, Головний редактор

№ 1550 від 06 жовтня 2023 року "Про затвердження змін до Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

(VІIІ   С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

06 жовтня 2023 року                                                                              № 1550

 

Про затвердження змін до Програми  розвитку

житлово-комунального господарства на

території Сарненської міської територіальної

громади на 2021-2024 роки

 

     Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

    1.Затвердити схвалені виконавчим комітетом Сарненської міської ради зміни до Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням Сарненської міської ради від 24.09.2021 №445 (зі змінами), шляхом викладення її в новій редакції, що додається.

 1. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачати кошти на виконання заходів з реалізації Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки у межах наявних фінансових ресурсів.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Максим Шапірко); з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (Ігор М’якішев) та на заступника міського голови Тараса ДРАГАНЧУКА.

 

 

 

Міський голова                                                                         Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету                                                  Рішення міської ради  

міської ради                                                                           06.10.2023 №1550 05.10.2023 № 478

  

ПРОГРАМА

розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

 

Ця програма розроблена і прийнята відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», на підставі пункту 5 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

МЕТА ПРОГРАМИ

 

Покращення технічного стану житлового фонду, інших будівель та споруд комунальної власності, систем водовідведення, скорочення використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг шляхом технічного переоснащення об’єктів житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення та інших споживачів в доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів.

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ  

 

Розвиток житлово-комунального господарства Сарненської міської територіальної громади.

 

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

 1. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, шляхом придбання спеціалізованої техніки і обладнання комунальними підприємствами міської ради (в тому числі сплати комунальними підприємствами лізингових платежів, передбачених договорами фінансового лізингу).
 2. Утримання в належному технічному стані житлового фонду, інших будівель та споруд комунальної власності.
 3. Проведення ремонтних робіт житла, яке відноситься до соціального житлового фонду Сарненської міської територіальної громади.
 4. Зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів комунальними підприємствами громади.
 5. Забезпечення беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, належного функціонування котелень, очисних споруд, каналізаційних насосних станцій, теплових та каналізаційних мереж комунальної власності.
 6. Проведення заходів з енергозбереження, зокрема і у адміністративних приміщеннях комунальних підприємств.
 7. Оплата послуг з експертної оцінки майна об’єктів комунальної власності, видачі (розроблення) технічних умов про приєднання об'єктів житлово-комунального господарства до мереж водо-, електро-, газопостачання та водовідведення, оперативно-технічне обслуговування мереж та об’єктів водо-, електро-, газопостачання та водовідведення, оплата за підключення до таких мереж, видача сертифікатів на введення в експлуатацію об’єктів будівництва.
 8. Оплата послуг з гідродинамічного прочищення зливної каналізації та дощоприймальної мережі.
 9. Придбання матеріалів та проведення поточного ремонту ділянки від ТК7 до ТК8 тепломережі (протяжність 124 м.п.) за адресою: вул. Ковельська, 24 у м.Сарни.
 10. Будівництво лінії електропостачання до місця видалення відходів комунальним підприємством Сарненської міської ради «Екосервіс».
 11. Оплата послуг з виготовлення проекту розподілу потужності електричної енергії багатоквартирних житлових будинків.
 12. Придбання будівельних матеріалів та виконання робіт з часткового (аварійного) ремонту покрівель котелень, тепломереж, споруд.
 13. Реконструкція адміністративного приміщення під будівлю для тимчасового проживання по вул. Залізнична, 2 в селищі Чемерне Сарненського району Рівненської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, передпроектні роботи).
 14. Оплата послуг з ремонту, перевезення та встановлення основних засобів.

Відповідальний за виконання програми — управління  житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю міської ради, комунальні підприємства міської ради.

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 

Показники витрат:

Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам  Сарненської міської ради.

 Показники результату:

- технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства;

- зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів комунальними підприємствами громади;

- беззбиткове функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- покращення технічного стану житлового фонду, інших будівель та споруд комунальної власності;

- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості;

- проведення ремонтних робіт житла, яке відноситься до соціального  житлового фонду Сарненської міської територіальної громади;

- підвищення рівня та якості житлово-комунальних послуг, забезпечення надійної роботи інженерних систем життєзабезпечення Сарненської міської територіальної громади;

-   покращення екологічної ситуації на території Сарненської міської територіальної громади.

Джерело фінансування – кошти бюджету Сарненської міської територіальної громади, офіційні трансферти з державного бюджету, інших місцевих бюджетів та інші джерела, незаборонені чинним законодавством.

Для забезпечення виконання заходів програми в 2021-2024 роках кошти в сумі 50950,00 тис.грн, згідно з Додатком, спрямувати на оплату предметів, матеріалів, обладнання, робіт, послуг, видачу сертифікатів та надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міської ради (в тому числі сплати комунальними підприємствами лізингових платежів, передбачених договорами фінансового лізингу).

          Контроль за виконанням цієї програми здійснюють постійні комісії міської ради: з питань бюджету, фінансів та соціальної політики; з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку.

 

 

 

 

 Секретар ради                                                                                     Андрій МИЧКА


                                                                                                                                                                              Додаток                                                                                                                                                                                                                           до Програми розвитку житлово-комунального господарства на

території Сарненської міської територіальної

громади на 2021-2024 роки

 

План фінансування розвитку житлово-комунального господарства на 2021-2024 роки

п/п

Завдання програми

КП «Житлосервіс», тис.грн

КП «Екосервіс», тис.грн

КП «Сарнитеплосервіс», тис.грн

Сарненська міська рада

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

1

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, шляхом придбання спеціалізованої техніки і обладнання комунальними підприємствами міської ради (в тому числі сплати комунальними підприємствами лізингових платежів, передбачених договорами фінансового лізингу)

1000,0

1000,0

5000,0

1000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Утримання в належному технічному стані житлового фонду, інших будівель та споруд комунальної власності.

100,0

100,0

1000,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів    комунальними підприємствами громади

-

-

1000,0

-

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Проведення ремонтних робіт житла, яке відноситься до соціального житлового фонду Сарненської міської територіальної громади

-

200,0

200,0

200,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Забезпечення беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, належного функціонування котелень, очисних споруд, каналізаційних насосних станцій, теплових та каналізаційних мереж комунальної власності

-

-

2000,0

-

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

-

-

100,0

-

-

-

-

-

6

Проведення заходів з енергозбереження, зокрема і у адміністративних приміщеннях комунальних підприємств

150,0

150,0

200,0

150,0

200,0

200,0

200,0

200,0

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Оплата послуг з експертної оцінки майна об’єктів комунальної власності, видачі (розроблення) технічних умов про приєднання об’єктів житлово-комунального господарства до мереж водо-, електро-, газопостачання та водовідведення, оперативно-технічне обслуговування мереж та об’єктів водо-, електро-, газопостачання та водовідведення, оплата за підключення до таких мереж, видача сертифікатів на введення в експлуатацію об’єктів будівництва

-

-

100,0

-

100,0

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

100,0

-

8

Оплата послуг з гідродинамічного прочищення зливної каналізації та дощоприймальної мережі

-

-

-

-

-

300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Придбання матеріалів та проведення поточного ремонту ділянки від ТК7 до ТК8 тепломережі (протяжність 124 м.п.) за адресою: м.Сарни вул. Ковельська, 24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

-

10

Будівництво лінії електропостачання до місця видалення відходів комунальним підприємством Сарненської міської ради «Екосервіс»

-

-

-

-

-

-

2200,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Оплата послуг з виготовлення проекту розподілу потужності електричної енергії багатоквартирних житлових будинків

-

-

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Придбання будівельних матеріалів та виконання робіт з часткового (аварійного) ремонту покрівель  котелень,  тепломереж, споруд

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

600,0

-

-

-

-

-

13

Реконструкція адміністративного приміщення під будівлю для тимчасового проживання по вул. Залізнична, 2 в селищі Чемерне Сарненського району Рівненської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації,  передпроектні роботи)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,0

-

14

Оплата послуг з ремонту, перевезення та встановлення основних засобів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,0

-

-

-

-

-

 

Всього:

 

1250,0

1450,0

9550,0

1450,0

8300,0

8550,0

10450,0

8250,0

-

-

1400,0

-

-

-

300,0

-

 

 

 

     Секретар ради                                                                                                                                                        Андрій МИЧКА


Прикріплені файли
№ 1550 від 06 жовтня 2023 року "Про затвердження змін до Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки".docx

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 28 чергова сесія від 24 травня 2024 року
24 травня 2024
Результати поіменного голосування 28-ї чергової сесії від 24 травня 2024 року

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
24 травня 2024
№ 100 від 22 травня 2024 року "Про утворення комісії при виконавчому комітеті Сарненської міської ради для розгляду заяв громадян про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду)"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 97 від 20 травня 2024 року "Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 99 від 21 травня 2024 року "Про затвердження актів  приймання-передачі майна"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 368 від 23 травня 2024 року "Про зняття із квартирного обліку та виключення із списків громадян, які користуються правом отримання житла у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів