, Адміністратор

№ 1465 від 11 серпня 2023 року Про внесення змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2023 рік (1756600000)

                                                                                     

 

 

 

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

(VIIІ СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

 

11 серпня 2023 року 

                                         № 1465  

 

Про внесення змін до

бюджету Сарненської міської

територіальної громади

на 2023 рік (1756600000)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України зі змінами, Законом України “Про правовий режим воєнного стану”, Указом Президента України від           24 лютого 2022 року №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” зі змінами, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Сарненської міської ради від 23 грудня 2022 року №1127 “Про бюджет Сарненської міської територіальної громади на 2023 рік” (зі змінами), іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями міської ради, Сарненська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади на суму 41 408 220,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення, у тому числі за рахунок:

власних доходів на суму 41 014 560,00 гривень;

іншої субвенції з місцевого бюджету на суму 393 660,00 гривень.

 1. 2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади на суму 33 887 620,00 гривень згідно з додатками 2,3 до цього рішення, у тому числі за рахунок:

збільшення:

власних доходів на суму 41 014 560,00 гривень;

іншої субвенції з місцевого бюджету на суму 393 660,00 гривень.

зменшення:

         коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 7 520 600,00 гривень.

 1. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади у сумі 678 998 819,32 гривень, обсяг видатків загального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади у сумі 688 178 372,54 гривень з дефіцитом загального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади у сумі 9 179 553,22 гривень.
 2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади, у тому числі бюджету розвитку на суму 30 420 600,00 гривень згідно з додатками 2,3,5 до цього рішення за рахунок:

         коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 7 520 600,00 гривень;

         субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії на суму 22 900 000,00 гривень.

 1. Затвердити обсяг видатків спеціального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади у сумі 56 047 198,00 гривень, у тому числі бюджету розвитку у сумі 50 545 308,00 гривень.
 2. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Сарненської міської територіальної громади, у тому числі бюджету розвитку у сумі 44 045 308,00 гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів спеціального фонду бюджету у сумі 360 000 грн, кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 20 785 308,00 гривень.
 3. Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4 до цього рішення.
 4. Внести зміни до обсягу капітальних вкладень бюджету Сарненської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 5 до цього рішення.
 5. Збільшити обсяг видатків бюджету Сарненської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/ регіональних програм на суму 44 548 159,00 гривень, у тому числі по загальному фонду бюджету на суму 16 784 159,00 гривень, по спеціальному фонду бюджету на суму 27 764 000,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення та затвердити їх загальний обсяг у сумі 158 078 089,79 гривень, у тому числі по загальному фонду бюджету у сумі 113 683 581,79 гривень, по спеціальному фонду бюджету у сумі 44 394 508,00 гривень.
 6. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади, здійснити перерозподіл бюджетних призначень за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджету Сарненської міської територіальної громади згідно з додатком 3 до цього рішення.
 7. Затвердити субвенцію з бюджету Сарненської міської територіальної громади державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів у сумі 1 000 000,00 гривень за рахунок власних доходів, а саме на виконання:

програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю у сумі 300 000 грн;

програми запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Сарненської міської територіальної громади у сумі 200 000 грн;

програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Сарненській міській територіальній громаді у сумі 300 000,00 грн;

програми підтримки і розвитку навчально-матеріальної бази Відокремленого структурного підрозділу «Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»  у сумі 200 000 гривень.

 1. Додатки 1-6 до цього рішення є невід’ємною його частиною.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Максим ШАПІРКО), а організацію виконання – на начальників управлінь, які є головними розпорядниками коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади.

 

 

Міський голова                                                              Руслан СЕРПЕНІНОВ

Прикріплені файли
dod-1-serp.xlsx.xlsx
dod-2-serp.xls.xls
dod-3-serp.xls.xls
dod-4-serp.xls.xls
dod-5-serp.xls.xls
dod-6-serp.xls.xls

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Липень
18 липня 2024
№ 153 від 18 липня 2024 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2137 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу Товариству з  обмеженою відповідальністю "Сарнитехбуд"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2136 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу  Гаврильчику Андрію Миколайовичу"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2135 від 12 липня 2024 року "Про скасування рішення виконавчого комітету Сарненської  міської ради від 12.02.1997 №162"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2134 від 12 липня 2024 року "Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу та об’єднання  земельної ділянки на території Сарненської міської ради"

Пошук документів