, Головний редактор

№1927 від 24 травня 2024 року "Про затвердження Програми сприяння створенню, фінансової підтримки та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків на території Сарненської міської територіально..."

                С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

                        Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

                                  (VІIІ  С К Л И К А Н Н Я)

     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

 

24 травня 2024 року                                                                                 № 1927    

               

Про затвердження Програми

сприяння створенню, фінансової

підтримки та забезпечення функціонування

об’єднань співвласників багатоквартирних

житлових будинків на території

Сарненської міської територіальної

громади  на 2025 - 2027 роки

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійними комісіями міської ради, Сарненська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

        1.Затвердити схвалену виконавчим комітетом міської ради Програму сприяння створенню, фінансової підтримки та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  на території Сарненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (далі – Програма), що додається.

 

        2.Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачати кошти в бюджеті міської територіальної громади на виконання заходів Програми у межах реальних фінансових ресурсів на відповідні роки.

 

        3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію міської ради з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (Ігор М’якішев)  та на заступника міського голови Тараса ДРАГАНЧУКА.

 

 

      

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

СХВАЛЕНО                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету                         Рішення міської ради  

30.04.2024 № 238                                                          24.05.2024 № 1927

 

ПРОГРАМА

СПРИЯННЯ СТВОРЕННЮ, ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ  НА ТЕРИТОРІЇ САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2025-2027 РОКИ

Ця Програма розроблена відповідно до статті 21 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись постановою Кабінету Міністрів Україні  від 31.01.2007 N 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» ( зі змінами).

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради

2.

Розробник Програми

Відділ житлово- комунального господарства, будівництва, транспорту та інфраструктури

3.

Співрозробники  Програми

----------------

4.

Відповідальний виконавець Програми

Управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною вліасністю Сарненської міської ради, ОСББ

5.

Учасники Програми

ОСББ

6.

Головний розпорядник коштів

Сарненська міська рада

7.

Термін реалізації Програми

2025 – 2027 роки

7.1.

Етапи реалізації Програми

І етап – 2025 рік

ІІ етап – 2026 рік

ІІІ етап – 2027 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть

участь у виконанні Програми

Кошти бюджету Сарненської міської територіальної громади

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

 необхідних для реалізації Програми,

усього, у тому числі:

2025 рік – 1200,00 тис.грн,

2026 рік – 1200,00 тис.грн,

2027 рік – 1200,00 тис.гривень

 

9.1

Кошти місцевого бюджету

3600,0 тис.гривень

9.2

Кошти інших джерел

--------

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Забезпечення умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ на території Сарненської міської територіальної громади, а також підвищення ефективності управління житловим фондом громади шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг.

ІІІ. ЦІЛІ ПРОГРАМИ

Основними цілями реалізації Програми є розвиток житлово-комунального господарства, зокрема об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Покращення стану та підтримання, відновлення або поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних житлових будинків ОСББ, асоціацій  ОСББ, модернізація житлового фонду, підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків ОСББ.

ІV. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ    

  1. Створення моделі ефективного управління багатоквартирними будинками.
  2. Створення ефективної системи надання житлово-комунальних послуг та сплати за них.
  3. Залучення власників житла до створення ОСББ.
  4. Створення умов для підтримки та розвитку підприємництва у сфері житлово-комунального господарства, сприяння формуванню умов для розвитку конкуренції.
  5. Надання фінансової підтримки на здійснення заходів з енергоефективності та енeргомодернізації житлових будинків, на утримання і ремонт житлових будинків та прибудинкових територій ОСББ на умовах співфінансування.
  6. Покращення технічного стану житлових будинків ОСББ, асоціацій ОСББ.

 

 

  1. V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Реалізація Програми дозволить:

  • створити умови для сталого, ефективного функціонування ОСББ;
  • підвищити ефективність управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг;
  • покращить стан житлового фонду.

 

VІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України шляхом надання фінансової підтримки ОСББ на умовах співфінансування.

У 2025 – 2027 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться основними виконавцями в межах затверджених для них на відповідні роки асигнувань ( додаток).

 

VІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

                Координація за виконанням заходів Програми покладається на управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради, контроль – на постійні комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики; з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку.

          Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

                                                                                                                                                             

№ з/п

Адреса будинків, де створено ОСББ

Відповідальні виконавці (Назви ОСББ)

Обсяг фінансування (тис.грн),у тому числі:

по періодах

 2025 рік

 2026 рік

 

 2027 рік

 

1

м.Сарни, вул.Грушевського, 2

ОСББ «Добробут – Сарни»

300,0

100,0

100,0

100,0

2

м.Сарни, вул.Ярослава Мудрого, 3

ОСББ «Авангард- Сарни»

300,0

100,0

100,0

100,0

3

м.Сарни, Дослідна станція, 14а

ОСББ «Обрій- Сарни»

300,0

100,0

100,0

100,0

4

м.Сарни, вул.Вишнева, 54-А

ОСББ «Престиж-Сарни»

300,0

100,0

100,0

100,0

5

м.Сарни, вул.Ярослава Мудрого, 1, 2

ОСББ «Авангард-Сарни2»

300,0

100,0

100,0

100,0

6

м.Сарни, вул.Симона Петлюри, 10

ОСББ «Краса та добробут»

300,0

100,0

100,0

100,0

7

м.Сарни, вул.Набережна, 2

ОСББ «Окраса»

300,0

100,0

100,0

100,0

8

м.Сарни, вул.Набережна, 1

ОСББ «Мереживо»

300,0

100,0

100,0

100,0

9

м.Сарни,вул.Технічна, 13

ОСББ «Міліцейський дім №13»  

300,0

100,0

100,0

100,0

10

м.Сарни, вул.Набережна, 5

ОСББ «Окраса Случа»

300,0

100,0

100,0

100,0

11

м.Сарни,вул.Технічна, 6

ОСББ «Старт-Сарни»

300,0

100,0

100,0

100,0

12

м.Сарни,вул.Технічна, 16

ОСББ «Розкішна пуща»

300,0

100,0

100,0

100,0

 

Усього:

 

3600,0

 

1200,0

 

1200,0

 

1200,0

                                                                                                                           Додаток

                                                                                                                                                                        до Програми сприяння створенню,                         

                                                                                                                                                             фінансової підтримки ОСББ

                                                                                                                                                                     на території Сарненської міської

                                                                                                                                                          територіальної громади на

                                                                                                                                       2025-2027 роки

 

Фінансування заходів Програми на 2025-2027 роки

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Прикріплені файли
№1927 від 24 травня 2024 року "Про затвердження Програми сприяння створенню, фінансової підтримки та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків на території Сарненської міської територіально...".docx

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Липень
18 липня 2024
№ 153 від 18 липня 2024 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2137 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу Товариству з  обмеженою відповідальністю "Сарнитехбуд"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2136 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу  Гаврильчику Андрію Миколайовичу"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2135 від 12 липня 2024 року "Про скасування рішення виконавчого комітету Сарненської  міської ради від 12.02.1997 №162"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2134 від 12 липня 2024 року "Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу та об’єднання  земельної ділянки на території Сарненської міської ради"

Пошук документів