, Адміністратор

№169 від 23 квітня 2021 року "Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у Сарненській міській територіальній громаді"

Р І Ш Е Н Н Я

 

23 квітня 2021 року                                                                                      №  169

 

 Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у Сарненській міській територіальній громаді

 

 

На виконання вимог частини 2 статті 53 Конституції України, абзацу 9 частини 2 статті 66 Закону України «Про освіту», абзацу 3 частини 2 статті 8 Закону України «Про повну загальну середню освіту», абзацу 9 статті 18 Закону України  «Про дошкільну освіту»,  статтей 1, 2, 5 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», пункту 17 частини 1 статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти», від 30.08.2007 № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей» та від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018      № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 за №564/32016, керуючись підпунктами 4, 7 пункту «б» статті 32, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Визначити управління освіти Сарненської міської ради відповідальним за створення і постійне оновлення реєстру даних про дітей шкільного віку від 6 до 18 років, які проживають на території Сарненської міської територіальної громади.
 2. Закріпити територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти, що належать до комунальної форми власності (додаток 1).
 3. Затвердити склад робочої групи для організації обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, що проживають у межах Сарненської громади (додаток 2).
 4. Затвердити Положення про робочу групу обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, що проживають у межах Сарненської міської територіальної громади (додаток 3).

 

5.Управлінню освіти Сарненської міської ради (Кошкіна Д.А):

 

5.1. Вносити до реєстру персональні дані дитини шкільного віку: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами (надалі - дані).

                                                                               Постійно

 

5.2. Видаляти з реєстру дані дитини шкільного віку у разі: досягнення нею повноліття; здобуття нею повної загальної середньої освіти; наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці; її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).

                                                                           Постійно

5.3. Використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані про дітей шкільного віку, у тому числі з інших реєстрів або баз даних.

                                                                          Постійно

5.4. Здійснювати протягом 10 робочих днів з дня отримання даних їх обробку з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», у тому числі звіряти їх з даними реєстру та у разі потреби вносити до нього відповідні зміни і доповнення.

                               Протягом 10 робочих днів                                                    

                    із дня отримання даних

5.5. Вносити або змінювати дані про дитину в реєстрі відповідно до письмової заяви батьків (одного з батьків) дитини чи інших законних представників згідно з абзацом 2 п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України                           від 13 вересня 2017 року №684 (зі змінами).

                                               Постійно

5.6. Надавати протягом п’яти робочих днів з дня встановлення факту відсутності інформації про місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку, дані якої наявні в реєстрі, сектору ювенальної превенції районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, Службі у справах дітей    Сарненської міської ради для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.

                                                                         Протягом п’яти робочих днів        

                                                                               з дня встановлення факту

 

5.7. Складати та подавати на підставі даних реєстру статистичний звіт про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки. 

                                                                                                    Постійно

 

 1. Керівникам закладів освіти, які розташовані на території Сарненської міської територіальної громади:

 

6.1. Вести облік вихованців, учнів та надавати щороку не пізніше                     15 вересня управлінню освіти Сарненської міської ради дані про всіх учнів, які зараховані, та дані про кількість вихованців, які відвідують такий заклад або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом.

            Щороку не пізніше 15 вересня,

6.2. Здійснювати облік учнів щодо зарахування, переведення, відрахування із  закладу освіти.                                                             Постійно

6.2.1. Подавати не пізніше 15 числа наступного місяця  управлінню освіти  Сарненської  міської ради дані про учнів, які переведенні до іншого закладу освіти або відраховані з нього, зазначаючи місце продовження здобуття ними загальної середньої освіти  (заклад освіти).

                                                                                                         Постійно

6.2.2. Забезпечити інформування не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування учня, який здобував загальну середню освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, уповноваженого органу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано заклад  освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту.

                                                                                                          Постійно

 1. Невідкладно повідомляти сектор ювенальної превенції районного управління поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області, Службу у справах дітей Сарненської міської ради у разі відсутності учня, який не досягнув повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин.

                                                                                                        Постійно

 1. Сектору ювенальної превенції районного управління поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області, управлінню «Служба у справах дітей» Сарненської міської ради у випадку отримання повідомлень щодо порушень прав дитини на здобуття загальної середньої освіти проваджувати діяльність запобігання дитячій бездоглядності, повернення до навчання дітей шкільного віку відповідно до чинного законодавства України.

                                                                                                           Постійно

 1. Структурним підрозділам Сарненської міської ради, спеціальним установам та закладам, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень, закладам освіти надавати інформацію про дітей дошкільного і шкільного віку на вимогу управління освіти Сарненської міської ради.

                                                                                                     Постійно

 1. Рішення виконавчого комітету Сарненської міської ради від 21.03.2018 № 87 «Про розподіл та закріплення мікрорайонів, вулиць міста за загальноосвітніми закладами та дошкільними навчальними закладами міста Сарни» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Ремчицької сільської ради від 20.05.2020 № 27 «Про розподіл та закріплення мікрорайонів, вулиць міста за загальноосвітніми закладами територій вулиць населених пунктів сіл Ремчиці, Тріскині, Копище, Яринівка», рішення виконавчого комітету Кричильської  сільської ради від 28 травня 2020 року № 36 «Про закріплення територій обслуговування за закладами освіти на 2020-2021 навчальний рік», рішення виконавчого комітету Костянтинівської сільської ради від 24 червня 2020 року № 27 «Про розподіл та закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами територій населених пунктів», рішення виконавчого комітету   Тутовицької сільської ради від 19 червня 2020 року № 60 «Про розподіл та закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами територій населених пунктів», рішення виконавчого комітету Люхчанської сільської ради від 19 червня 2019 року № 57 «Про розподіл та закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами територій населених пунктів»,  рішення виконавчого комітету Любиковицької сільської ради від 20 травня 2020 року № 28 «Про розподіл та закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами територій населених пунктів»,  рішення виконавчого комітету  Стрільської сільської ради від 19 червня 2019 року № 40 «Про закріплення за загальноосвітньою школою  І-ІІІ ст с. Стрільськ територію  с. Стрільськ, та с. Маслопуща Сарненського району  Рівненської області» вважати такими, що втратили чинність.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Івана Назарця  

 

 

Міський голова                                                                        Руслан СЕРПЕНІНОВ                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

До рішення виконавчого комітету  Сарненської міської ради

від  23.04.2021  №169

 

Розподіл та закріплення

мікрорайонів, вулиць та населених пунктів за  закладами дошкільної освіти та закладами загальної середньої освіти  Сарненської   

міської  територіальної громади

 

 

 

Назва ЗДО, ЗЗСО

Закріплена територія

Примітки

 

 

Заклади дошкільної освіти

 

1

Заклад дошкільної   освіти     (ясла-садок) «Малятко»

с.Люхча

с.Люхча,

с.Дубки,

с.Обірки

 

2

Заклад дошкільної   освіти      «Котигорошко» с.Чемерне

с.Чемерне

 

3

Заклад дошкільної   освіти      «Сонечко»

с. Цепцевичі

с. Цепцевичі

 

4

 Заклад дошкільної   освіти  «Сонечко»

с.Любиковичі

с.Любиковичі,

с.Білятичі,

с.Мар`янівка

 

5

Заклад дошкільної   освіти   «Сонечко» с.Кричильськ

с.Кричильськ,

 с. Поляна,

 с. Угли,

 с. Убереж

 

6

Заклад дошкільної   освіти  «Сонечко»          с. Велике Вербче

с. Велике Вербче,

с. Мале Вербче,

  с.Вирка

 

7

Заклад дошкільної   освіти «Веселка»

с. Глушиця

с. Глушиця,

с.Глушицьке

 

 

8

Заклад дошкільної   освіти    «Барвінок»

 с. Тріскині з короткотривалим перебуванням дітей

с. Тріскині,

с.Копище

 

9

Заклад дошкільної   освіти «Сонечко»

 с.Ремчиці

с.Ремчиці,

 х. Невеселів,

х. Язвини,

х. Підмолодинськ,

х. Ковба

 

10

Заклад дошкільної   освіти «Дзвіночок»

с.Бутейки

 с.Бутейки   

 

11

Заклад дошкільної   освіти  «Веселка» с.Довге 

 

с.Довге 

 

12

Заклад дошкільної   освіти  «Непосиди»

с.Тутовичі

с.Тутовичі

 

13

Заклад дошкільної   освіти «Дзвіночок»

с.Орлівка

с.Орлівка

 

14

 Заклад дошкільної   освіти «Сонечко»

с.Висове

с.Висове

 

15

 Заклад дошкільної   освіти   «Сонечко»

 с.Корост

с.Корост

с.Мале Вербче

с.Одринки

 

16

 Заклад дошкільної   освіти «Казка»

с. Костянтинівка

 

с. Костянтинівка

с. Іванівка

 

17

Заклад дошкільної   освіти ( ясла-садок)  №1 «Дзвіночок»
 Сарненської міської ради

Вулиці: Чорновола, Миру, Вузька, Невського, Нова, Ш. Руставелі, 1 Травня, Привокзальна, Костельна, Грушева, Кутузова, Івана Огієнка, вулиця і провулок Челюскінців, Борова, Вишнева, Крилова, Тараса Боровця, Вереснева, Робітнича

 

18

 Заклад дошкільної   освіти  ( ясла-садок) № 3 «Ялинка»
 Сарненської міської ради

вулиці: Гоголя, Лермонтова, Соснова, Чернишевського, Горіхова, Осипенка, Чкалова, Ломоносова, Д. Галицького, Спартака

 

 

 

19

Заклад дошкільної   освіти  ( ясла-садок)  №4  «Сонечко»
 Сарненської міської ради

вулиці: Демократична, Військова, Заслонова, Жовтнева, Ковельська, Я.Мудрого, Суворова (від шляхопроводу), Сковороди, Лісова, Спортивна, Маяковського, Сосюри, Пилипа Орлика, Заїкіна, Ювілейна, Молодіжна, Леоніда Куліша, Ушакова, Весняна, Садова, Шевченка, пров. Шевченка, Героїв Берестечка, Рівненська, Торфова, Приходька, Островського, Орлівська, пров. Орлівський, Волинська, пров. Волинський, Сороки.

 

 

20

 Заклад дошкільної   освіти  ( ясла-садок)  №5 «Вербиченька»
 Сарненської міської ради

вулиці: Дорошенка, Пирогова, Куликова, Червона, Яворницького, Подільська, Лисенка, Широка, Просвіти, Кн. Ольги, Полтавська, Міщанська, Некрасова, Набережна,                       Л. Чайкіної, Фідарова

 

21

Заклад дошкільної освіти( ясла-садок)  №6 «Казка»
 Сарненської міської ради

вулиці: Дорошенка, Пирогова, Куликова, Червона, Яворницького, Подільська, Лисенка, Широка, Просвіти, Кн. Ольги, Полтавська, Міщанська, Некрасова, Набережна,                       Л. Чайкіної, Фідарова

 

22

Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) №7 «Калинка»
 Сарненської міської ради

Мікрорайон Дослідної станції, вул. Кузнецького

 

 

23

Заклад дошкільної освіти комбінованого типу( ясла-садок)  №8 «Веселка»
   Сарненської міської ради

вулиці: Костомарова, Губені, Інтернаціональна, Самчука, Поштова, Велінця, Тиха, Польова, Поліська, Кн. Острозького, Доротицька, Толстого, Вікторова гора, Надслучанська, Свято-Троїцька, Саксаганського, Чехова, Корнійчука, Кв.Основ'яненка, Заньковецької, Східна, Мічуріна, Коперніка, Казимира Дубровського, Незалежності, Меліоративна, Матросова, Ткача, Бєлгородська ( до будинків 10-13 включно), Грушевського, Гостинна, Будашівська

 

 

24

Заклад дошкільної   освіти №9 (ясла-садок)  комбінованого типу «Росинка»
 Сарненської міської ради

вулиці: Короленка, Драгоманова, Леонтовича, Старогранична, Миколи Амосова, Космонавтів, Старицького, Суворова (до шляхопроводу), Бєлгородська (від № 10-13 до вул. Гагаріна), Гагаріна, Ковпака, Мірющенка, Сарненська, Терешкової, Дачна, Львівська, Авіаційна, пров. Варшавський, Варшавська, Тополева, Олеся Гончара, Технічна, Смолича, Коцюбинського, Українська, Молодогвардійців, Тичини, Курчатова, Шарпака, Стефаника, Стуса, Довженка, Зелена, Перемоги, Севастопольська, Сагайдачного, пров. Сагайдачного, Шкільна, пров. Шкільний, Аеродромна, Лугова, Новоселів, Підлісна, Софіївська

 

 

25

 Заклад дошкільної   освіти   с.Стрільськ

с.Стрільськ

 

26

 Заклад дошкільної   освіти с. Городець

с. Городець

 

27

Заклад дошкільної   освіти  с. Велихів

 с. Велихів

 

28

 Заклад дошкільної   освіти с.Сварині

 с.Сварині

 

 

 

 Заклади загальної середньої освіти

 

1

Сарненський ліцей №5  Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

вулиці: Мічуріна, Матросова, Подільська, Полтавська, Коперника, Лисенка, Грушевського, Бориса Шведа, Івана Мазепи, Івана Богуна, Лесі Українки, Інтернаціональна, Котляревського,

Пушкіна,   Широка, Бєлгородська (від будинку№ 1 до № 12 включно), 8 Березня, Червона, Просвіти, Некрасова, Міщанська, Куликова, Струтинської, Яворницького, Східна

 

 

2

Сарненський районний ліцей «Лідер» Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

 Заклади загальної  середньої освіти Сарненської міської ради

 

3

Сарненський  ліцей № 1 ім..Т.Г. Шевченка Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

мікрорайон «Дослідна станція», вулиці: Крилова, Івана Огієнка, Челюскінців, пров. Челюскінців, Вишнева, Тараса Боровця, Борова, Кутузова, Вереснева, Чкалова, Осипенка, Горіхова, Гоголя, Чернишевського, Ломоносова, Лермонтова, Спартака, Галицького, Соснова, Робітнича, Вузька,  Нова, Невського, Суворова (від вул. Вишневої до шляхопроводу), 1 Травня, Грушева,  Ш. Руставелі, Лісова, Героїв Берестечка, Шевченка, пров. Шевченка, Спортивна, Весняна, Садова, Островського, Сороки, Торфова, Рівненська, Приходька, Леоніда Куліша, Волинська, пров. Волинський, Молодіжна, Сосюри, Маяковського, Пилипа Орлика, Орлівська, пров. Орлівський, Заїкіна, Ювілейна, Ушакова, Ковельська, Жовтнева, Я. Мудрого, Військова

 

 

 

4

 Стрільська початкова школа Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

 с. Стрільськ,

с. Маслопуща

 

5

Великовербченський ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області.

с. Велике Вербче,

 с. Вирка

 

 

6

 Городецький ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с. Городець

 

 

7

Кричильський ліцей  ім.Леоніда Куліша-Зіньківа Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с. Кричильськ,

  с. Угли

 

8

Коростський ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області 

с. Корост

 

 

9

Любиковицький ліцей  Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

 с. Любиковичі

 

 

10

 Опорний заклад  «Люхчанський  ліцей» Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с. Люхча,

с. Обірки,

с. Дубки

 

11

Ремчицький ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с. Ремчиці,

х. Невеселів,

х.  Язвини,

х. Підмолодинськ,

х. Ковбан,

 х Ліпники,

х. Попара,

х.  Грабина,

х. Озірці

 

12

Стрільський ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с. Стрільськ

 

13

Тріскинський ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області й.

с. Тріскині,

 с. Копище

 

14

Тутовицький ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с. Тутовичі

 

15

Цепцевицький  ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с Цепцевичі

 

16

Сарненський ліцей  №2 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

вулиці: Широка, Кн. Ольги, Короленка, Фідарова, Драгоманова, Миколи Амосова, Космонавтів, Бєлгородська (від № 9), Суворова (від вул. Бєлгородської до шляхопроводу), Мірющенка, Ковпака, Леонтовича, Старогранична, Старицького, Набережна, Технічна, Олеся Гончара,  Сарненська, Сагайдачного, пров. Сагайдачного, Ткача

 

17

Сарненський ліцей № 4 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

вулиці: Сковороди, Привокзальна, Демократична, Заслонова, Костельна, Чорновола, Миру, Белінського, Пушкіна, Соборна, 8 Березня, Котляревського, Заводська, Залізнична, Київська, Івана Франка,  Дорошенка, Крива, Просвіти, Пирогова, Весела, Горького, Хмельницького, Панфіловців, Залоги, Громової, Л.Чайкіної, Некрасова, Міщанська, Червона, Куликова, Яворницького

 

18

Білятицька гімназія Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с. Білятичі

 

19

Бутейківська гімназія Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с. Бутейки

 

20

 Велихівська гімназія Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с. Велихів

 

21

Глушицька  гімназія Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с. Глушиця,

 х. Глушицький

 

22

Довжанська гімназія Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с. Довге

 

23

Костянтинівська  гімназія Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с. Костянтинівка

 

 

24

Мар’янівська гімназія Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області 

с.  Мар’янівка

 

25

Маловербченська  гімназія Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с. Мале Вербче

 

26

Одринківська гімназія   Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області                             

с. Одринки

 

27

Полянська  гімназія Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області 

с. Поляни

 

28

 Сваринівська гімназія Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с.Сварині

 

 

29

Чемернянська гімназія Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с. Чемерне

 

30

Яринівська  гімназія Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

 с. Яринівка,

х. Підкопище,

х.Ковбан,

х. Масляниці,

х. Кицина,

х. Грабина

 

31

Сарненська  гімназія               № 3 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

вулиці: Терешкової, Дачна, Гагаріна, Тичини, Молодогвардійців, Коцюбинського, Українська, Смолича, Севастопольська, Курчатова, Перемоги, Авіаційна, Варшавська, Львівська, Зелена, Аеродромна, Шарпака, Шкільна, Тополева, Стуса, Лугова, Новоселів, Підлісна, Софіївська, пров. Шкільний, пров. Варшавський, Стефаника, Довженка

 

 

32

Сарненська гімназія              № 6 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

вулиці:   Заньковецької, Корнійчука, Саксаганського, Чехова, Кв.Основ’яненка, Свято-Троїцька, Толстого, Незалежності, Кн. Острозького, Поштова, Поліська, Самчука, Гостинна, Костомарова, Струтинської, Велінця, Ярослава Губені, Казимира Дубровського,   Меліоративна, Польова, Вікторова гора, Доротицька, Надслучанська, Тиха, Будашів

 

33

Висовська  початкова школа Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області 

с. Висове

 

34

Орлівська  початкова школа

Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

с. Орлівка

 

35

Сарненська  початкова школа Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області 

вулиці: Мічуріна, Матросова, Подільська, Полтавська, Коперника, Лисенка, Грушевського, Бориса Шведа, Івана Мазепи, Івана Богуна, Лесі Українки,   Інтернаціональна, Котляревського,  Пушкіна, Широка, Бєлгородська (від будинку № 1 до № 12 включно), 8 Березня, Червона, Просвіти, Некрасова, Міщанська, Куликова, Струтинської, Яворницького, Східна

 

 

 

 

Керуючий справами       

виконавчого комітету                                                             Вячеслав ШИМКО

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету  Сарненської міської ради

від  23 .04.2021.   № 169

 

 СКЛАД

робочої групи для організації обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають у межах  Сарненської  міської

територіальної громади

 

 

 

 Назарець Іван Петрович

-

 перший заступник міського голови     

 Сарненської міської ради, голова робочої  

 групи

 

 

ЧЛЕНИ  КОМІСІЇ

  Кошкіна Діана Анатоліївна

 

 начальник управління освіти Сарненської  

 міської ради

  Кирковська Наталія Миколаївна

 начальник сектору  ювенальної превенції    

 районного управління поліції ГУНП в

 Рівненській області (за погодженням) 

 Гаврилюк  Ростислав Богданович

 

 

 Макаревич Марія Петрівна

 

 

 Шеремет Олена Миколаївна

 

 

 

 

 

 начальник Служба у справах дітей   

 Сарненської міської ради

 

 начальник відділу дошкільної та  

 позашкільної освіти управління освіти

 Сарненської міської ради 

 головний спеціаліст відділу загальної 

 середньої та інклюзивної освіти

 Гольонко Олена Степанівна  

 староста Великовербченського   

 старостинського округу № 1 

 Титечко Віктор Петрович   

 староста Коростського  старостинського  

 округу № 2

 Банацький Тарас Іванович 

 староста Кричильського  старостинського

 округу №3 

 Басик Ірина Миколаївна 

 староста Городецького  старостинського

 округу № 4   

Боровик Роман Володимирович

 

 

Долід Леонід Володимирович

 

 

 

 старости Костянтинівського 

 старостинського округу №5

 

 староста Ремчицького  старостинського

 округу № 6

 Губеня Лариса Михайлівна  

 

 староста Цепцевицького  старостинського

 округу № 7   

 Гамза Олена Авакумівна  

 староста Тутовицького  старостинського

 округу № 8 

 Вагнер Ірина Миколаївна

 

 

 староста Люхчанського  старостинського

 округу № 9

 Бакарова Наталія Миколаївна

 

 

 староста Стрільського  старостинського 

 округу № 10.

 Шкодич Павло Олексійович

 

 

 староста Любиковицького  

 старостинського округу № 11

Мосійчук  Оксана Василівна

 

 

 

начальник відділу «Центр надання 

 адміністративних послуг» Сарненської міської ради

Мішкова Оксана Миколаївна

 

 начальник  Сарненського районного 

 відділу державної реєстрації актів

 цивільного стану (за згодою)

 

 

  

 

Керуючий справами       

виконавчого комітету                                                             Вячеслав ШИМКО

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення  виконавчого комітету  Сарненської міської ради

від  23.04.2021 № 169

 

 Положення

про робочу групу для організації обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають у межах Сарненської  міської

територіальної громади

 

І. Загальні положення

 1. Робоча група для організації обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів (далі - робоча група) є тимчасово діючою комісією, консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Сарненської міської ради.

2.Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту» «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про Національну поліцію», Постановами Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей» (зі змінами), від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» (зі змінами), наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 за №564/32016, іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

3.Рішення про утворення Робочої групи приймає виконавчий комітет  Сарненської міської ради.

4.Робоча група діє на тимчасовій основі та здійснює свою діяльність на громадських засадах.

 1. Члени робочої групи є уповноваженими особами.

 

 1. Основні завдання Робочої групи

Основним завданням Робочої групи є організація обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Сарненської міської територіальної громади.

 

III. Функції Робочої групи

Робоча група відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

1.Забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти дітьми шкільного віку Сарненської міської територіальної громади.

2.Сприяє охопленню дітей 5-річного віку обов'язковою дошкільною освітою.

 3.Здійснює контроль за охоплення навчанням дітей дошкільного та шкільного віку.

4.Проводить роботу, пов'язану з обліком дітей шкільного віку та дітей дошкільного віку.

 1. Розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Робочу групу.

 

 1. Права Робочої групи

Робоча група має право:

1.Взаємодіяти в установленому порядку з державними органами, органами місцевого самоврядування, закладами та організаціями з питань обліку дітей;

2.Запрошувати на засідання Робочої групи та заслуховувати інформацію представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, закладів освіти, громадських та інших організацій щодо охоплення дітей навчанням.

 

 1. Склад Робочої групи
 2. Робоча група створюється у складі голови, секретаря та членів групи.

2.Склад Робочої групи визначає виконавчий комітет Сарненської міської ради.

3.Голова Робочої групи організовує діяльність Робочої групи, спрямовує роботу її членів, представляє Робочу групу у відносинах із закладами освіти, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями.

 

 1. Організація діяльності Робочої групи
 2. Організація діяльності Робочої групи визначається цим Положенням.

2.Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за потребою, але не менше, як двічі на рік.

3.Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Робочої групи визначаються  її головою (далі - головуючий).

 • Засідання скликає і проводить головуючий.
 • Рішення Робочої групи оформляються протоколом.
 1. Організаційне забезпечення діяльності  Робочої групи  здійснюється

 секретарем Робочої групи. 

 

VII. Порядок проведення засідання Робочої групи

1 .Засідання Робочої групи проводить головуючий.

2.3асідання вважається правомочним, якщо у ньому бере участь не менше, ніж дві третини від загального складу членів Робочої групи.

3.Порядок денний засідання та рішення Робочої групи затверджується членами Робочої групи шляхом голосування.

4.Члени Робочої групи беруть участь у засіданнях особисто. Якщо член Робочої групи не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Робочої групи відповідні пропозиції з питань порядку денного та до проекту рішення засідання у письмовій формі.

5.Особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні та вносять пропозиції.

6.Головуючий приймає рішення щодо присутності під час засідання групи представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису.

7.Рішення Робочої групи приймається з кожного питання порядку денного засідання відкритим голосуванням.

8.Рішення Робочої групи вважаються прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні. При рівності голосів «за» і «проти» вирішальний голос належить головуючому на засіданні Робочої групи.

9.Рішення Робочої групи оформляються протоколами, який підписує головуючий на засіданні та секретар робочої групи.

10.Рішення Робочої групи доводяться секретарем групи до відома членів Робочої групи та виконавців рішення.

11.Матеріали засідань Робочої групи знаходяться на зберіганні у секретаря Робочої групи, під його особисту відповідальність.

 

 

 

 

 

Керуючий справами       

виконавчого комітету                                                             Вячеслав ШИМКО

 

 

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
29 лютого 2024
№ від 29 лютого 2024 року "Про затвердження протоколу  від 29.02.2024 року  № 1 засідання комісії з питань розгляду  заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також члені"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
29 лютого 2024
№ від 29 лютого 2024 року "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сарненської міської ради від 25 серпня 2023 року № 408 «Про організацію освітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік у закладах освіти Сарненської міської територіальн"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
29 лютого 2024
№ від 29 лютого 2024 року "Про надання допомоги на поховання "

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
29 лютого 2024
№ від 29 лютого 2024 року "Про затвердження плану проведення інвентаризації та паспортизації дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території Сарненської міської територіальної громади"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Лютий
28 лютого 2024
№ 30 від 27 лютого 2024 року "Про окремі питання здійснення контролю за виконанням документів у Сарненській міській раді"

Пошук документів