, Адміністратор

№175 від 23 квітня 2021 року "Про схвалення Програми підтримки та розвитку комунального підприємства телерадіокомпанії "Полісся" Сарненської міської ради"

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

23 квітня 2021 року                                                                             № 175

 

 

"Про схвалення Програми підтримки

та розвитку комунального підприємства

телерадіокомпанії "Полісся"

Сарненської міської ради"

 

 

          Відповідно до підпункту один пункту "а" статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

 

                                               В И Р І Ш И В:

 

Схвалити Програму підтримки та розвитку комунального підприємства телерадіокомпанії "Полісся" Сарненської міської ради та подати її на затвердження міської ради (додається).

 

 

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"СХВАЛЕНО"                     

рішенням виконавчого комітету

23.04.2021  № 175               

 

 

Програма

 підтримки та розвитку  комунального підприємства телерадіокомпанії «Полісся» Сарненської міської ради  

на 2021 - 2025 роки

 

Загальні положення

 

 Програма підтримки та розвитку  комунального підприємства телерадіокомпанії «Полісся» Сарненської міської ради  на 2021 - 2025 роки розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,  «Про телебачення і радіомовлення»,  «Про державну підтримку засобів масової   інформації та соціальний захист   журналістів», Указу Президента України від 9 грудня 2002 року №1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1038 «Про умови оплати праці журналістів  державних і комунальних засобів масової інформації» (зі змінами) та з метою підтримки комунального підприємства телерадіокомпанії «Полісся» Сарненської міської ради .

 Комунальне підприємство телерадіокомпанія «Полісся» Сарненської міської ради    здійснює мовлення на території Сарненської міської  територіальної громади з метою оперативного інформування населення  цієї громади про діяльність органів місцевого самоврядування, об’єктивного і всебічного висвітлення суспільно-політичного, соціально-економічного, культурного та духовного життя громади.

Фінансово-господарська діяльність радіомовлення  забезпечується  за рахунок коштів з бюджету Сарненської міської територіальної громади, власних коштів отриманих від реалізації послуг  та інших джерел незаборонених законодавством.

Програма відповідає пріоритетним напрямкам  діяльності Сарненської міської територіальної громади у сфері розвитку громадянського суспільства забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки.

 

Обґрунтування необхідності прийняття програми

 

Комунальне підприємство телерадіокомпанія «Полісся» Сарненської міської ради (надалі КП ТРК «Полісся») є місцевим радіомовником, який перш за все, задовольняє потреби населення в доступі до локального інформаційного контенту та забезпечує оперативне інформування про надзвичайні ситуації.

Місцеве радіомовлення стимулює розвиток громадянського суспільства; ініціює публічні дискусії щодо місцевих проблем, підвищує компетенцію громадськості щодо питань місцевого самоврядування; сприяє процесу децентралізації, ефективному захисту прав і свобод громадян, забезпечує систематичне, всебічне, професійне висвітлення життя громади, діяльності органів місцевого самоврядування і державної влади.

 

Мета програми.

 

Мета програми – створення належних умов для забезпечення оперативного інформування радіослухачів про суспільно-політичні та соціально-культурні події, про діяльність Сарненської міської ради, її структурних підрозділів та інших органів виконавчої влади, оповіщення населення у випадку надзвичайних ситуацій. Програма спрямована на покращення поінформованості населення громади та передбачає донесення інформації до більш ширшої аудиторії, доступності для соціально незахищених верств населення. Це сприятиме підвищенню рівня довіри громадськості до влади та її позитивному іміджу. Інформування в радіоефірі – це оперативний і швидкий контакт з громадою.

 «Програма підтримки та розвитку комунального підприємства телерадіокомпанії «Полісся» 2021 - 2025 роки» (далі - Програма), має на меті: розбудувати мережу FМ-мовлення для інформаційного покриття території громади з використанням FM- радіочастоти 106.6; забезпечити рівний доступ до інформації всім верствам населення; надати нові можливості для реалізації здібностей і талантів співгромадян.

 Наявність професійної Ліцензії мовника дозволяє також дублювати створені радіоредакцією програми на інтернет сайті Сарненського радіо, розсилати новини блоки соціальними мережами, розширювати звукову програму візуальними засобами графічного дизайну: репортажними світлинами, кадровим калейдоскопом подій та акцій.

 

Завдання програми

 

Програмними завданнями є: своєчасне забезпечення виходу передач КП ТРК «Полісся»   шляхом придбання необхідного обладнання та матеріалів для створення і  озвучення  програмних матеріалів про життєдіяльність Сарненської міської територіальної громади.

Основні завдання програми:

Відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування» комунальне підприємство телерадіокомпанія «Полісся» передбачає:

 1. Розповсюдження офіційних повідомлень, роз’яснення рішень органів законодавчої, виконавчої та судової гілки влади;
 2. Підготовка  матеріалів про офіційні заходи та важливі події, що відбуваються в громаді за участю керівництва;
 3. Випуск тематичних передач;
 4. Підготовка інтерв’ю, коментарів;
 5. Висвітлення засідань сесій ради, засідань колегій, комісій   та підготовка відповідних матеріалів;
 6. Розміщення оголошень, повідомлень щодо організації на території Сарненської міської територіальної громади різноманітних заходів, відзначення знаменних дат та важливих подій;
 7. Створення тематичних рубрик для інформування населення з різних сфер життєдіяльності;
 8. Підготовка і трансляція економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, навчальних та спортивних програм, а також програм для дітей і  юнацтва;
 9. Покращення якості інформаційного забезпечення населення щодо об’єктивного та всебічного висвітлення суспільно-політичного, соціально-економічного стану та життя в гуманітарній сфері Сарненської міської територіальної громади;
 10. Модернізація технічного стану та облаштування студії звукозапису згідно сучасних вимог.

 

Фінансування програми

 

Фінансування Програми здійснюється коштом бюджету Сарненської  міської територіальної громади згідно Статуту на захищені статті фонду оплати праці, роялті за використання інтелектуальної власності, платежі за користування радіочастотним ресурсом України, телекомунікаційні послуги з розповсюдження радіопрограм, а також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Необхідний обсяг фінансування з бюджету Сарненської міської територіальної громади визначається щорічно, виходячи із конкретних завдань роботи радіоредакції.

 

Очікувані результати

 

Очікуваними результатами Програми є:

 1. Виконання конституційного права кожного громадянина на отримання інформації;
 2. Розбудова місцевого радіомовлення новими формами і новітніми засобами;
 3. Інформаційне покриття всієї Сарненської міської територіальної громади;
 4. Доступ до публічної інформації усіх верств населення;
 5. Забезпечення належного і оперативного висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування;
 6. Розвиток духовності, культури, патріотизму, шанобливого ставлення до спадщини минулих поколінь;
 7. Популяризація європейських демокративних цінностей, екологічної безпеки;
 8. Підтримання, популяризація та утвердження талантів рідного краю;
 9. Забезпечення дієвою, оперативною, правдивою та корисною інформацією;
 10. Оповіщення, попередження, застереження у час надзвичайних ситуацій.

 

 

Контроль за виконанням програми

 

Контроль за виконанням даної програми здійснюють: постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики; постійна комісія з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку. Інформація про хід виконання даної програми заслуховується на засіданнях відповідних постійних комісій не рідше одного разу на рік.

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                              Вячеслав ШИМКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до програми  підтримки та розвитку комунального підприємства телерадіокомпанії «Полісся» Сарненської міської ради  на 2021 - 2025 роки

 

 

 

 

Заходи

до програми  підтримки та розвитку  комунального підприємства телерадіокомпанії «Полісся» Сарненської міської ради  

на 2021 - 2025 роки

 

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Джерело фінансування

Орієнтовний обсяги фінансування ( тис. грн)

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

1

Технічне обслуговування ефіру (оплата послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення)

Бюджет міської територіальної громади

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

2

Придбання, обслуговування, ремонт технічних засобів, заміна комплектуючих оргтехніки та обладнання для забезпечення мовлення, заправка картриджів, ремонт приміщення

Бюджет міської територіальної громади

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

 

 

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                              Вячеслав ШИМКО

 

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
18 червня 2024
№ від 18 червня 2024 року "Про переведення громадянки на безоплатну форму обслуговування у відділенні соціальної допомоги вдома комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
18 червня 2024
№ від 18 червня 2024 року "Про організацію надання адміністративних послуг відділом державної реєстрації Сарненської міської ради"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Червень
18 червня 2024
№ 136 від 18 червня 2024 року "Про виплату грошової винагороди творчо обдарованій учнівській  молоді закладів освіти Сарненської міської територіальної громади у 2024 році"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
14 червня 2024
№ від 14 червня 2024 року "Про сприяння розвитку молодіжних громадських об’єднань, молодіжних рад, молодіжної інфраструктури"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
13 червня 2024
№ від 13 червня 2024 року "Про роботу Відділу соціального захисту Сарненської міської ради за період 2023-2024 роки "

Пошук документів