, Адміністратор

№713 від 22 грудня 2017 року "Про Програму соціально- економічного та культурного розвитку міста Сарни на 2018 рік"

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

22 грудня 2017 року                                                                               № 713

 

"Про Програму соціально- економічного та культурного розвитку міста Сарни на 2018 рік"

 

Розглянувши поданий виконавчим комітетом міської ради проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Сарни на 2018 рік, відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Сарни на 2018 рік (додається).

 

 1. Посадовим особам виконавчого комітету міської ради, керівникам підприємств та установ комунальної власності забезпечити виконання заходів Програми.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та управління міською комунальною власністю (Мякішев І.Ф.), мандатну, з питань депутатської діяльності і правопорядку (Касперчик С.В.), з питань земельних відносин, житлово- комунального господарства та інвестиційного розвитку (Дзугань В.І.), з питань освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної політики і духовності (Городнюк В.П.), з питань спортивної і молодіжної політики (Фесовець О.М.), а організацію виконання – на заступників міського голови згідно функціональних обов’язків.

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                               С.Б.УСИК


 

"СХВАЛЕНО"                                                            "ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішенням міськвиконкому                                          рішенням міської ради

від 20.12.2017 № 414                                                 від 22.12.2017  № 713

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного та культурного розвитку міста Сарни на 2018 рік

 

ВСТУП

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Сарни на 2018 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету", є документом у якому,  на  основі аналізу розвитку міста, визначаються його цілі та пріоритети соціально- економічного розвитку на 2018 рік, середньострокова перспектива та заходи щодо реалізації місцевої політики, спрямованої на поліпшення рівня життя та  добробуту громадян. Програма ґрунтується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалась, враховує основні напрямки бюджетної політики.

Головною метою Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Сарни на 2018 рік є зміцнення економічного, соціального та інвестиційного потенціалу, підвищення рівня конкурентних переваг, потенціалу міста і його території, створення умов для забезпечення сталого розвитку міста, зростання добробуту населення, забезпечення належного функціонування, розвитку інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, доступності якісних послуг для населення, розв'язання соціально-економічних проблем.

Завдання і заходи Програми фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету міста, трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів, коштів, залучених у рамках проектів та грантів, інвестицій, з власних коштів суб’єктів господарювання та інших джерел не заборонених законодавством.

Програма підготовлена згідно вимог Бюджетного кодексу України, міських цільових програм з урахуванням пропозицій жителів територіальної громади, депутатів міської ради, членів міськвиконкому виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань і може уточнюватись. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Сарненською міською радою за поданням постійних депутатських комісій міської ради, міськвиконкому. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками року.


 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

соціально-економічного та культурного розвитку міста Сарни на 2018 рік

 

 

 

Ініціатор розроблення програми

Сарненська міська рада

 

Розробник програми

Виконавчий комітет міської ради

 

Відповідальні виконавці

Виконавчий комітет міської ради

 

Учасники програми

Суб’єкти господарювання міста

 

Термін реалізації програми

2018 рік

 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет міста

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

70 000 000, 00 грн.

 

Складовою частиною даної Програми є цільові програми, в яких конкретизовані заходи та об’єми робіт по пріоритетних напрямках розвитку міста, а саме:

Програма по здійсненню благоустрою міста Сарни на 2018 рік.

Програма фінансової підтримки інспекції з благоустрою міста Сарни на 2018 рік. Програма соціального захисту населення міста Сарни на 2018 рік.

Програма проведення культурно-масових заходів, відзначення знаменних та пам’ятних дат у 2018 році.

Програма розвитку співпраці з містами-партнерами на 2018 рік.

Програма розвитку фізичної культури і спорту на території м.Сарни на 2018 рік. Програма сприяння розвитку молодіжної політики на території міста на 2018 рік. Програма   сприяння    створенню,    фінансової    підтримки    та    забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Сарни на 2018 рік.

Програма «Комунальне майно» на 2018 рік. Програма «Ліси Сарненщини» на 2018 рік.

Програма розвитку позашкільної освіти на території м.Сарни на 2018 рік. Програма розвитку інвалідного спорту на території м.Сарни на 2018 рік. Програма розвитку земельних відносин на 2018 рік.

Програма розвитку житлово-комунального господарства м.Сарни на 2018 рік. Програма проведення ремонту та утримання вулично-доржньої мережі міста, підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території м.Сарни на 2018 рік.

Програма цивільного захисту населення м.Сарни на 2018 рік.

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території м.Сарни  на 2018 рік.

Програма «Сортуй заради майбутнього» на 2018 рік.

Програма збереження культурної спадщини міста Сарни на 2018 рік.


 

  Пріоритетні завдання на 2018 рік:

 1. Формування інвестиційно-привабливого середовища:
  • проведення послідовної, відкритої та ефективної податково-бюджетної політики;
  • забезпечення прозорості бюджетного процесу (громадський бюджет);
  • залучення інвестицій в економіку міста шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату, різноманітних презентацій, виставково-ярмаркових заходів;
  • підготовка програм, проектів для залучення фінансових ресурсів, грантових коштів міжнародних, всеукраїнських організацій та структур,ь вт тому числі і державних;
  • створення консультаційно-інформаційної платформи на веб-сайті міської ради;
  • виконання цільових програм розвитку міста.

 

 1. Розвиток малого та середнього підприємництва:

 

 • проведення освітніх програм, круглих столів з питань культури ведення бізнесу та його соціальної відповідальності;
 • посилення протидії несанкціонованій та стихійній торгівлі;
 • проведення роботи, спрямованої на вдосконалення функціонування ринків;
 • проведення роботи спрямованої на впорядкування розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд сфери торгівлі у місті;
 • поліпшення якості торговельного обслуговування населення, запобігання необґрунтованому зростанню цін на основні продовольчі товари, дотримання прав споживачів.
 1. Розбудова транспортної інфраструктури:
  • розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури, підвищення її пропускної спроможності (оновлення та встановлення дорожніх знаків, розмітки на дорогах, засобів примусового зниження швидкості, світлофорів, облаштування велосипедних доріжок);
  • розроблення схем організації дорожнього руху вулиць міста Сарни з асфальтобетонним покриттям;
  • утримання, ремонт, будівництво комунальних доріг;
  • забезпечення та розширення належного і стабільного функціонування громадського транспорту;
  • проведення інвентаризації та паспортизації транспортної мережі міста.

 

 1. Реформування житлово-комунального господарства:
  • вжиття заходів щодо зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом запровадження енергоефективних технологій, модернізації виробничих потужностей, оновлення основних фондів;
  • створення міського Call-центру та забезпечення роботи електронного ресурсу для зворотного зв’язку між споживачами, житлово-комунальними підприємствами та іншими службами;


 

 • розвиток мереж водопровідно-каналізаційної інфраструктури;
 • створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, впровадження сучасних форм управління об'єктами житлово- комунального господарства;
 • сприяння утворенню об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків;
 • забезпечення захисту населення і території міста від впливу негативних факторів техногенного і природного характеру;
 • впровадження системи сортування сміття;
 • проведення інформаційно-просвітницької кампанії з метою популяризації та активізації участі населення міста у впровадженні енергозберігаючих заходів;
 • збільшення обсягів виконання робіт, підвищення якості послуг комунальними підприємствами міста.

 

 1. Розвиток соціальної сфери:
  • сприяння розвитку волонтерського руху, благодійності та координація їх діяльності у вирішенні актуальних питань щодо задоволення потреб різних категорій населення;
  • залучення дітей та молоді до суспільно значущої діяльності, позашкільної, неформальної освіти;
  • популяризація та формування в молодіжному середовищі здорового та безпечного способу життя;
  • зміцнення матеріально-технічної бази та розвиток закладів освіти, культури та спорту міста;
  • формування та розвиток інфраструктури спортивних споруд, збереження і подальше удосконалення спортивної бази міста;
  • вдосконалення умов для фізичної і психологічної реабілітації жителів міста з особливими потребами;
  • будівництво дошкільних навчальних закладів;
  • забезпечення якісного навчально-тренувального процесу для спортсменів та фізкультурно-оздоровчих заходів для широких верств населення;
  • сприяння роботі громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів міської ради та міськвиконкому;
  • підтримка громадських організацій шляхом надання трансфертів з міського бюджету;
  • затвердження програми підтримки творчих колективів, спортсменів, видатних громадян.

 

 1. Проведення заходів по гасінню пожеж та запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби, шляхом надання субвенції державному бюджету в обсязі не більше 100,0 тис.грн. (5 державному пожежно-рятувальному загону Головного Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області).


 

 1. Розвиток туристичного потенціалу міста та інфраструктури відпочинку:
  • сприяння розвитку перспективних напрямків туризму, зокрема екстремального, культурно-пізнавального, мисливського, рибальського, спортивно-оздоровчого;
  • розроблення туристично-екскурсійних маршрутів міста, з включенням пам’яток історії, архітектури, привабливих куточків міста за різноманітними тематиками культурно-пізнавального, оздоровчого, патріотичного, спортивного та інших напрямків;
  • виготовлення якісної рекламно-інформаційної продукції презентаційного характеру про туристичний потенціал міста.

 

Запорукою виконання запланованих надходжень міського бюджету є затвердження міською радою оптимальних розмірів ставок місцевих податків та зборів, а також належне функціонування підприємств та закладів, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами на території міста.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2018 РОЦІ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Основна діяльність комунальних підприємств міської ради у сфері житлово- комунального господарства в 2018 році буде спрямована на надання необхідних житлово-комунальних послуг належного рівня, зменшення негативного впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище, здійснення  заходів щодо підвищення ресурсо- та енергоефективності житлово-комунального господарства, залучення фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних  проектів у сфері житлово-комунального господарства. Для цього розроблено та планується реалізувати заходи з підтримки, розвитку та реформування житлово- комунального господарства міста:

.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ НА БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЮ, КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ТА ПРИДБАННЯ

 

 • виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту покрівлі гуртожитку по вул. Белгородська, 38;
 • проведення будівництва мереж зовнішнього електропостачання житлового масиву вулиць Лугова, Аеродромна, Підлісна, Стефаника;
 • проведення капітального ремонту тротуарів по вул. Космонавтів, Військова, Белгородська, Ковельська, Вишнева в т.ч. виготовлення проектно- кошторисної документації;
 • проведення капітального ремонту частини дороги по вул. Соборна;
 • проведення ремонту доріг (в т.ч. капітального) по вул. Грушевського, Технічна, Толстого (в межах вул. Мічуріна – Свято-Троїцька), Набережна, Котляревського-Некрасова (в межах вул. Пушкіна та вул. Белгородська), Миру (в   межах  вул.  Суворова   до  залізничного  переїзду),   Шевченка (в


межах  буд.  №  1  до  буд.  №  35),         Матросова (в межах вул. Мічуріна та вул. Ткача), Короленка (в межах вул. Белгородська та вул. Матросова), Кн. Ольги (в межах вул. Белгородська та вул. Матросова), Поштова, Казимира Дубровського, Лісова, Спортивна, Кулікова, Червона, Волинська, Жовтнева, Дачна, Терешкової, Старицького, Кутузова, Ломоносова, М.Амосова, Шкільна;

 • облаштування вуличного освітлення по вул. Українська, Молодогвардійців, Тичини, Саксаганського, Гончара, Привокзальна, Соснова, Куліша, Сороки, Чехова, Квітки-Основ’яненка, Сарненська, Поліська, Доротицька, Садова, Приходька, Варшавська, Заслонова, Терешкової, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації;
 • встановлення світлофору на вул. Белгородська-Технічна;
 • виготовлення проектно-кошторисної   документації    та    реконструкція міського стадіону "Олімп";
 • проведення реконструкції будівлі ФСК «Повір у себе»;
 • придбання спец авто техніки для комунальних підприємств міста;
 • проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу;
 • проведення ремонту об’єктів благоустрою скверу «Залізничник», рекреаційної зони по вул. Набережна, меліоративної канави по вул. Суворова, місце поховання військовослужбовців навпроти пам’ятника "Танк";
 • виготовлення землевпорядних документів – детальних планів, проектів землеустрою під водозабірні станції, трансформаторні підстанції;
 • проведення реконструкції міської каналізаційної мережі по вул. У. Самчука;
 • проведення робіт по реконструкції очисних споруд № 1 по вул. Заводській;
 • будівництво дошкільного  навчального  закладу  на  240  місць   по  вул. Грушевського;
 • встановлення системи відео спостереження;
 • облаштування прибудинкових   територій   багатоквартирних   будинків (асфальтування, мощення бруківки);
 • будівництво нових мереж інфраструктури.

 

БЛАГОУСТРІЙ М. САРНИ, УТРИМАННЯ ДОРІГ В НАЛЕЖНОМУ СТАНІ

КП "Трудівник"

Господарська діяльність комунального підприємства "Трудівник"  спрямована на організацію робіт з благоустрою території міста та утримання доріг комунальної власності в належному стані, надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, утримання парків, скверів, місць загального користування, поточне обслуговування і ремонт вуличного освітлення, зріз аварійних дерев, надання послуг похоронного бюро. Підприємство обслуговує 129 км. доріг міста, в т.ч. 60,6 км. з твердим покриттям, 90 км. мереж вуличного освітлення.

 

Програмою передбачається:

 • підвищення якості надання послуг;
 • запровадження системи роздільного збору сміття та його сортування;


 

 • покращення санітарного стану міста (забезпечення збору, вивезення та захоронення ТПВ, запобігання виникненню та ліквідація стихійних сміттєзвалищ,  облаштування        майданчиків     для     встановлення контейнерів, ремонт  та придбання  контейнерів для збору ТПВ);
 • забезпечення 100% укладання договорів на вивезення ТПВ з населенням міста та юридичними особами;
 • виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція сміттєзвального полігону з встановленням сортувальної лінії ;
 • проведення інвентаризації об’єктів благоустрою, їх паспортизація;
 • висадження дерев, зрізання аварійних, сухих та фаутних дерев, утримання у належному стані клумб, газонів, зелених насаджень (формування крон дерев, скошування трави на узбіччях доріг, в парках та скверах);
 • забезпечення функціонування та реконструкція вуличного освітлення вулиць (заміна ліній, ліхтарів, ламп);
 • встановлення/заміна дорожніх знаків;
 • утримання в належному стані міських кладовищ;
 • оновлення парку техніки підприємства та утримання її у справному технічному стані;
 • нанесення пішохідних та дорожніх розміток на вулицях міста, ремонт в’їзних знаків м. Сарни;
 • утримання доріг, вулиць та тротуарів міста в зимовий період, чищення від снігу та посипання протиожеледною сумішшю;
 • чищення приймачів дощової каналізації по вулицях міста;
 • сприяння у здійсненні невідкладних аварійно-рятувальних заходів у разі виникнення НС техногенного чи природного характеру;
 • грейдерування вулиць міста з грунтовим покриттям.

 

ЖИТЛОВИЙ ФОНД

 

КП "Житлосервіс"

 

З метою забезпечення потреб населення у якісних і доступних послугах з утримання і обслуговування багатоквартирних житлових будинків комунальної власності міської ради, заплановано здійснити комплекс заходів по удосконаленню  та розвитку інфраструктури житлового фонду .

На обслуговуванні КП "Житлосервіс" перебуває 143 багатоквартирних будинків, загальною площею 199,7 тис.м², з них 114 багатоповерхових, 29 – одноповерхових будинків, із загальною кількістю квартир - 3926.

На 2018 рік відповідно до Програми заплановано:

 • підвищення якості надання послуг;
 • сприяти створенню не менше 5 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • провести роботу по зняттю з балансу підприємства житлових будинків в яких завершено повну процедуру приватизації житлового фонду;


 

 • забезпечити встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово- комунальні послуги для населення, з метою забезпечення повного відшкодування витрат виробництва, своєчасне їх коригування відповідно до зміни цін на складові собівартості;
 • провести ремонт дахів багатоквартирних житлових будинків по вул. Котляревського, 53, 64, Суворова, 2,5,7;
 • провести ремонт/заміну труб внутрішньо будинкової водопровідної мережі вул. Белгородській, 2б, 6, Лисенка, 2, 4, Військова, 22, Ткача, 6, 8 Березня, 2, Соборна, 40;
 • провести капітальний ремонт балконів (виступаючих конструкцій) Белгородська, 6, 9, 42, 44, 46, 48, Широка, 37, 39, 41, Соборна, 16, Г.Берестечка, 1а, Пирогова, 2, Військова, 13, Котляревського, 20;
 • провести заміну віконних блоків у під’їздах житлових будинків Белгородська, 2, Лисенка, 2, 4, Пушкіна, 4;
 • доукомплектувати діючі дитячі майданчики додатковими спорудами, ігровими та спортивними майданчиками на прибудинкових територіях;
 • придбати обладнання для автовишки.

 

КП "Екосервіс"

КП "Екосервіс" надає послуги з централізованого водовідведення та санітарної очистки септиків спецавтотранспортом.

На обслуговуванні підприємства перебувають 2 очисних споруд; 10 каналізаційних насосних станцій; 43,2 км каналізаційних мереж.

З метою якісного надання послуг мешканцям м. Сарни, у 2018 році заплановано:

 • підвищення якості надання послуг;
 • забезпечити встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з водовідведення, з метою забезпечення повного відшкодування витрат виробництва, своєчасне їх коригування відповідно до зміни цін на складові собівартості;
 • розпочати реконструкцiю очисних споруд № 1 по вул. Заводській;
 • виготовити проект реконструкцiї та провести реконструкцiю каналiзацiйної мережi по вул. У. Самчука до КНС № 5;
 • провести роботи по відновленню роботи каналізаційної резервної лінії напірного каналізаційного колектора від КНС №5 до ОС№ 1 вул. Заводська та від КНС № 6 до ОС № 2 вул. Л.Куліша;
 • виготовити проектно-кошторисну документацію на електропостачання КНС

№ 3;

 • провести гідродинамічну очистку централізованої системи водовідведення.

 

КП «Сарнитеплосервіс»

КП "Сарнитеплосервіс" є основним  надавачем  послуг  теплопостачання в  м. Сарни. Споживачами теплової енергії, яка виробляється підприємством, є 6 квартиронаймачів, 22 об’єкти бюджетної сфери та 11 інших підприємств міста.


 

Загальна протяжність централізованих теплових мереж складає – 17,5 км, з них задіяно – 6,0 км. Котельні підприємства працюють на твердопаливних котлах.

 

У 2018 році підприємством заплановано:

 • забезпечити встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги, з метою забезпечення повного відшкодування витрат виробництва, своєчасне їх коригування відповідно до зміни цін на складові собівартості;
 • провести ремонт дахів котелень по вул. Кулікова, 7а та Ковельська, 24;
 • забезпечити списання боргів попередніх років.

 

  КП «Готель «Случ»»

У КП готель "Случ" для обслуговування клієнтів функціонує 21 номер, в тому числі: 2 – номери-люкс, 5 – номерів напівлюкс.

З метою якісного надання послуг та відновлення конкурентоспроможності на ринку готельних послуг  у 2018 році заплановано:

 • підвищення якості надання послуг;
 • проведення ремонту у номерах готелю;
 • проведення капітального ремонту приміщення (фасаду та даху).

О С В І Т А

Головна мета – реалізація пріоритетних напрямів розвитку освіти щодо забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав на отримання якісної освіти, створення умов для здобуття дошкільної, загальної середньої, професійної освіти дітьми, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, удосконалення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу в  позашкільних навчальних закладах.

Основні завдання та заходи на  2018 рік :

- розпочати будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Грушевського;

- виготовити проектно-кошторисну документацію та провести капітальний ремонт фасаду та покрівлі ДНЗ № 8, ДНЗ № 9;

- сприяти реалізації державних, регіональних, місцевих цільових програм, а також інвестиційних проектів у галузі освіти;

- розширити мережу гуртків, спортивних секцій, клубів за інтересами позашкільних навчальних закладів шляхом введення в штатні розписи закладів додаткових штатних одиниць;

- забезпечити модернізацію матеріально-технічної та методичної бази закладів освіти міста;

- провести роботи по зміцненню матеріально-технічної бази дошкільних та позашкільних закладів для створення умов по належному функціонуванню відповідно до сучасних вимог.


 

ТОРГІВЛЯ, РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З метою подальшого розвитку торгівельної галузі та транспортного забезпечення  заходами   Програми заплановано:

 • контролювати питання з ліквідації стихійної торгівлі у  невизначених для цього місцях;
 • забезпечити участь суб’єктів господарювання у міських ярмарках, виставках;
 • поліпшувати якість торговельного обслуговування населення, запобігати необґрунтованому зростанню цін на основні продовольчі товари, сприяти дотриманню прав споживачів;
 • здійснювати моніторинг та контроль за роботою міського громадського транспорту;
 • проводити роботи, в разі потреби, з впорядкування руху автобусів із врахуванням звернень мешканців міста та перевізників із дотриманням належної якості обслуговування пасажирів в транспорті;
 • розробити схеми організації дорожнього руху вулиць міста з твердим асфальтобетонним покриттям;
 • провести роботу з облаштування стоянок та паркомісць транспортних засобів, призначених для осіб з інвалідністю.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Діяльність з питань соціального захисту населення спрямована на ефективність забезпечення соціального захисту вразливих верств населення через співпрацю з управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,  благодійними   фондами,   громадськими   організаціями.   З цією метою передбачається:

 • залучити громадські та благодійні організації, підприємства та установи міста до надання допомоги малозабезпеченим громадянам міста, інвалідам, ветеранам війни, учасникам бойових дій та АТО;
 • забезпечити виконання міської Програми соціального захисту населення;
 • координувати роботу волонтерів позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста щодо надання допомоги одиноким громадянам, ветеранам війни;
 • забезпечити підготовку та проведення заходів, пов’язаних із відзначенням держаних свят, пам’ятних та знаменних дат;
 • організовувати та проводити ярмарки, благодійні акції до державних та релігійних свят;
 • проводити заходи по виявленню та попередженню бездомності та бездоглядності;
 • надати субвенцію районному бюджету на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом загального користування пільгової категорії громадян міста Сарни.


 

КУЛЬТУРА ТА ДУХОВНІСТЬ

Основними заходами Програми є культурологічні заходи з відзначення знаменних, календарних, пам’ятних дат, професійних свят, вшанування колективів, аматорська та професійна діяльність, організація дозвілля населення, підтримка творчих особистостей. З цією метою передбачено:

 • збереження існуючої мережі закладів культури, зміцнення матеріально- технічної бази та проведення робіт з модернізації, реконструкції, ремонту закладів культури;
 • виготовити проектно-кошторисну документацію та провести капітальний ремонт фасаду та покрівлі міського клубу «Колос»;
  • забезпечити участь творчих колективів (солістів, ансамблів) міста у всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, пісенних вернісажах;
  • забезпечити участь молоді міста в міських мистецьких культурологічних заходах, інтелектуальних іграх, фестивалях та програмах із широким залученням молодіжних громадських організацій та органів учнівського і студентського самоврядування;
  • надавати підтримку для видавництва книг, брошур, буклетів про місто Сарни та місцевих авторів, діячів, видатних мешканців міста;
  • провести творчі звіти закладів культури (творчих колективів);
  • провести міський фестиваль «Спалах талантів»;
  • забезпечити виконання програми культурно-масових заходів на 2018 рік.

 

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА, СПОРТ

 

Головною метою молодіжної політики і спорту на 2018 рік є:

 • забезпечення діяльності Дитячої дорадчої ради при міському голові;
 • проведення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, жінок, неповнолітніх дітей, запобігання насильству в сім’ї;
 • проведення рейдів-перевірок по закладах торгівлі, ресторанного господарства, місцях масового відпочинку та дозвілля молоді у вечірній та нічний час;
 • проведення культурно-освітніх заходів, просвітницької роботи щодо формування здорового способу життя, запобігання негативним явищам, правопорушенням та їх профілактика в дитячому та молодіжному середовищі;
 • встановлення нових сучасних спортивних майданчиків та вжиття заходів щодо оновлення та модернізації існуючих найпростіших спортивних споруд міста;
 • надання фінансової підтримки для діяльності громадських організацій та об’єднань;
 • організація оздоровлення та відпочинку дітей, підтримка талановитої, обдарованої молоді;
 • організація та проведення виставок – ярмарок, майстер – класів, благодійних фото проектів, конкурсів талантів, конкурсів - оглядів творчих здібностей серед клубних   команд,   фестивалів   дитячої   творчості,  легкоатлетичних


пробігів,    акцій    ,    велопробігів          приурочених   визначним    датам, спортивних змагань, туристичних походів;

 • залучення до   фізичної   і   психологічної   реабілітації   жителів   міста   з особливими      потребами;
 • проведення міських спортивних ігор, відкритих чемпіонатів міста з видів спорту, спортивно-масових заходів;
 • проведення реконструкції міського стадіону «Олімп» та будівлі ФСК «Повір у себе»;

- забезпечення належного рівня фінансування закладів спорту міста.

 

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

У 2018 році передбачено провести роботи по розробці та затвердженню детального плану територій обмеженого вулицями Польова-Тиха-Велінця для проектування нового району індивідуальної житлової забудови. Крім того передбачається розробити проект та провести роботи по меліорації мікрорайону обмеженого вул. Рівненська-Волинська-Ювілейна.

На 2018 рік заплановано проведення аукціонів на визначені земельні ділянки, право оренди на які буде пропонуватись до продажу на конкурентних засадах (земельних торгах).

У відповідності до Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд заплановано продовжити надання земельних ділянок жителям міста, забезпечивши першочергове надання земельних ділянок громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд учасникам АТО та іншим пільговим категоріям.

Крім того, протягом 2018 року буде розглянута можливість у відповідності до Генерального плану міста щодо зміни меж населеного пункту м. Сарни та включення в межі населеного пункту земель ДП «Сарненський лісгосп», Сарненської дослідної станції та земельної ділянки поблизу озера «Селянське» і відповідно розроблення проектів землеустрою щодо змін  меж  населеного пункту.

 

РОЗВИТОК ПАРТНЕРСТВА, СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ БЛАГОДІЙНИМИ ФОНДАМИ

 

Головними напрямками роботи в 2018 році буде:

 • модернізація та популяризація офіційного сайту міста;
 • використання в роботі комунальних підприємств міста інтерактивної платформи «Відкрите місто»;
 • участь представників міста у роботі асоціації міст України;
 • виконання партнерських угод з містами Новий Двір Гданський, гміною Длуголенка (Республіки Польща);
 • участь працівників апарату міськвиконкому, депутатів у програмах та проектах щодо обміну досвідом у сфері місцевого самоврядування, освіти, культури, житлово-комунального господарства;


 

 • підготовка проектів програм з метою залучення міжнародної технічної допомоги, участі в грантових конкурсах;
 • організація обміну делегаціями міста Сарни в Україні та за кордоном;
 • участь у   конференція,   семінарах,  "круглих  столах",   стажуваннях, міжнародних змаганнях;
 • участь мистецьких колективів, спортивних команд в культурно-освітніх та спортивних заходах;
 • організація виїзних днів депутата;
 • залучення представників політичних партій, громадських організацій, релігійних громад до участі в загальноміських заходах.

 

Реалізація завдань Програми, виконання всіх намічених заходів дозволить забезпечити позитивну тенденцію соціально-економічного та культурного розвитку міста у 2018 році.

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                               С.Б.УСИК

Прикріплені файли
№713 від 22 грудня 2017 року "Про Програму соціально- економічного та культурного розвитку міста Сарни на 2018 рік".docx

Останні документи

Документи → Проєкти рішень радиПро прийняття транспортного засобу у комунальну власність Сарненської міської  територіальної громади в особі Сарненської міської ради

Документи → Проєкти рішень радиПро передачу деяких об’єктів із комунальної власності Сарненської міської територіальної громади у комунальну власність Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської області

Документи → Проєкти рішень радиПро прийняття у комунальну власність Сарненської міської  територіальної громади в особі Сарненської міської ради нерухомого майна

Документи → Проєкти рішень радиПро передачу індивідуально визначеного майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади в оперативне управління Сарненському ліцею № 4 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

Документи → Проєкти рішень радиПро внесення змін до переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади

Пошук документів

Корисні посилання