, Головний редактор

№1801 від 27 лютого 2024 року "Про внесення змін до Положення про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання, затвердженого рішенням Сарненської міської ради від 20.11.2020 № 11 (зі змінами)"

               С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

                      Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

                                 (VІIІ  С К Л И К А Н Н Я)

                              Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

27 лютого 2024 року                                                                                     № 1801

 

Про внесення змін до Положення про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання, затвердженого рішенням Сарненської міської ради від 20.11.2020 № 11 (зі змінами)

 

 

Відповідно до статті 25, частини 15 статті 47, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Сарненської міської ради від 31.03.2023 № 1224 «Про внесення змін до Регламенту Сарненської міської ради VІІІ скликання», з метою забезпечення належного здійснення Сарненською міською радою своїх повноважень у період дії воєнного стану в Україні, за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до Положення про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання, затвердженого рішенням Сарненської міської ради від 20.11.2020 № 11(зі змінами), а саме:
  • пункт 3.3. розділу 3 «Організація роботи постійних комісій» викласти у наступній редакції:

«3.3. Проведення дистанційного засідання постійних комісій ради в режимі аудіо- чи відеоконференцій здійснюється:

  • у період дії воєнного стану в Україні – для розгляду питань, що належать до компетенції постійних комісій міської ради;
  • у період встановленого Кабінетом Міністрів України карантину з метою упередження епідемій, епізоотій та пандемій з різних інфекційних захворювань, зокрема запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) – у виключних випадках встановлених чинним законодавством.

Проведення дистанційного засідання постійних комісій Ради проводиться за ініціативою відповідних комісій або за дорученням Ради, міського голови, секретаря Ради. Рішення про проведення дистанційного засідання постійної комісії Ради приймається головою комісії (у разі його відсутності – заступником голови або секретарем) та доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 12 години до його початку із зазначенням дати, часу його проведення, порядку денного через розміщення на офіційному вебсайті міської ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень ради з кожного питання порядку денного і супровідними документами на електронну офіційну адресу кожного депутата міської ради (або електронну адресу, вказану депутатом міської ради) та посадових осіб, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань міської ради».

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку (Сергій Скрипка).

 

 

 

Міський голова                                                                 Руслан СЕРПЕНІНОВ

Прикріплені файли
№1801 від 27 лютого 2024 року "Про внесення змін до Положення про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання, затвердженого рішенням Сарненської міської ради від 20.11.2020 № 11 (зі змінами)".docx

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про схвалення Програми розвитку земельних відносин і охорони земель Сарненської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 квітня 2024
№ від 24 квітня 2024 року "Про схвалення Програми підтримки творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів мистецьких шкіл, місцевих авторів  громади на  2025-2027 роки"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 квітня 2024
№ від 24 квітня 2024 року "Про розгляд заяви про вихід з членів особистого селянського господарства мешканки Цепцевицького старостинського округу №7"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 квітня 2024
№ від 24 квітня 2024 року "Про розгляд заяви про вихід з членів особистого селянського господарства мешканки Ремчицького старостинського округу №6"

Документи → Проєкти рішень ради
24 квітня 2024
Про затвердження Програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2025-2027 роки

Пошук документів