, Головний редактор

№88 від 28 лютого 2023 року "Про розгляд заяви  (особа) про постановку на квартирний облік у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

                                

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                    

28 лютого 2023 року

                                                    № 88

 

Про розгляд заяви  (особа)

про постановку на квартирний облік

у виконавчому комітеті Сарненської міської ради

 

Розглянувши заяву (особа) про постановку на квартирний облік у виконавчому комітеті Сарненської міської ради зі складом сім’ї 4 чоловіки  (донька – (особа),   онука  -  (особа), онука - (особа) та додані до заяви копії документів,  відповідно до статей 32 та 34 Житлового кодексу України, пунктів 18, 19 та 21 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470, зважаючи на Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, згідно якого у власності (особа) наявна квартира, житловою площею 23, 5 кв.м., на  свідоцтво про шлюб, серії І-ГЮ № 098049, згідно якого (особа) перебуває у шлюбі з (особа), а також на те, що жодних документів останнього до своєї заяви (особа) не долучив, керуючись підпунктом  2 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з огляду на рекомендації громадської комісії з житлових питань, виконавчий  комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Відмовити у визнанні (особа) таким, що потребує поліпшення житлових умов, а також у постановці його на квартирний облік у виконавчому комітеті Сарненської міської ради зі складом сім’ї 4 чоловіки  (донька – (особа),   онука  -  (особа), онука - (особа)), у зв’язку з тим, що (особа) забезпечений житлом, а його донька (особа) має свою окрему сім’ю, в складі якої може самостійно звернутись із заявою про постановку на квартирний облік.

 

Міський голова                                              Руслан СЕРПЕНІНОВ                                                     

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1795 від 27 лютого 2024 року "Про схвалення проєкту договору про співробітництво Вирівської сільської територіальної громади та Сарненської міської територіальної громади"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1794 від 27 лютого 2024 року "Про затвердження Програми меліорації земель та захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь  Сарненської   міської  територіальної  громади Сарненського району Рівненської області від шкідливої ..."

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1801 від 27 лютого 2024 року "Про внесення змін до Положення про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання, затвердженого рішенням Сарненської міської ради від 20.11.2020 № 11 (зі змінами)"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1800 від 27 лютого 2024 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 12.11.2020 № 08 «Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу»"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 27 позачергова сесія від 27 лютого 2024 року
01 березня 2024
№1799 від 27 лютого 2024 року "Про надання згоди на списання паливно-мастильних матеріалів закладам загальної середньої освіти Сарненської міської ради "

Пошук документів