, Головний редактор

Про внесення змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2024 рік (1756600000)

                                                                                     

 

 

 

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

(VIIІ СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

 

    травня 2024 року 

                                         №  

 

Про внесення змін до

бюджету Сарненської міської

територіальної громади

на 2024 рік (1756600000)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України зі змінами, Законом України “Про правовий режим воєнного стану”, Указом Президента України від           24 лютого 2022 року №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” зі змінами, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Сарненської міської ради від 20 грудня 2023 року №1752 “Про бюджет Сарненської міської територіальної громади на 2024 рік” (зі змінами), іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями міської ради, Сарненська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади на суму 6 016 173,93 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення, у тому числі за рахунок:

збільшення:

власних доходів на суму 4 792 100,00 гривень;

іншої дотації з місцевого бюджету (на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад (розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2024 року № 253-р) на суму 247 696,00 гривень;

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 830 600,00 гривень;

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 24 950,00 гривень;

субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 213 086,00 гривень;

зменшення:

інших субвенцій з місцевого бюджету на суму 92 258,07 гривень.

 1. Здійснити перерозподіл власних доходів бюджету Сарненської міської територіальної громади в розрізі видів надходжень згідно з додатком 1 до цього рішення.
 2. 3. Збільшити видатки загального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади на суму 3 390 529,93 гривень згідно з додатками 2,3 до цього рішення, у тому числі за рахунок:

збільшення:

власних доходів на суму 4 792 100,00 гривень;

іншої дотації з місцевого бюджету (на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад (розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2024 року № 253-р) на суму 247 696,00 гривень;

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 830 600,00 гривень;

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 24 950,00 гривень;

субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 213 086,00 гривень;

за рахунок коштів, що передаються із спеціального фонду бюджету міської територіальної громади до загального фонду бюджету міської територіальної громади, а саме залишку коштів екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 664 630,00 гривень;   

зменшення:

інших субвенцій з місцевого бюджету на суму 92 258,07 гривень;

за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 3 290 274,00 гривень.

 1. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади у сумі 698 205 751,93 гривень, обсяг видатків загального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади у сумі 713 604 252,22 гривень з дефіцитом загального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади у сумі 15 398 500,29 гривень, у тому числі за рахунок надходження коштів із спеціального фонду бюджету до загального фонду бюджету у сумі 664 630,00 гривень відповідно до статті 225 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України.
 2. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади на суму 13 158 169,00 гривень, у тому числі бюджету розвитку на суму 13 157 956,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення за рахунок:

         субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ( об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії на суму 9 045 220,00 гривень;

         субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 3 726 903,00 гривень;

          надходжень спеціального фонду бюджету на суму 386 046,00 гривень.

 1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади на суму 16 448 443,00 гривень, у тому числі бюджету розвитку на суму 16 448 230,00 гривень згідно з додатками 2,3,5 до цього рішення за рахунок:

збільшення:

         субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ( об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії на суму 9 045 220,00 гривень;

         субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 3 726 903,00 гривень;

          надходжень спеціального фонду бюджету на суму 386 046,00 гривень;

 спрямування залишку коштів екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 664 630,00 гривень;

коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 3 290 274,00 гривень;

зменшення:

за рахунок коштів, що передаються із спеціального фонду бюджету міської територіальної громади до загального фонду бюджету міської територіальної громади, а саме залишку коштів екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 664 630,00 гривень.   

 1. Затвердити обсяг доходів спеціального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади у сумі 25 443 011,00 гривень, у тому числі бюджету розвитку у сумі 17 561 824,00 гривень, обсяг видатків спеціального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади у сумі 40 892 276,48 гривень, у тому числі бюджету розвитку у сумі 33 011 089,48 гривень.
 2. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади, у тому числі бюджету розвитку у сумі 15 449 265,48 гривень, у тому числі:

 дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 16 113 895,48 гривень у тому числі бюджету розвитку у сумі 15 449 265,48 гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів спеціального фонду бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 4 947 031,38 гривень, у тому числі бюджету розвитку 4 282 401,38 гривень та надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 11 166 864,10 гривень;

профіцит спеціального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади у сумі 664 630,00 гривень, напрямком використання  якого визначити передачу коштів із спеціального фонду бюджету до загального фонду бюджету міської територіальної громади відповідно до статті 225 розділу VI  “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України.

 1. 9. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4 до цього рішення.
 2. Внести зміни до обсягу капітальних вкладень бюджету Сарненської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 5 до цього рішення.
 3. Збільшити обсяг видатків бюджету Сарненської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/ регіональних програм на суму 19 796 930,49 гривень, у тому числі по загальному фонду бюджету на суму 8 938 071,49 гривень, по спеціальному фонду бюджету на суму 10 858 859,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення та затвердити їх загальний обсяг у сумі 95 903 727,93 гривень, у тому числі по загальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 69 579 009,45 гривень, по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 26 324 718,48 гривень.
 4. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади, здійснити перерозподіл бюджетних призначень за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджету Сарненської міської територіальної громади згідно з додатком 3 до цього рішення.
 5. Затвердити субвенцію з бюджету Сарненської міської територіальної громади державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів у сумі 384 000,00 гривень, з них за рахунок власних доходів бюджету Сарненської міської територіальної громади, а саме на виконання:

програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю у суму 200 000,00 гривень;

програма підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у сумі 79 000,00 гривень;

програми меліорації земель та захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь Сарненської міської територіальної громади Рівненської області від шкідливої дії води у сумі 105 000,00 гривень.

 1. Додатки 1-6 до цього рішення є невід’ємною його частиною.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Максим ШАПІРКО), а організацію виконання – на начальників управлінь, які є головними розпорядниками коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади.

 

 

Міський голова                                                              Руслан СЕРПЕНІНОВ

Прикріплені файли
Про внесення змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2024 рік (1756600000).doc
Додаток 1.xlsx
Додаток 2.xls
Додаток 3.xls
Додаток 4.xls
Додаток 5.xls
Додаток 6.xls
Пояснювальна записка.docx
Висновок.doc

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Липень
18 липня 2024
№ 153 від 18 липня 2024 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2137 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу Товариству з  обмеженою відповідальністю "Сарнитехбуд"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2136 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу  Гаврильчику Андрію Миколайовичу"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2135 від 12 липня 2024 року "Про скасування рішення виконавчого комітету Сарненської  міської ради від 12.02.1997 №162"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2134 від 12 липня 2024 року "Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу та об’єднання  земельної ділянки на території Сарненської міської ради"

Пошук документів