, Головний редактор

№ 1541 від 06 жовтня 2023 року "Про затвердження змін до назви та Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Сарненській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

  (VІIІ  С К Л И К А Н Н Я)

   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

 

06 жовтня 2023 року                                                                            № 1541

 

Про затвердження змін до назви та

Програми  підготовки  територіальної

оборони  та місцевого   населення  до 

участі  в русі національного спротиву

в Сарненській міській територіальній

громаді на 2022 – 2024 роки

 

     Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до Закону України «Про основи національного спротиву», Закону України «Про оборону України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», з метою підготовки та підтримки підрозділів територіальної оборони, Збройних Сил України та місцевого населення до участі в русі національного супротиву, за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 1. Затвердити схвалені рішенням виконавчого комітету Сарненської міської ради від 05.10.2023 № 481 зміни до назви та Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Сарненській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням сесії VIII скликання Сарненської міської ради № 743 від 16 лютого 2022 року, а саме:

1.1. Назву «Програма підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Сарненській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки» викласти в такій редакції: «Програма підготовки та підтримки підрозділів територіальної оборони, Збройних Сил України та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Сарненській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки»;

1.2. Програму підготовки та підтримки підрозділів територіальної оборони, Збройних Сил України та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Сарненській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки викласти в новій редакції, що додається.

 1. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачити кошти на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету міської територіальної громади на відповідні роки.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку (Сергій Скрипка), а організацію виконання – на заступника міського голови Володимира МІЩЕНЮ.

 

 

Міський голова                                                                  Руслан СЕРПЕНІНОВ


СХВАЛЕНО                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                         

Рішення виконавчого комітету                               Рішення міської ради

міської ради                                                            06 жовтня 2023 року № 1541

05 жовтня 2023 року № 481                                       

 

ПРОГРАМА

підготовки та підтримки підрозділів територіальної оборони,

  Збройних Сил України та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Сарненській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки

І. Загальні положення

У зв’язку зі складною ситуацією на сході нашої держави та загрозою відкритої агресії з боку Російської Федерації, з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави, відповідно до розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки спільно з органами місцевого самоврядування проводиться постійна робота щодо мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації, забезпечення виконання завдань територіальної оборони і Збройних Сил України.

Програма підготовки та підтримки підрозділів територіальної оборони, Збройних Сил України та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Сарненській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки (далі – Програма) розроблена у відповідності із Законами України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи національного спротиву», Положенням про територіальну оборону України, затвердженим Указом Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016.

Прийняття Програми обумовлене необхідністю розв’язання нагальних проблем забезпечення повноцінної роботи Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з питань територіальної оборони на території Сарненської міської територіальної громади, а також належного матеріально-технічного забезпечення і підтримки підрозділів територіальної оборони і Збройних Сил України, в яких проходять службу військослужбовці-жителі громади.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення державного суверенітету та незалежності України, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, зокрема забезпечення готовності до проведення заходів територіальної оборони.

Дуже актуально і гостро на загальнодержавному рівні постає сьогодні питання створення належних умов виховання особистості в концепції моральних, культурних, духовних, ідеологічних і патріотичних настанов. Важливим є виховання у молодої людини активної громадянської позиції і відповідальності, почуття власної гідності та поваги до героїчного минулого, вшанування багатих військових традицій народу, її фізичний розвиток.

Головними пріоритетами та принципами реалізації цієї Програми є:

- активне залучення спеціалістів різних профілів до військово-патріотичного виховання молоді;

- створення умов для сприяння у виконанні завдань, поставлених законодавчими актами у питаннях підготовки молоді до служби в Збройних Силах України;

- підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових  формувань, зокрема  забезпечення проведення заходів територіальної оборони  у Сарненському  районі;

 - забезпечення матеріально-технічними засобами підрозділів територіальної оборони, сил національного спротиву та Збройних Сил України, в яких проходять службу військослужбовці-жителі  Сарненської міської територіальної громади;

- обладнання та підтримання пунктів постійної дислокації підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України, проведення навчань та тренувань особового складу, забезпечення постійної бойової та мобілізаційної готовності, військово-патріотичне виховання населення тощо.

Основні напрями військово-патріотичної роботи у 2022-2024 роках планується зосередити на:

- активізації співпраці з ветеранськими, молодіжними, військово-спортивними та іншими громадськими організаціями в інтересах військово-патріотичного виховання громадян України;

- забезпеченні участі допризовної підготовки в заходах з нагоди відзначення державних і військово-професійних свят.

ІІІ. Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 1.

Організація виконання заходів Програми покладається на Сарненський районний  територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

 1. Створення умов та механізмів безпосередньої участі молоді у формуванні й реалізації регіональної молодіжної політики, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримка її творчих ініціатив, формування активної громадянської позиції, що передбачає:

- створення умов для всебічного розвитку особистості, навчання обдарованих дітей та молоді;

- створення умов для наукової та науково-технічної діяльності учнівської та студентської молоді;

- створення умов для реалізації творчих ініціатив молоді;

- створення умов для інформування молоді про міжнародні навчальні програми.

 1. Формування нової молодіжної ідеології соціального оптимізму, позитивної громадської думки, що передбачає:

- проведення регіональних оперативно-профілактичних заходів щодо запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі;

- запровадження спеціальних освітніх програм, проєктів для учнівської та студентської молоді щодо їх громадянських прав і обов'язків;

- підтримку програм молодіжних громадських організацій та їх спілок, спрямованих на формування у молоді правової культури, пропаганду соціально безпечної поведінки молоді, співпрацю з органами внутрішніх справ, залучення студентської молоді до надання правової допомоги соціально незахищеним громадянам;

- запровадження реклами з соціальних питань у засобах масової інформації, спрямованої на запобігання негативним проявам серед молоді.

 1. Сприяння вихованню патріотизму, розвитку духовності, моральності дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля, що передбачає:

- сприяння утвердженню у свідомості молодих людей притаманних українському народові моральних цінностей, засвоєнню кращих зразків вітчизняної та світової культурної спадщини, вихованню любові до Батьківщини;

- сприяння проведенню державних свят із залученням молоді;

- підтримку діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, їх спілок, які сприяють розвитку духовності, патріотизму, організації змістовного дозвілля молоді.

 1. Належне забезпечення та функціонування підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України:

- покращення їх матеріально-технічного стану шляхом придбання предметів довгострокового користування, засобів індивідуального захисту, зв’язку та інших матеріальних цінностей, необхідних їм для виконання   поставлених завдань;

- покращення бойової злагодженості формувань шляхом проведення на території громади навчань (тренувань) особового складу з питань територіальної оборони;

- забезпечення заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану,  у тому  числі населення з інших регіонів України, що постраждало внаслідок збройної агресії.

ІV. Фінансування заходів Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством, субвенцій з державного, обласного та місцевих бюджетів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.

 1. Очікувані результати

Реалізація Програми протягом 2022 – 2024 років сприятиме вирішенню питань за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету, та забезпечить проведення на належному рівні мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів, виконання завдань територіальної оборони та Збройних Сил України, зокрема:

- формування стереотипу поведінки допризовної молоді на свідоме проходження військової служби у Збройних Силах України;

- підготовку та залучення до роботи спеціалістів високої кваліфікації;

- зменшення кількості злочинів серед допризовної і призовної молоді, а також випадків ухилення від проходження військової служби у Збройних Силах України;

- готовність юнаків стати дипломованими захисниками Батьківщини;

- якісну підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей;

- підняття рейтингу військовослужбовця - захисника Батьківщини;

- належне забезпечення та функціонування підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України

Виконання Програми дасть змогу:

 1. Підвищити духовно-моральний, інтелектуальний і творчий потенціал молодих громадян.
 2. Сприяти формуванню у молоді почуття патріотизму, поваги до історії, культури, традицій України.
 3. Підвищити суспільно-політичну активність молодих громадян.
 4. Удосконалити систему соціальної підтримки й правового захисту молоді.
 5. Сформувати у молодих громадян цінності здорового способу життя.
 6. Підвищити рівень забезпечення та функціонування підрозділів територіальної оборони та військових частин, розташованих на території Сарненської міської територіальної громади, а також підрозділів Збройних Сил України, в яких проходять службу військослужбовці-жителі громади.

Показники ефективності Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання.

 1. Контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми покладається на Сарненський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд міської ради.

Відповідальний виконавець щороку інформує міську раду про виконання заходів і завдань щодо реалізації цієї Програми.

 

Секретар ради                                                                                Андрій МИЧКА

                                                                                                                                                                                      


 

Прикріплені файли
№ 1541 від 06 жовтня 2023 року "Про затвердження змін до назви та Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Сарненській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки".doc
Заходи.docx

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 червня 2024
№ від 24 червня 2024 року "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах Сарненської міської територіальної громади"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 червня 2024
№ від 24 червня 2024 року "Про надання одноразової грошової допомоги мешканцям Сарненської міської територіальної громади"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 червня 2024
№ від 24 червня 2024 року "Про надання допомоги на поховання"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 червня 2024
№ від 24 червня 2024 року "Про схвалення змін до Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2022-2024 роки  "

Документи → Проєкти рішень 29-ї сесії міської ради
24 червня 2024
 Про затвердження змін до Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2022-2024 роки

Пошук документів