, Головний редактор

№494 від 21 вересня 2021 року "Про розгляд заяви (особа) про виключення його із списків загальної черги квартирного обліку та  включення його у списки позачергової черги квартирного обліку"

                                                                         ПРО

У К Р А Ї Н А

               С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

                      Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                    

21 вересня 2021 року

                                                    № 494

 

Про розгляд заяви (особа)

про виключення його із списків загальної черги

квартирного обліку та  включення його

у списки позачергової черги квартирного обліку

 

Розглянувши заяву та подану до заяви копію посвідчення інваліда війни                    ІІ групи серії Є№--- громадянина (особа),  відповідно до статті 46 Житлового кодексу РСР, пункту 46 Правил обліку громадян,  які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470, керуючись підпунктом  2 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та беручи до уваги рекомендації громадської комісії з житлових питань, виконавчий  комітет міської ради

 

                                         В И Р І Ш И В:

 

  1. Виключити (особа) разом із членами сім’ї (три особи) із списків загальної черги громадян, які перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Сарненської міської ради.
  2. Включити (особа) разом із членами сім’ї (три особи) у списки позачергової черги громадян, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Сарненської міської ради, у зв’язку з тим, що він являється інвалідом війни ІІ групи.

 

 

Міський голова                                                                    Руслан СЕРПЕНІНОВ                                                       

Прикріплені файли
494-kvartirne-voron.doc.doc

Пошук документів

Корисні посилання