцтва внаслідок військової агресії російської федерації проти України і сімей загиблих(померлих) Захисників і Захисниць України, осіб, яким присвоєно звання  «Почесний громадянин Сарненської міської територіальної громади» або члену його сім’ї чи особі, яка перебуває в родинних стосунках в разі присвоєння звання посмертно.

 

 

  1. IV. Заходи по виконанню Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2022-2024 роки

Заходи виконання Програми визначено у додатку 1 до Програми.

Матеріальна допомога громадянам, передбачена цією Програмою надається відповідно до Процедури призначення матеріальної грошової допомоги, визначеної у розділі V Програми.

 

  1. V. Процедура призначення матеріальної грошової допомоги

Порядок та умови надання одноразової матеріальної грошової допомоги (далі – матеріальна допомога), як однієї з форм надання соціальних послуг мешканцям громади, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до статей 27, 28 Закону України «Про соціальні послуги».

Матеріальна допомога є безповоротною допомогою, яка надається мешканцям громади у безготівковій формі за рахунок коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади, передбачених на виконання Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2022-2024 роки.

Матеріальна допомога надається заявнику, як правило, один раз протягом календарного року. Як виняток, матеріальна допомога може бути надана більше одного разу протягом календарного року заявнику, який постраждав внаслідок стихійного лиха, нещасних випадків, пожежі, руйнувань та пошкоджень майна внаслідок воєнних дій, військовослужбовцям, які зазнали поранень, травм, каліцтва, контузій внаслідок військової агресії російської федерації проти України, або члену його сім’ї чи особі, яка перебуває в родинних стосунках, для його лікування.

Матеріальна допомога може надаватись таким категоріям громадян:

-  дітям, які мають істотні вади зі здоров’ям;

- тяжкохворим громадянам, що потребують екстреної медичної допомоги, тривалого лікування, оперативного втручання, реабілітації тощо;

- громадянам, які потребують лікування у зв’язку з онкологічним захворюваннями;

- військовослужбовцям, які зазнали поранень, травм, каліцтва, контузій внаслідок військової агресії російської федерації проти України або члену його сім’ї чи особі, яка перебуває в родинних стосунках, для його лікування, в розмірі 30 (тридцять) тисяч гривень;

- члену сім’ї, родини або особі, яка здійснила поховання та взяла на себе зобов’язання встановити надмогильний пам’ятник загиблим (померлим) Захисникам і Захисницям України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, операції об’єднаних сил у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України і поховані на території громади або за її межами, для виготовлення та встановлення надмогильного пам’ятника, у тому числі сім’ям, родинам, які встановили надмогильний пам’ятник за власні кошти, в розмірі 47 (сорок сім) тисяч гривень;

- особам, яким присвоєно звання  «Почесний громадянин Сарненської міської територіальної громади», або члену його сім’ї чи особі, яка перебуває в родинних стосунках, у разі присвоєння звання посмертно, одноразова грошова винагорода в розмірі 100 (сто) тисяч гривень без урахування податку на доходи  фізичних осіб та військового збору. Виплата одноразової грошової винагороди проводиться з урахуванням суми на сплату податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді Винагороди, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України;

- іншим категоріям осіб, які опинились в складних життєвих обставинах, потребують матеріальної допомоги внаслідок хвороби, стихійного лиха, нещасних випадків та інших екстремальних ситуацій техногенного характеру (пожежа, катастрофа, дорожньо-транспортна пригода та інше).

Матеріальна допомога громадянам, які потребують проведення імуносупресивної терапії, виплачується КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради щомісячно в сумі 14 000 грн без прийняття рішення комісією для надання матеріальної грошової допомоги.

Першочергово матеріальна допомога надається дітям, які мають істотні вади із здоров’ям  та тяжко хворим особам, що потребують екстреної медичної допомоги.

Іншим категоріям громадян матеріальна допомога надається на загальних засадах.

Рішення про надання матеріальної допомоги приймається з урахуванням матеріально-побутових умов проживання та рівня забезпечення сім’ї.

Матеріальна допомога надається соціально незахищеним верствам населення за принципами черговості, соціальної справедливості та в межах коштів, що визначені бюджетом Програми, а також лише у випадках, коли всі інші можливості людини та системи державного соціального захисту вже вичерпані.

Матеріальна допомога надається на підставі письмової заяви громадянина про надання матеріальної допомоги. У заяві вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання, телефон, обов’язково повідомляє про свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних, пов’язаних з наданням йому матеріальної допомоги, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

До заяви додаються:

         - довідка з місця проживання;

- акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, в якому вказується його матеріальний стан та необхідність допомоги. Акт має бути складений старостою та діловодом в сільській місцевості та працівниками                КЗ «Центр надання соціальних послуг» у місті, підписаний членами комісії, які провели перевірку, і завірений печаткою (оригінал). Форма акта затверджується КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради;

- копія облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера                      

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

- паспорт (його копія);

- довідка з медичного закладу про необхідність лікування в поточному році (в разі потреби);

- довідка відповідних органів про те, що громадяни потерпіли від стихійного лиха, нещасних випадків, пожежі, дорожньо-транспортної пригоди в поточному році тощо;

- банківські реквізити для зарахування допомоги;

- інші підтверджуючі матеріали державних установ, Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, військових частин тощо.

Одноразова матеріальна допомога на виготовлення та встановлення надмогильного пам’ятника надається члену сім’ї (в разі його відсутності – члену родини) загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на підставі письмової заяви.

До заяви додаються:

- паспорт (його копія) громадянина України;

- копія облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

- копія свідоцтва про смерть Захисника і Захисниці України;

- копія сповіщення про загибель або інших документів, що підтверджують загибель/смерть Захисника і Захисниці України;

- документ, що підтверджує зареєстроване місце проживання у Сарненській міській територіальній громаді загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України до дня загибелі (смерті);

- копії документів, що підтверджують родинні зв’язки членів сім’ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України;

 - реквізити рахунку (IBAN), на який має бути перерахована матеріальна допомога;

- письмова згода інших членів сім’ї на перерахування матеріальної допомоги уповноваженому члену родини.

Одноразова грошова винагорода особам, яким присвоєно звання  «Почесний громадянин Сарненської міської територіальної громади», або члену його сім’ї чи особі, яка перебуває в родинних стосунках, в разі присвоєння звання посмертно, надається на підставі письмової заяви, поданої до відділу соціального захисту міської ради, протягом шести місяців з дня прийняття рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Сарненської міської територіальної громади», відповідно до Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин Сарненської міської територіальної громади», затвердженого рішенням Сарненської міської ради від 06.10.2023 № 1555.

Підставою для призначення одноразової грошової допомоги для громадян на лікування онкологічного захворювання є надання таких документів:

1) заява, з якою громадянин письмово звертається до міського голови  із зазначенням згоди на обробку персональних даних;

2) копія паспорта заявника (обов’язково звірена з оригіналом);

3) копія облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

4) банківські реквізити для зарахування допомоги;

5) медична довідка, яка підтверджує захворювання та перебування на обліку у лікаря-онколога (станом на дату подання).

Усі заяви громадян щодо надання допомоги з відповідними документами за резолюцією міського голови направляються на розгляд комісії.

Комісія утворюється розпорядженням Сарненського міського голови із числа представників виконавчого апарату та КЗ «Центр надання соціальних послуг».

Секретар комісії здійснює перевірку та комплектацію необхідних документів поданих для отримання громадянами матеріальної допомоги.

Якщо звернення громадянина про надання матеріальної допомоги не відповідає вимогам статті 24 Закону України «Про соціальні послуги» та зазначеної Процедури (наприклад: не додані визначені документи), громадянин повідомляється листом про відмову у допомозі.

У протоколі засідань комісії для розгляду заяв громадян обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, адреса та розмір надання матеріальної допомоги.

Для обліку наданої матеріальної допомоги секретар веде реєстр одержувачів матеріальної допомоги, де обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові одержувача, розмір наданої матеріальної допомоги, номер і дата протоколу засідання, згідно з яким надано матеріальну допомогу заявнику.

Виплата матеріальної допомоги для мешканців громади здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади через бухгалтерію КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради.

Кошти, передбачені для надання матеріальної допомоги населенню громади, не можуть використовуватися для іншої мети.

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється згідно з додатками 1, 2 до Програми «Фінансове забезпечення виконання Програми».

 

 

 

Секретар ради                                                                       Андрій МИЧКА

 

 

 

                                                                            Додаток 1                                                                        

                                                                            до Програми соціального

                                                                            захисту громадян «Турбота»

                                                                            на 2022-2024 роки

 

                  Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади через бухгалтерію КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради.

п/п

 

Зміст заходу

 

Обсяги фінансування (тис. грн)

2022 рік

2023 рік

2024 рік

 

1.

Надання грошової допомоги військовослужбовцям, які зазнали поранень, травм, каліцтва, контузій внаслідок військової агресії російської федерації проти України, або члену його сім’ї чи особі, яка перебуває в родинних стосунках, для його лікування

810,0

6000,0

70,0

2.

Надання грошової допомоги члену сім’ї, родини або особі, яка здійснила поховання та взяла на себе зобов’язання встановити надмогильний пам’ятник загиблим (померлим) учасникам АТО/ООС, Захисникам і Захисницям України у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України 

 

4000,0

 

3.

Надання грошової допомоги мешканцям громади, які потрапили у матеріальну скруту внаслідок стихійного лиха, нещасних випадків, пожежі, руйнувань та пошкоджень майна внаслідок воєнних дій

700,0

710,0

710,0

4.

Надання грошової допомоги мешканцям громади на лікування, а саме дітям, які мають істотні вади зі здоров’ям, тяжко хворим громадянам, що потребують екстреної медичної допомоги, тривалого лікування, оперативного втручання тощо

630,0

710,0

730,0

5.

Надання грошової допомоги мешканцям громади, які потребують лікування онкологічних захворювань

680,0

730,0

780,0

6.

Надання грошової допомоги громадянам, які потребують проведення імуносупресивної терапії згідно з додатком 2  Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2022-2024 роки

168,0

168,0

168,0

7.

Надання одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання  «Почесний громадянин Сарненської міської територіальної громади», або члену його сім’ї чи особі, яка перебуває в родинних стосунках, у разі присвоєння звання посмертно.

 

250,0

250,0

 

Разом:

2988,0

12568,0

2708,0

 

 

 

Секретар ради                                                                       Андрій МИЧКА                                                                                 Додаток 2                                                                        

                                                                            до Програми соціального

                                                                            захисту громадян «Турбота»

                                                                            на 2022-2024 роки

 

 

Реєстр громадян, які потребують допомоги на проведення імуносупресивної терапії

 

№п/п

ПІБ

Дата народження

Місце проживання

Сума, грн

2022 рік

2023 рік

2024 рік

1.

Кушнір Сергій Миколайович

07.05.1974

м. Сарни,             вул. Польська, 2/2

168000,0

168000,0

168000,0

Всього

168000,0

168000,0

168000,0

Всього на 2022, 2023, 2024 рр.

504 000,0

 

Розрахунок допомоги на проведення імуносупресивної терапії (згідно з листом комунального некомерційного підприємства «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської міської ради від 26.01.2021 № 98):

 

14000,00 (лікування на місяць, щоб уникнути відторгнення органу (пересадка серця) х 12 місяців 2022 року = 168 000,00 грн.

14000,00 (лікування на місяць, щоб уникнути відторгнення органу (пересадка серця) х 12 місяців 2023 року = 168 000,00 грн.

14000,00 (лікування на місяць, щоб уникнути відторгнення органу (пересадка серця) х 12 місяців 2024 року = 168 000,00 грн.

 

 

 

Секретар ради                                                                                Андрій МИЧКА

Прикріплені файли
№ 1543 від 06 жовтня 2023 року "Про затвердження змін до цільової Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2022 -2024 роки".docx

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 28 чергова сесія від 24 травня 2024 року
24 травня 2024
Результати поіменного голосування 28-ї чергової сесії від 24 травня 2024 року

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
24 травня 2024
№ 100 від 22 травня 2024 року "Про утворення комісії при виконавчому комітеті Сарненської міської ради для розгляду заяв громадян про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду)"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 97 від 20 травня 2024 року "Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 99 від 21 травня 2024 року "Про затвердження актів  приймання-передачі майна"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 368 від 23 травня 2024 року "Про зняття із квартирного обліку та виключення із списків громадян, які користуються правом отримання житла у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів