, Адміністратор

№26 від 15 грудня 2020 року "Про початок реорганізації Тутовицької сільської ради шляхом приєднання до Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області "

Р І Ш Е Н Н Я

 

15 грудня 2020 року                                                                            № 26

 

Про початок реорганізації Тутовицької сільської ради шляхом приєднання до Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

 

 

Керуючись Законами України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, на підставі рішень Сарненської міської ради від 12.11.2020 № 02 «Про початок повноважень депутатів Сарненської міської ради» та № 03 «Про початок повноважень Сарненського міського голови», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Почати процедуру реорганізації Тутовицької сільської ради (ЄДРПОУ 04387473), місцезнаходження: вул.Миру, 14А, с.Тутовичі Сарненського району Рівненської області шляхом приєднання до Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області (ЄДРПОУ 04057770), місцезнаходження: вул.Широка, 31, м.Сарни Рівненської області.
 2. Сарненська міська рада Сарненського району Рівненської області є правонаступником всього майна, прав та обов'язків Тутовицької сільської ради.
 3. Утворити Комісію з реорганізації Тутовицької сільської ради у складі:

3.1. Голова комісії: Серпенінов Руслан Петрович (ІПН 2852303778) - Сарненський міський голова;

3.2. Заступник голови комісії: Назарець Іван Петрович (ІПН 2746213550) - перший заступник Сарненського міського голови;

3.3. Член комісії: Драганчук Тарас Миколайович (ІПН 3263109912) - заступник Сарненського міського голови;

3.4. Член комісії: Орешко Тетяна Григорівна (ІПН 2127806160) – головний бухгалтер міської ради;

3.5. Член комісії: Шостак Яна Сергіївна (ІПН 3318716781) - начальник відділу юридичного забезпечення міської ради;

3.6. Член комісії: Міщеня Володимир Петрович (ІПН 2837112354) - начальник відділу управління комунальної власності управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю ;

3.7. Член комісії: Леончик Олена Миколаївна (ІПН 3057212288) - бухгалтер Тутовицької сільської ради.

 1. У зв'язку із реорганізацією Тутовицької сільської ради, яка передбачає її подальше припинення шляхом приєднання до Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області, уповноважити Сарненського міського голову Серпенінова Р.П. забезпечити проведення інвентаризації активів та зобов'язань Тутовицької сільської ради перед складанням річної фінансової звітності станом на 31.12.2020. Інвентаризацію активів та зобов'язань проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Тутовицької сільської ради.
 2. Затвердити План заходів з реорганізації Тутовицької сільської ради (додаток № 1).
 3. Затвердити форму передавального акту (додаток № 2)
 4. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020 під час діяльності Тутовицької сільської ради, яка приєднується до Сарненської міської ради (додаток № 3).
 5. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Тутовицької сільської ради станом на 31.12.2020 у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Сарненській міській раді.
 6. Визначити відповідальною за фізичне приймання, зберігання та використання документів, що нагромадилися під час діяльності Тутовицької сільської ради станом на 31.12.2020 до Сарненської міської ради начальника загального відділу міської ради Іванкову О.П.
 7. Уповноважити Сарненського міського голову Серпенінова Р.П. затвердити від імені Сарненської міської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Тутовицької сільської ради станом на 31.12.2020.
 8. Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом заходів з реорганізації Тутовицької сільської ради.
 9. Сарненському міському голові Серпенінову Р.П. забезпечити у встановленому законом порядку закриття рахунків Тутовицької сільської ради у органах державного казначейства та банках, а також державну реєстрацію припинення Тутовицької сільської ради, ЄДРПОУ 04387473.
 10. Сарненському міському голові Серпенінову Р.П. забезпечити у встановленому законом порядку знищення печаток та штампів Тутовицької сільської ради впродовж 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації припинення цієї ради як юридичної особи.
 11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Назарця І.П.

 

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до рішення Сарненської міської ради

                                                                 від 15.12.2020   № 26

 

 

 

План заходів з реорганізації Тутовицької сільської ради

 

 

з/п

Порядок здійснення заходів

Термін виконання

Виконавець

1.

Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Тутовицької сільської ради станом на 31.12.2020 Сарненській міській раді

До 10.01.2021

Комісія

2.

Повна інвентаризація активів та зобов'язань

Тутовицької сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2020

До 10.01.2021

Комісія з інвентаризації

3.

Складання Передавального акту майна, активів та зобов'язань Тутовицької сільської ради Сарненській міській раді

До 12.01.2021

Включно

Комісія

4.

Передача складених Комісією з реорганізації передавальних актів на затвердження Сарненській міській раді

12.01.2021

Голова Комісії

5.

Забезпечення процесу передачі активів та зобов'язань Тутовицької сільської ради Сарненській міській раді

До 21.01.2021

включно

Комісія

 

 

 

Секретар ради                                                                              Андрій МИЧКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до рішення Сарненської міської ради

                                                                  від 15.12.2020   № 26

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

 

м.Сарни                                                            «_____» ___________ _____ року

 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації Тутовицької сільської ради, створеної рішенням Сарненської міської ради від 15 грудня 2020 року № 26, у складі:

 

 1. Голова комісії: Серпенінов Р.П. - Сарненський міський голова;
 2. Заступник голови комісії: Назарець І.П. - перший заступник Сарненського міського голови;
 3. Член комісії: Драганчук Т.М. - заступник Сарненського міського голови;
 4. Член комісії: Орешко Т.Г. - головний бухгалтер міської ради;
 5. Член комісії: Шостак Я.С. - начальник відділу юридичного забезпечення міської ради;
 6. Член комісії: Міщеня В.П. – начальник відділу управління комунальної власності управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю;
 7. Член комісії: Леончик О.М. - бухгалтер Тутовицької сільської ради.

 

керуючись ст. 25, 26, 59, п. 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», склали цей акт про наступне:

 

 1. Сарненська міська рада Сарненського району Рівненської області (ЄДРПОУ 04057770, місцезнаходження: вул.Широка, 31, м.Сарни Рівненської області) внаслідок реорганізації Тутовицької сільської ради (ЄДРПОУ 04387473, місцезнаходження: вул.Миру, 14А, с.Тутовичі Сарненського району Рівненської області) шляхом приєднання до Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області є правонаступником майна, активів та зобов'язань Тутовицької сільської ради, а саме:

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) -________ грн., у тому числі:

 • основні засоби -______ грн.;
 • інші необоротні матеріальні активи -___ грн.;

1.2. Виробничі запаси -____________________ грн.;

1.3. Грошових коштів -____________________ грн.;

1.4. Дебіторської заборгованості -___________ грн., у тому числі:

 • перед бюджетом -______ грн.;
 • з оплати праці -______ грн.;

1.5. Кредиторської заборгованості -      грн., у тому числі:

 • перед бюджетом -______ грн.;
 • з оплати праці -______ грн.;

 

 1. Разом із майном Тутовицької сільської ради Сарненська міська рада Сарненського району Рівненської області приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об'єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

Додатки до передавального акту:__ на___ аркушах.

Усього:      аркушів.

 

Комісія з реорганізації Тутовицької сільської ради Сарненського району Рівненської області:

Голова комісії:                                                                                                                                      

(підпис)                                           (ПІБ)

Заступник голови комісії: _________________________________________________________

(підпис)                                           (ПІБ)

Член комісії:                                                                                                                                          

(підпис)                                           (ПІБ)

Член комісії:                                                                                                                                          

(підпис)                                           (ПІБ)

Член комісії:                                                                                                                                          

(підпис)                                           (ПІБ)

Член комісії:                                                                                                                                          

(підпис)                                           (ПІБ)

Член комісії:                                                                                                                                          

(підпис)                                           (ПІБ)

 

Від імені Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області прийняла:

 

                                                                                                                                                                

(підпис)                                           (ПІБ)

 

 

Секретар ради                                                                             Андрій МИЧКА

 

 

Додаток 1 до Передавального акту. Необоротні активи

 

з/п

Рахунок, субрахунок

Найменування, стисла характеристика та призначення об'єкта (по об'єктно)

Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та

виготовлення

Номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За даними бухгалтерського обліку

 

 

інвентарний/номенклатурний

заводський

паспорта

Один, вимір.

кількість

первісна (переоцінена) вартість

сума зносу (накопиченої амортизації)

балансова вартість

строк корисного використання

Інші відомості

 

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

1010 Інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011 Земельні ділянки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012 Капітальні витрати на поліпшення земель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013 Будинки, споруди та передавальні пристрої

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014 Машини та обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015 Транспортні

засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016 Інструменти, прилади та інвентар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017 Тварини та багаторічні насадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1018 Інші основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 101 «Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів»

 

 

 

 

 

 

 

1111

Музейні фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1112 Бібліотечні фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1115 Інвентарна тара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1116 Необоротні матеріальні

активи спеціального призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1117 Природні ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1118 Інші необоротні матеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 111 «Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»

 

 

 

 

 

 

 

1211 Авторські та суміжні з ними права

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1212 Права користування природними ресурсами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1213 Права на знаки для товарів і послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1214 Права користування майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1215 Права на об'єкти промислової власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1216 Інші нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 121 «Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Передавального акту «Запаси»

 

з/п

Рахунок, субрахунок

Матеріальні цінності

Одиниця виміру

За даними бухгалтерського обліку

Інші відомості або примітки

найменування, вид, сорт, група

(за кожним найменуванням)

номенклатурний номер

(за наявності)

кількість

вартість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1511 Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

1512 Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

1513

Будівельні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

1514 Пально-мастильні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

1515 Запасні частини

 

 

 

 

 

 

 

 

1516 Тара

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 Сировина і матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

1518 Інші виробничі запаси

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 151 «Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів»

 

 

 

 

1713 Поточні біологічні активи рослинництва

 

 

 

 

 

 

 

 

1714 Поточні біологічні активи тваринництва

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 171 «Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів»

 

 

 

 

1811

Готова продукція

1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети16

1814 Державні матеріальні резерви та запаси

 

 

 

 

 

 

 

 

1815 Активи для розподілу, передачі, продажу

 

 

 

 

 

 

 

 

1816 Інші не фінансові активи

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 181 Інші не фінансові активи розпорядників бюджетних коштів»

 

 

 

 

УСЬОГО ЗАПАСІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Передавального акту. Грошові документи, бланки документів суворої звітності

№ з/п

Найменування грошових документів, бланків документів суворої звітності (за кожним документом, бланком)

За даними бухгалтерського обліку

номер і серія

номінальна вартість

кількість

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Разом за субрахунками ...

 

 

 

 

 

Додаток 4 до Передавального акту. Грошові кошти на рахунках

№ з/п

Найменування органу Казначейства, банку, у якому відкрито рахунок

Номер рахунку

Код або назва валюти

Сума

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Разом за субрахунками ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 до Передавального акту     . Дебіторська та кредиторська заборгованість

Дебітор

Дата виникнення заборгованості

Сума заборгованості

Найменування

субрахунку бухгалтерського обліку

найменування

ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитор

Дата виникнення заборгованості

Сума заборгованості

Найменування

субрахунку бухгалтерського обліку

 

найменування

ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом кредиторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6 до Передавального акту. Матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання

з/п

Матеріальні цінності, на відповідальному зберіганні

Позабалансовий рахунок

Інвентарний/ номенклатурний номер (за наявності)

Одиниця виміру

За даними бухгалтерського обліку

Дата приймання цінностей на

зберігання

Місце зберігання (склад (комора), його (її) фактичне місцезнаходження)

Найменування постачальника

ЄДРПОУ (Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

 

 

 

Кіл-ть

Вартість

 

 

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7 до Передавального акту. Акт звірки розрахунків.

 

АКТ

звірки взаємних  розрахунків

 

Ми, нижче підписавшись, з однієї сторони ____________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

______________ з іншої сторони, звірили розрахунки, і виявили наступне:

 

Пор.ном

Найменування

записів

 

 

 

Д-т

 

К-т

Д-т

К-т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обороти при звірці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо при звірці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо в пользу____________________________________________________________ в сумі

 

грн_____________________________________________________________________________

                                                                                                         

                        

 Бухгалтер                                                                                                     (___________________)

 

 Бухгалтер                                                                                                     (___________________)


Додаток 3
до рішення Сарненської міської ради

                                                                 від 15.12.2020   № 26

 

                                                                                          

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

______________ Серпенінов Р.П.

                                                                  « ____» ___________ _____ року

                                                                                              м.п.

 

 

 

 

АКТ приймання-передачі

документів, що нагромадилися під час діяльності Тутовицької сільської ради станом на 31.12.2020

 

 

«___» ____________ ______ року                                                                 № ____

 

 

Підстава: Рішення Сарненської міської ради від 15 грудня 2020 року               № 26 «Про початок реорганізації Тутовицької сільської ради шляхом приєднання до Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області».

 

Відповідно до: п. 6-1 розділу 5 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування України», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», п. 3 Глави 3 Розділу XV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015  р. № 1000/5.

У зв’язку із: припиненням юридичної особи - Тутовицької сільської ради шляхом приєднання до Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області голова Комісії з реорганізації Тутовицької сільської ради передає, а ___________________________________________________ (посада, ПІБ особи, яка приймає документи від Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області) приймає документи згідно з переліком:

 

 

 

 

 1. Документи, не завершені в діловодстві Тутовицької сільської ради:

 

з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: __ (_______) справ.

 

 

 

 1. Архів Тутовицької сільської ради:

 

з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: __ (_______) справ.

 

 

Передавання здійснив Голова                                                       Приймання здійснив

Комісії з реорганізації Тутовицької                                              начальник загального відділу

сільської ради                                                                                  міської ради

 

_______________ /___________________                      ___________ /___________________

(підпис)                               (ПІБ)                                         (підпис)                     (ПІБ)

 

Останні документи

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2021 рік → Жовтень№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Дубки (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Велике Вербче (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Кричильськ (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Велике Вербче (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Поляна (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Пошук документів

Корисні посилання