, Головний редактор

№ 1553 від 06 жовтня 2023 року "Про затвердження Програми поліпшення сервісу обслуговування платників податків у Сарненській міській територіальній громаді на 2023 - 2024 роки"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

(VІІІ  С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

06 жовтня 2023 року                                                                                № 1553

 

Про затвердження Програми поліпшення

сервісу обслуговування платників податків

у Сарненській міській територіальній громаді

на 2023 - 2024 роки

 

     Керуючись підпунктом 22 частини «1» статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами, враховуючи звернення від 22.09.2023 № 10755/5/17-020-56-05 Головного управління державної податкової служби у Рівненській області з метою поліпшення сервісу обслуговування платників податків та забезпечення збільшення надходжень до бюджету Сарненської міської територіальної громади, за погодженням із  постійними комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити схвалену виконавчим комітетом Сарненської міської ради Програму поліпшення сервісу обслуговування платників податків у Сарненській міській територіальній громаді на 2023 – 2024 роки (додається).
 2. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачати кошти на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових ресурсів бюджету міської територіальної громади на відповідні роки.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Максим Шапірко), а організацію виконання – на першого заступника Сарненського міського голови Івана НАЗАРЦЯ.

 

 

 

Міський голова                                                             Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

СХВАЛЕНО                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО                     

Рішення виконавчого комітету міської ради                       Рішення міської ради

05.10.2023 № 485                                                                             06.10.2023 № 1553                             

 

 

 

ПРОГРАМА

поліпшення сервісу обслуговування платників податків у Сарненській міській територіальній громаді на 2023 – 2024 роки

Паспорт Програми

 

Назва програми

Програма поліпшення сервісу обслуговування платників податків у Сарненській міській територіальній громаді

Ініціатор розроблення програми

Сарненська державна податкова інспекція Головного управління державної податкової служби у Рівненській області

Розробник програми

Сарненська міська рада

Відповідальні виконавці програми

Сарненська державна податкова інспекція Головного управління державної податкової служби у Рівненській області

Сарненська міська рада

Учасники програми –  одержувачі бюджетних коштів

Сарненська державна податкова інспекція Головного управління державної податкової служби у Рівненській області

Термін реалізації програми

2023 – 2024 роки

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Державний, місцеві бюджети та інші джерела, не заборонені чинним законодавством

Прогнозований загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Всього – 200000,00 (двісті тисяч) гривень, у т.ч.:

-          2023 рік 100000,00 (сто тисяч) гривень;

-          2024 рік 100000,00 (сто тисяч) гривень.

 

 

І. Загальні положення

 

Питання ефективності та якості обслуговування платників податків – це один з основних пріоритетів діяльності Сарненської державної податкової інспекції Головного управління державної податкової служби у Рівненській області (надалі – Сарненська ДПІ), який визначає принципово новий – партнерський рівень відносин з суб’єктами господарювання. Оптимізація процесів оподаткування, удосконалення форм та методів адміністрування податків та платежів до місцевого бюджету буде відбуватися водночас з покращенням обслуговування платників податків у тому числі із запровадженням нових якісних інформаційних послуг, які відповідають концепції розвитку інформаційного суспільства.

Надання адміністративних послуг особливо актуально під час збройної агресії російської федерації проти України, як наслідок значна кількість постраждалих громадян, зокрема тих, що змушені були покинути своє місце проживання. Згідно із законодавством до державної податкової інспекції України має право звернутися кожен громадянин України незалежно від місця проживання для отримання будь-якої послуги, що надається податковими органами.

Так, протягом 2022 року Сарненською ДПІ було надано 9315 різного роду послуг, що на 21 % більше у порівнянні з 2021 роком, а надання такої послуги як видача картки платників податків збільшилося на 31 відсоток. Втричі збільшилася кількість звернень платників податків щодо реєстрації/ перереєстрації РРО, ПРРО та КОРО. Загальна кількість суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в Сарненській ДПІ, за 2022 рік збільшилася на 39 суб`єктів, а за 7 місяців 2023 року – на 157 суб`єктів.

Найбільшу ефективність по розширенню бази оподаткування, особливо до місцевого бюджету, дають заходи, спрямовані на своєчасне інформування платників податків щодо необхідності виконання їх податкових зобов’язань. Значну роль в цьому процесі відіграє створення ефективних комунікаційних систем з платниками податків, які орієнтовані на застосування сучасних технологій.

Необхідно відзначити, що більшість платників податків усвідомлюють громадянський обов’язок щодо сплати податків і прагнуть до співпраці з податковою службою. Відповідно спрощення процедур надання послуг, поліпшення якості обслуговування виведе нас на новий рівень відносин із суб’єктами господарювання.

За даними Сарненської ДПІ, у 2022 році надходження до бюджету Сарненської міської територіальної громади збільшились на 81 610,2 тис.грн у порівнянні з 2021 роком. За 8 місяців 2023 року надходження до бюджету збільшились на 90 750,8 тис. грн у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Програма поліпшення сервісу обслуговування платників податків у Сарненській міські територіальній громаді на 2023 – 2024 роки (надалі – Програма) розроблена на основі аналізу проблем, що перешкоджають повному використанню податкового потенціалу.

У цілому, наявна матеріально-технічна база та кадровий потенціал Сарненської ДПІ дозволяє забезпечити належний сервіс та якісне надання адміністративних послуг платникам податків територіальних громад.

Однак, залишається проблемним питання технічного забезпечення діяльності Сарненської ДПІ та облаштування його додатковими технічними засобами, комп’ютерною та іншою оргтехнікою для забезпечення належного дотримання чинного податкового законодавства.

Крім того, вирішення потребують такі проблеми як забезпечення контролю за додержанням податкової дисципліни на основі своєчасного та адресного інформування платників податків, зменшення фіскального тиску на платників.

Дію на упередження застосування штрафних санкцій можна розглядати  наступним чином:

 • елемент підтримки розвитку малого підприємництва в громаді;
 • забезпечення зменшення податкової заборгованості до місцевого бюджету та кількості його боржників.

Особливо це актуально для платників єдиного податку, платників плати за землю тощо.

 

ІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів шляхом широкого використання інформаційних технологій для покращення комунікацій з платниками податків, їх якісне обслуговування, надання додаткових сервісних послуг. Своєчасне та повне інформування платників податків про необхідність виконання їх податкових зобов’язань для упередження фактів застосування фіскальних інструментів, покращення партнерських стосунків, підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним здійсненням зворотного зв’язку щодо якості обслуговування платників податків.

 

ІІІ. Завдання та заходи Програми

 

Завдання Програми:

 1. Забезпечення матеріально-технічної бази для підтримки діяльності органів державної податкової служби.
 2. Підвищення сервісу обслуговування платників податків в реальному часі.
 3. Вдосконалення інформаційної взаємодії з платниками податків та своєчасного надання їм адміністративних послуг в частині отримання податкових повідомлень – рішень (додаток 1).

 

ІV. Обсяги, джерела та напрямки фінансування Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Сарненської міської територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Кошти виділяються у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету і спрямовуються на видатки Сарненської державної податкової інспекції Головного управління державної податкової служби у Рівненській області.

Обсяг фінансування Програми з бюджету Сарненської міської територіальної громади становить:

 • на 2023 рік – 100000,00 (сто тисяч) гривень;
 • на 2024 рік – 100000,00 (сто тисяч) гривень.

 

 1. Очікувані результати

 

Реалізація Програми дасть можливість:

1) збільшити та забезпечити ритмічне виконання дохідної частини місцевого бюджету у затверджених обсягах;

2) підвищити рівень обслуговування платників податків відповідно до нового європейського формату;

3) зміцнити довіру громадян до органів, які надають адміністративні послуги, що стане реальним прикладом в проведенні реформ;

4) значно підвищити якість обслуговування платників податків, що підвищить рівень довіри населення до органів влади;

5) впровадити нові інформаційні послуги для платників податків, зокрема забезпечення доступу до інформації про нарахування податкових зобов’язань, наявності податкового боргу, адресне роз’яснення змін до податкового законодавства тощо.

 

 

 

         Секретар   ради                                                                       Андрій   МИЧКА

 

 

 


                                                                        Додаток 1

до Програми поліпшення сервісу обслуговування

платників податків у Сарненській міській територіальній громаді

на 2023 – 2024 роки

 

Завдання та заходи Програми

 

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, (грн)

Очікуваний результат

2023 рік

2024 рік

 

1.

Забезпечення матеріально-технічної бази для підтримки діяльності органів державної податкової служби (придбання компю’терної та оргтехніки, канцтоварів, поточний ремонт адмінприміщення)

Скорочення часу, який витрачає платник на отримання послуги, зменшення кількості документів, які необхідно для отримання адміністративних послуг, спрощення форм декларацій, розрахунків тощо

Бюджет Сарненської міської територіальної громади

100000,00

100000,00

 

Забезпечення надходжень місцевих податків та зборів до бюджетів усіх рівнів

2.

Підвищення сервісу обслуговування платників податків в реальному часі

Забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавстві (через надання консультацій, роз’яснень)

-

-

-

-

Покращення комунікацій з платниками податків, їх якісне обслуговування

3.

Вдосконалення інформаційної взаємодії з платниками податків та своєчасного надання їм адміністративних послуг в частині отримання податкових повідомлень – рішень

Забезпечення значного зниження витрат платників податків, пов’язаних із виконанням податкових зобов’язань

-

-

-

-

Підвищення рівня добровільної сплати податків

 

         Секретар ради                                                                                               Андрій МИЧКА

           

Прикріплені файли
№ 1553 від 06 жовтня 2023 року "Про затвердження Програми поліпшення сервісу обслуговування платників податків у Сарненській міській територіальній громаді на 2023 - 2024 роки".docx

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 28 чергова сесія від 24 травня 2024 року
24 травня 2024
Результати поіменного голосування 28-ї чергової сесії від 24 травня 2024 року

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
24 травня 2024
№ 100 від 22 травня 2024 року "Про утворення комісії при виконавчому комітеті Сарненської міської ради для розгляду заяв громадян про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду)"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 97 від 20 травня 2024 року "Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 99 від 21 травня 2024 року "Про затвердження актів  приймання-передачі майна"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 368 від 23 травня 2024 року "Про зняття із квартирного обліку та виключення із списків громадян, які користуються правом отримання житла у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів