, Головний редактор

№744 від 16 лютого 2022 року "Про Програму запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Сарненської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

(VІІІ  С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

     16 лютого 2022 року                                                                                  № 744               

 

Про Програму запобігання виникненню,

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

та протидії пожежам у природних екосистемах

Сарненської міської територіальної громади

на 2022 – 2024 роки

 

         Відповідно до Кодексу цивільного захисту України,  пункту 22 частини першої статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Сарненської міської територіальної громади, за погодженням із  постійними комісіями міської ради,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити Програму запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Сарненської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (далі – Програма), схвалену рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.02.2022 № 85 «Про Програму запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Сарненської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки», що додається.
  2. Фінансовому управлінню міської ради при  внесенні змін до бюджету міської територіальної громади  передбачати видатки на виконання заходів Програми, на відповідні роки, в межах наявних фінансових ресурсів.
  3.   Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи Сарненської міської ради інформувати  Сарненську міську раду про виконання Програми  у грудні щорічно.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з  питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку (Скрипка С.В.), а організацію виконання - на заступника міського голови Володимира МІЩЕНЮ

 

 

Міський голова                                                         Руслан СЕРПЕНІНОВ

                                    

 

 

 

 СХВАЛЕНО                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО                     

 Рішення виконавчого комітету міської ради               Рішення міської ради

 14.02.2022  № 85                                                                     16.02.2022  № 744

 

ПРОГРАМА

запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Сарненської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Згідно зі статтею 3 Конституції України життя та здоров’я людини, її безпека є найвищими соціальними цінностями, за забезпечення яких держава відповідає перед нею. Безпека населення і територій, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів є неодмінними умовами сталого розвитку суспільства.

Програму розроблено відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України і спрямовано на реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій Сарненської міської територіальної громади від наслідків надзвичайних ситуацій; вдосконалення системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів; розвиток підрозділів і формувань цивільного захисту, місцевої та добровільної пожежної охорони, здійснення моніторингу, попередження та реагування на надзвичайні ситуації, пожежі, в тому числі в природних екосистемах; забезпечення пропаганди безпеки життєдіяльності населення громади.

Потребує приведення у відповідність із сучасними вимогами матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту, заміни й модернізації техніки та спорядження, що перебувають на озброєнні підрозділів місцевих пожежних команд, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-рятувальних бригад комунальних підприємств міської ради, а також інших підрозділів, які залучаються до виконання завдань цивільного захисту, на території громади.

У зв’язку з передачею окремих повноважень від державних органів до органів місцевого самоврядування щодо забезпечення пожежогасіння, реагування на надзвичайні ситуації, забезпечення громадської безпеки, доступності медичних послуг виникає необхідність формування відповідних органів і служб на території громади та розвитку місцевої (добровільної) пожежної охорони.

Відповідно до чинного законодавства та нормативних актів, радіус обслуговування пожежно-рятувального підрозділу не повинен перевищувати трьох кілометрів по дорогах загального користування, а нормативний час прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця виникнення пожежі в містах повинен бути до 10 хвилин, у сільській місцевості – до 20 хвилин.

З метою мінімізації загрози виникнення нещасних випадків від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами, зниження соціальної напруженості серед населення, що проживає поблизу територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, необхідно систематично проводити роботи із виявлення та знешкодження вищезазначених предметів групою піротехнічних робіт Головного управління ДСНС України в області.

Проведений аналіз щодо навчання населення свідчить про недостатній рівень забезпечення процесу інформування шляхом виготовлення та розповсюдження тематичних матеріалів наочної агітації (буклетів, листівок, пам’яток, постерів, сіті-лайтів) та фінансування зазначених заходів. Крім цього, пропонується при консультаційних пунктах громади створення куточків пожежної безпеки з метою запобігання трагічним випадкам серед дітей внаслідок надзвичайних ситуацій та формування чіткого порядку дій у разі загрози життю.

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж в населених пунктах та природних екосистемах зумовлена тенденціями до зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними природними явищами. Ризики надзвичайних ситуацій природного характеру та їх сукупні масштаби прямих і опосередкованих втрат (людських, економічних, інтелектуальних тощо) щороку зростають.

Реалізація Програми дасть змогу виконати комплекс заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій на території громади, забезпеченням пожежної безпеки, сприятиме матеріально-технічному переоснащенню, підвищенню ефективності дій органів управління і сил цивільного захисту громади, створенню підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони, сприятиме вирішенню інших завдань розвитку цивільного захисту.

  1. Мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків, що дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.

 

 

III. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, а також пожеж, в тому числі в природних екосистемах, є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій у разі їх виникнення шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо попередження та ліквідації на ранніх стадіях з використанням ресурсів Сарненської міської ради та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

  1. Заходи з виконання Програми

Завдання і заходи з виконання програми наведено у додатку 1

У рамках виконання Програми передбачається здійснити заходи щодо:

подальшого розвитку сил цивільного захисту громади та забезпечення їх сучасною технікою, матеріально-технічним оснащенням та обладнанням;

утримання в готовності до дій за призначенням та подальшого розвитку місцевої та добровільної пожежної охорони;

виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;

забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на захист життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій;

організації та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення масштабних пожеж, недопущення збільшення рівня надзвичайних ситуацій, створення передумов для локалізації та ліквідації;

пропаганди безпеки життєдіяльності населення громади, створення куточків пожежної безпеки;

вжиття інших комплексних та спеціальних заходів цивільного захисту.

 

  1. Очікуванні результати виконання Програми

Програма спрямована на зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та протидію пожежам у природних екосистемах, а також досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків, підтримку місцевих пожежних команд, пожежно-рятувальної служби, створення правових, організаційно-економічних умов для їх розвитку, формування механізму регулювання та координації, які б сприяли:

рятуванню людей, проведенню аварійно-рятувальних і технічних робіт;

підвищенню рівня готовності місцевих пожежних команд, пожежно-рятувальних служб;

розвитку місцевої та добровільної пожежної охорони.

Реалізація заходів Програми дасть змогу захистити населення і територію громади від надзвичайних ситуацій, пожеж, у тому числі в природних екосистемах, підвищити рівень готовності місцевих пожежних команд, аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, мінімізувати наслідки, спричинені пожежами, терміново реагувати на них, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захистити навколишнє природне середовище та локалізувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів.

  1. Контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій виконавців Програми, контроль за станом її виконання, визначення порядку взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо здійснюють відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи Сарненської міської ради та  Сарненське районне управління Головного управління ДСНС України у Рівненській області.

Звіти про хід виконання Програми подаються виконавчому комітету міської ради щороку до 05 червня та 05 грудня.

За результатами здійснення заходів Програми в кінці кожного року уточнюються заходи на наступний період та обсяги видатків на їх реалізацію.

 

VІІ. Фінансування Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, інших не заборонених законодавством джерел.

 

 

Міський голова                                                                    Руслан СЕРПЕНІНОВ


Прикріплені файли
Додаток 1 Програми.docx

Останні документи

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Липень
15 липня 2024
№ 458 від 11 липня 2024 року "Про розгляд заяви про вихід з членів особистого селянського господарства мешканки Городецького старостинського округу №4"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Липень
15 липня 2024
№ 457 від 11 липня 2024 року "Про розгляд заяви Русяновської Ольги Іванівни про постановку на квартирну чергу у виконавчому комітеті Сарненської міської ради дитини, позбавленої батьківського піклування, Демченко Вікторії Іванівни"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Липень
15 липня 2024
№ 456 від 11 липня 2024 року "Про розгляд заяви Росощика Романа Миколайовича про постановку його на квартирну чергу у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Липень
15 липня 2024
№ 455 від 11 липня 2024 року "Про розгляд заяви   Набухотного Олексія Андрійовича про постановку його на квартирну чергу у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Липень
15 липня 2024
№ 454 від 11 липня 2024 року "Про розгляд заяви Годунок Тетяни Павлівни про постановку на квартирну чергу у виконавчому комітеті Сарненської міської ради дитини, позбавленої батьківського піклування, Арсонова Юрія Олександровича"

Пошук документів