, Головний редактор

№177 від 31 травня 2022 року "Про внесення змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2022 рік"

                                

               С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

                 Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

           ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

           Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

31 травня 2022 року                                                                                         № 177

 

Про внесення змін до

бюджету Сарненської міської

територіальної громади

на 2022 рік (17566000000)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законами України від 12 травня 2015 року №389- УІІІ “Про правовий режим воєнного стану”, від 15 березня 2022 року № 2134-IX “Про внесення змін до розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України”, Указами Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX, від 14 березня 2022 року №133/2022 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року №2119-IX, від 17 травня 2022 року №341/2022 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 22 травня 2022 року №2263-ІХ, постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 “Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”, рішенням Сарненської міської ради від 23 грудня 2021 року №724 “Про бюджет Сарненської міської територіальної громади на 2022 рік” (зі змінами), виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Збільшити доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету на суму 53 517 грн згідно з додатком 1 до цього рішення.
 2. Збільшити видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади на суму 1 794 249 грн згідно з додатками 2,3 до цього рішення, у тому числі за рахунок:

інших субвенцій з місцевого бюджету на суму 53 517 грн;

зменшення коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1 740 732 гривень.

 1. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 595 214 736 грн, обсяг видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 607 111 022 грн з дефіцитом загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 11 896 286 гривень.
 2. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у тому числі бюджету розвитку на суму 1 740 732 грн згідно з додатками 2,3,5 до цього рішення за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 

 1. Затвердити обсяг видатків спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 20 640 344 грн у тому числі бюджету розвитку у сумі 14 562 038 гривень.

 

 1. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у тому числі бюджету розвитку у сумі 14 562 038 грн, джерелом покриття якого визначити залишок коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 1 320 973 грн та надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 13 241 065 гривень.

 

 1. 7. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4 до цього рішення.
 2. Внести зміни до обсягу капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

 1. Збільшити обсяг видатків бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих/ регіональних програм на суму 5 041 939 грн згідно з додатком 6 до цього рішення, у тому числі збільшити обсяг видатків по загальному фонду бюджету на суму 5 241 672 грн, зменшити обсяг видатків по спеціальному фонду бюджету на суму 199 733 грн і затвердити їх загальний обсяг у сумі 53 501 805 грн, у тому числі по загальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 52 512 805 грн, по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 989 000 гривень.
 2. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади, здійснити перерозподіл бюджетних призначень за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджету міської територіальної громади згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 1. Затвердити резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 250 000 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених пунктом 3 цього рішення.

 

 1. Залучені залишки субвенції на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально - культурної сфери, що склались станом на 01 січня 2022 року у сумі 989 009 грн спрямувати на заходи територіальної оборони, зокрема на реалізацію програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Сарненській міській територіальній громаді.
 2. Додатки 1-6 до цього рішення є невід’ємною його частиною.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Івана НАЗАРЦЯ.

 

 

Міський голова                                                         Руслан СЕРПЕНІНОВ

Прикріплені файли
dod-1-traven-1.xlsx.xlsx
dod-2-tr-1.xls.xls
dod-3-tr-1.xls.xls
dod-4-traven-1.xls.xls
dod-5-tr-1.xls.xls
dod-6-tr-1.xls.xls

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1795 від 27 лютого 2024 року "Про схвалення проєкту договору про співробітництво Вирівської сільської територіальної громади та Сарненської міської територіальної громади"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1794 від 27 лютого 2024 року "Про затвердження Програми меліорації земель та захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь  Сарненської   міської  територіальної  громади Сарненського району Рівненської області від шкідливої ..."

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1801 від 27 лютого 2024 року "Про внесення змін до Положення про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання, затвердженого рішенням Сарненської міської ради від 20.11.2020 № 11 (зі змінами)"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1800 від 27 лютого 2024 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 12.11.2020 № 08 «Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу»"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1799 від 27 лютого 2024 року "Про надання згоди на списання паливно-мастильних матеріалів закладам загальної середньої освіти Сарненської міської ради "

Пошук документів