, Головний редактор

№970 від 19 вересня 2022 року " Про затвердження висновку про вартість майна"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

                        Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

                                  (VІІІ   С К Л И К А Н Н Я)

                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

19 вересня 2022 року              

                                          № 970

 

 

 Про затвердження висновку

 про вартість майна

 

     Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 та частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», пунктів 17, 22, 23 Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 №1891, за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити висновок про вартість майна, будівель котелень з тепловими мережами, технологічним обладнанням та загальновиробничими засобами, що забезпечують провадження господарської діяльності з теплопостачання: будівлі котельні площею 232,5 м2 за адресою: м.Сарни, вул.Київська, 1 в сумі 3 063 981,00 грн., будівлі котельні площею 541,0 м2 за адресою: м.Сарни, вул. Ковельська, 24 в сумі 4 000 740,00 грн., будівлі котельні площею 415,3 м2 за адресою: м.Сарни, вул. Куликова, 7 в сумі 4 312 832,00 грн. з метою відображення результатів ринкової вартості майна у бухгалтерському обліку комунального підприємства «Сарнитеплосервіс» Сарненської міської ради, виконаний суб’єктом оціночної діяльності, оцінювачем ППФ «Експерт-Рівне» станом на 30.06.2022 разом  в сумі 11 377 553, 00 (одинадцять мільйонів триста сімдесят сім тисяч п'ятсот п’ятдесят три гривні нуль копійок) (без урахування ПДВ).
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (І. М’якішев), а організацію виконання рішення – на заступника міського голови Володимира МІЩЕНЮ.

 

 

Міський голова                                                                            Руслан СЕРПЕНІНОВ

                                                                                                                       

Прикріплені файли
№970 від 19 вересня 2022 року " Про затвердження висновку про вартість майна".doc

Останні документи

Документи → Проєкти рішень ради
01 грудня 2022
Про передачу паливно-мастильних матеріалів на баланс Сарненської міської ради

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
30 листопада 2022
№ від 30 листопада 2022 року "Про надання дозволу на списання паливно-мастильних матеріалів"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
30 листопада 2022
№ від 30 листопада 2022 року "Про затвердження Порядку видачі довідок про стан утримання та виховання дітей"

Документи → Проєкти рішень ради
30 листопада 2022
  Про внесення змін до Програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2022-2024 роки

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
29 листопада 2022
№ від 29 листопада 2022 року "Про клопотання щодо продовження строку дії рішення Сарненського районного суду Рівненської області від 29.12.2020 у справі № 572/992/20"

Пошук документів