, Адміністратор

Щодо реалізації програми "єВідновлення"

Щодо реалізації програми «єВідновлення».

У поточному році стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла. Скористатися послугою «єВідновлення» для отримання державної допомоги для відновлення свого житла можуть громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії Російської Федерації і яке ще не було відремонтоване.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 № 381 «Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення»» (зі змінами) виконавчим комітетом міської ради утворено комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі – Комісія), затверджено Положення і склад Комісії (рішення виконавчого комітету Сарненської міської ради від 26.05.2023 № 212 (зі змінами).

Місце розташування комісії: м. Сарни, вул. Широка, 31, 4 поверх, відділ житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту  та інфраструктури.

e-mail: smr@sarny-rada.gov.ua

 

Склад

комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

 

Назарець Іван Петрович

Перший заступник міського голови

Голова комісії

Козярчук Юрій Ярославович

Начальник управління  житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю

Заступник голови комісії

Мінчук  Микола Миколайович

Головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи

Секретар комісії

Карпова Олена Миколаївна

Начальник юридичного відділу

Член комісії

Янок Ігор  Михайлович

Начальник відділу соціально-економічного розвитку

Член комісії

Мичка Ірина Ігорівна

Заступник начальника управління- начальник відділу житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури управління  житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю

Член комісії

Сидорчук Віктор Олександрович

Директор дочірнього підприємства «Будсервіс» Товариства з обмеженою відповідальністю «Сарниагробуд»

Член комісії

Івашин Сергій Олексійович

Заступник начальника Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майор поліції

Член комісії

Абрамович Олена Іванівна

Представник від громадськості, голова правління громадської організації «Молодіжна громадська організація «Смарт»

Член комісії

Добриднік Микола Миколайович

Представник від громадськості, представник Сарненської організації Товариства Червоного Хреста України

Член комісії

Кібиш Михайло Олексійович

Представник від громадськості

Член комісії

Царук Вадим Васильович

Представник від громадськості

Член комісії

 

Положення

про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

 

  1. Загальні положення

1.1. Положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - Положення) розроблено на підставі пункту 9 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 № 381, зі змінами (далі - Порядок).

1.2. Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - комісія) у своїй діяльності керується Порядком, цим Положенням, а також іншими нормативними документами.

1.3. Основною формою роботи комісії є засідання, необхідність проведення яких і перелік питань до розгляду на яких визначає голова комісії.

1.4. Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює виконавчий комітет Сарненської міської ради.

1.5. Комісія може проводити свої засідання в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

1.6. Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

1.7. Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

1.8. Рішення комісії оформлюються протоколом, що підписують всі члени комісії, які брали участь у засіданні. У протоколі фіксуються результати голосування членів комісії («за», «проти», «утримався»).

  1. Основні завдання і права комісії

2.1. Комісія забезпечує виконання таких завдань:

надає отримувачам компенсації вичерпну інформацію та консультації з питань отримання компенсації;

розглядає заяви;

встановлює наявність/відсутність права та підстав для надання компенсації та пріоритетного права на отримання компенсації відповідно до пункту 5 Порядку;

забезпечує проведення обстеження пошкодженого об’єкта, у тому числі з метою встановлення факту ремонтних робіт, що виконані за рахунок інших джерел фінансування, або у разі, коли обстеження не було проведено до моменту розгляду заяви;

ознайомлює отримувача компенсації з даними, зафіксованими для заповнення чек-листа, форма якого наведена в додатку 2 до Порядку (далі - чек-лист);

приймає рішення про зупинення/поновлення розгляду заяви, надання/відмову в наданні компенсації відповідно до Порядку;

виконує інші повноваження, що випливають з покладених на неї завдань.

2.2. Комісія в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна:

отримує заяви для їх розгляду;

перевіряє надану інформацію в заяві та додані документи;

вносить відомості про зупинення/поновлення розгляду заяви із зазначенням інформації та/або документів, які заявник повинен додати, але в межах та відповідно до пункту 13 Порядку;

вносить результати комісійного обстеження у разі його проведення за рішенням цієї комісії;

заповнює за кожним пошкодженим об’єктом чек-лист, результати фотофіксації пошкоджень об’єкта та визначає розмір компенсації;

вносить відомості про надання/відмову в наданні компенсації.

2.3. Комісія має доступ та право на отримання документів та/або інформації (у тому числі конфіденційної, у порядку, встановленому законодавством) з інформаційно-комунікаційних систем державної та комунальної форми власності, необхідних для перевірки відомостей, зазначених у заявах.

  1. Інші положення

3.1. Рішення комісії про надання/відмову в наданні компенсації затверджується рішенням виконавчого комітету протягом п’яти календарних днів з дня його прийняття.

Копія рішення про надання/відмову в наданні компенсації завантажується посадовою особою Сарненської міської ради, визначеною відповідно до розпорядження міського голови з накладенням електронного кваліфікованого підпису, що базується на сертифікаті відкритого ключа, до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

3.2. Усі інші питання роботи комісії, не врегульовані цим Положенням, регулюються Порядком.

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
29 лютого 2024
№ від 29 лютого 2024 року "Про затвердження протоколу  від 29.02.2024 року  № 1 засідання комісії з питань розгляду  заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також члені"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
29 лютого 2024
№ від 29 лютого 2024 року "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сарненської міської ради від 25 серпня 2023 року № 408 «Про організацію освітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік у закладах освіти Сарненської міської територіальн"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
29 лютого 2024
№ від 29 лютого 2024 року "Про надання допомоги на поховання "

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
29 лютого 2024
№ від 29 лютого 2024 року "Про затвердження плану проведення інвентаризації та паспортизації дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території Сарненської міської територіальної громади"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Лютий
28 лютого 2024
№ 30 від 27 лютого 2024 року "Про окремі питання здійснення контролю за виконанням документів у Сарненській міській раді"

Пошук документів