, Головний редактор

№147 від 30 березня 2023 року "Про внесення змін до Програми забезпечення  розроблення містобудівної документації  Сарненської міської територіальної громади  Сарненського району Рівненської області  на 2021-2025 роки  "

 

С А Р Н Е Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

30 березня 2023 року                                                                                         № 147

 

Про внесення змін до Програми забезпечення 

розроблення містобудівної документації 

Сарненської міської територіальної громади 

Сарненського району Рівненської області 

на 2021-2025 роки

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 16 та 161 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 53 Закону України «Про землеустрій», статті 12 Закону України «Про основи містобудування», статтей 2, 4 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В:

 

  1. Схвалити зміни до Програми забезпечення розроблення містобудівної документації Сарненської міської територіальної громади Сарненського району Рівненської області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Сарненської міської ради від 24.09.2021 №458, шляхом викладення Програми у новій редакції (додається).

 

  1. Подати схвалені зміни до Програми забезпечення розроблення містобудівної документації Сарненської міської територіальної громади Сарненського району Рівненської області на 2021-2025 роки на затвердження сесії міської ради.

 

  1. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачати кошти на виконання заходів з реалізації програми у межах наявних фінансових ресурсів.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Івана НАЗАРЦЯ.

 

 

 

Міський голова                                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

Прикріплені файли
147-programa-rozroblennja-mistobud_-dok.doc.doc

Останні документи

Документи → Проєкти рішень ради 24-ї позачергової сесії
22 вересня 2023
Про затвердження Положення про публічні консультації з громадськістю щодо питань, віднесених до компетенції Сарненської міської ради та її виконавчих органів

Документи → Проєкти рішень ради 24-ї позачергової сесії
22 вересня 2023
Про затвердження змін до Програми підтримки та  розвитку комунального підприємства телерадіокомпанії «Полісся» Сарненської міської ради на 2021-2025 роки

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2023 рік → Вересень
20 вересня 2023
№ 453 від 20 вересня 2023 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2023 рік → Вересень
20 вересня 2023
№ 428 від 20 вересня 2023 року "Про затвердження мережі  закладів освіти Сарненської міської ради на 2023-2024 навчальний рік"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2023 рік → Вересень
20 вересня 2023
№ 452 від 20 вересня 2023 року "  Про надання дозволу на вчинення правочину"

Пошук документів