, Головний редактор

№1926 від 24 травня 2024 року "Про затвердження Програми по здійсненню озеленення на 2025 - 2027 роки"

                С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

                        Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

                                  (VІIІ  С К Л И К А Н Н Я)

                               Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

 

24 травня 2024 року                                                                                             № 1926

 

               

Про затвердження Програми

по здійсненню озеленення

на 2025 - 2027 роки

 

         Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійними комісіями міської ради, Сарненська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

        1.Затвердити схвалену виконавчим комітетом міської ради Програму по здійсненню озеленення на 2025-2027 роки (далі – Програма), що додається.

 

        2.Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачати кошти в бюджеті міської територіальної громади на виконання заходів Програми у межах реальних фінансових ресурсів на відповідні роки.

 

        3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (Ігор М’якішев)  та на заступника міського голови Тараса ДРАГАНЧУКА.

 

 

      

Міський голова                                                          Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету                         Рішення міської ради  

30.04.2024 № 236                                                          24.05.2024 № 1926

 

ПРОГРАМА

ПО ЗДІЙСНЕННЮ ОЗЕЛЕНЕННЯ НА 2025-2027 РОКИ

 

Програма по здійсненню озеленення на 2025-2027 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до пункту 1 частини 1 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів Україні  від 31.01.2007 N 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» ( зі змінами).

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради

2.

Розробник Програми

Відділ житлово- комунального господарства, будівництва, транспорту та інфраструктури

3.

Співрозробники  Програми

Комунальне підприємство Сарненської міської ради «Екосервіс»

4.

Відповідальний виконавець Програми

Комунальне підприємство Сарненської міської ради «Екосервіс»

5.

Учасники Програми

Комунальне підприємство Сарненської міської ради «Екосервіс»

6.

Головний розпорядник коштів

Сарненська міська рада

7.

Термін реалізації Програми

2025 – 2027 роки

7.1.

Етапи реалізації

І етап – 2025 рік

ІІ етап – 2026 рік

ІІІ етап – 2027 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть

участь у виконанні Програми

Кошти бюджету Сарненської міської територіальної громади

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

 необхідних для реалізації Програми,

усього, у тому числі

2025 рік – 5000,00 тис.грн,

2026 рік – 5000,00 тис.грн,

2027 рік – 5000,00 тис.гривень

 

9.1

Кошти місцевого бюджету

15000,0 тис.гривень

9.2

Кошти інших джерел

--------

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо створення, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання та утримання у впорядкованому стані, забезпечення збалансованого розвитку зелених зон та виконання екологічних, соціально-економічних, урбаністичних та ландшафтно-планувальних функцій.

 

ІІІ. ЦІЛІ ПРОГРАМИ

Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів громади, окультурення зелених насаджень, забезпечення якісного освітлення громади, забезпечення належних умов для поховань померлих, організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят, забезпечення функціонування місць для відпочинку (дозвілля) та трубчастих колодязів.

 

 1. IV. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
 • покращення зовнішньої привабливості вулиць та місць загального користування;
 • зниження рівня атмосферного та шумового забруднення;
 • формування і утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень, косіння зелених зон;
 • санітарна вирізка сухих, аварійних дерев та формування крон існуючих дерев;
 • придбання техніки і обладнання для прибирання та утримання території громади в належному стані;
 • забезпечення функціонування системи зелених насаджень у структурі елементів природного комплексу громади: парки, сквери, озеленення вздовж доріг (вулиць) та у житлових мікрорайонах;
 • формування безперервної системи зелених насаджень громади, як невід’ємної складової екологічної мережі, у т.ч. розроблення проектно-кошторисних документацій озеленення територій;
 • вирішення екологічних та санітарних проблем, у тому числі боротьба із карантинними шкідливими організмами зелених насаджень (наприклад: амброзія полинолиста, американський білий метелик, тощо);
 • проведення інших робіт і заходів, пов’язаних з озелененням громади.

 

 

 1. V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Реалізація Програми дозволить:

-  утримання в належному санітарно-технічному стані території населених пунктів громади;

-        покращення виконання зеленими зонами екологічних, економічних і соціальних функцій та можливості їх використання для рекреації, освіти та покращення якості життя мешканців та гостей громади;

-        забезпечення населення місцями відпочинку, які відповідатимуть вимогам, як за площею озеленених територій, так і за їх доступністю;

-        використання території скверів, парків, зелених зон, як об’єктів з функціями дозвілля, відпочинку, спортивних змагань, туризму та оздоровчих програм.

VІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України ( у тому числі шляхом надання фінансової підтримки КП «Екосервіс»).

У 2025 – 2027 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться основними виконавцями в межах затверджених для них на відповідні роки асигнувань ( додаток).

 

VІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

         

          Координація за виконанням заходів Програми покладається на управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради, контроль – на постійні комісії міської ради  з питань земельних відносин, екології та природокористування; з питань бюджету, фінансів та соціальної політики;  з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку.

Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Програми по здійсненню озеленення на 2025-2027 роки

 

ЗАХОДИ

до Програми по здійсненню озеленення на 2025-2027 роки

тис.грн

№ з/п

Зміст заходів

Разом обсяг фінансування, у тому числі:

по періодах Програми

Відповідальний виконавець

2025 рік

2026 рік

2027 рік

1

Фінансова підтримка комунальному підприємству Сарненської міської ради «Екосервіс» на виконання заходів Програми   (заробітна плата з нарахуванням, комунальні послуги та енергоносії, придбання предметів, матеріалів, обладнання)

12000,0

4000,0

4000,0

4000,0

Сарненська міська рада, КП «Екосервіс»

2

 

Придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплата послуг сторонніх організацій на виконання заходів Програми

 

3000,0

 

1000,0

 

1000,0

 

1000,0

Сарненська міська рада

 

Усього

15000,0

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

Прикріплені файли
№1926 від 24 травня 2024 року "Про затвердження Програми по здійсненню озеленення на 2025 - 2027 роки".docx

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Липень
18 липня 2024
№ 153 від 18 липня 2024 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2137 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу Товариству з  обмеженою відповідальністю "Сарнитехбуд"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2136 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу  Гаврильчику Андрію Миколайовичу"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2135 від 12 липня 2024 року "Про скасування рішення виконавчого комітету Сарненської  міської ради від 12.02.1997 №162"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2134 від 12 липня 2024 року "Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу та об’єднання  земельної ділянки на території Сарненської міської ради"

Пошук документів