, Адміністратор

№ від 22 грудня 2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік"

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

грудня 2017 року

«Про міський бюджет на 2018 рік»

 

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, беручи до уваги висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів та управління міською комунальною власністю, рекомендації постійних комісій міської ради та в інтересах територіальної громади, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Визначити на  2018 рік:
 • доходи міського бюджету у сумі 41 452 000 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 40 992 000 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету - 460 000 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 400 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
 • видатки міського бюджету у сумі 41 452 000 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 17 351 200 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету – 24 100 800 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 24 040 800 гривень;
 • профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 23 640 800 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 • дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 23 640 800 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду  – 17 351 200 гривень та спеціальному фонду – 24 100 800 гривень згідно з додатком 3  до цього рішення.

 

 1. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 200 000 гривень.


 1. Внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів в період між сесіями Сарненської міської ради здійснюється за розпорядженням міського голови з подальшим внесенням змін до рішення про міський бюджет на 2018 рік.

 

 1. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам; оплату енергосервісу.

 

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 29 730 923 гривні згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Сарненської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. Розпоряднику коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 1. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки  на  заробітну плату,  включаючи  видатки на


премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

 

 1. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік:
 • до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;
 • джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині  доходів  є  надходження,  визначені  статтею  691  Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею

15  Бюджетного кодексу України.

 

 1. Надати право першому заступнику міського голови при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету.

 

 1. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення та застосовується з 1 січня 2018 року.

 

 1. Додатки 1 - 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сарненської міської ради з питань бюджету, фінансів та управління міською комунальною власністю (М’якішев І.Ф.), а організацію виконання рішення на першого заступника міського голови (Хомич В.А.).

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                         С. Б. УСИК

Прикріплені файли
№ від 22 грудня 2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік".docx
Додатки.zip

Останні документи

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2021 рік → Вересень№514 від 13 жовтня 2021 року "Про початок опалювального періоду 2021-2022 років на території Сарненської міської територіальної громади"

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Жовтень№234 від 12 жовтня 2021 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради"

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Жовтень№233 від 11 жовтня 2021 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради  "

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Жовтень№235 від 12 жовтня 2021 року "Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Жовтень№236 від 12 жовтня 2021 року "Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Пошук документів

Корисні посилання