, Головний редактор

№1914 від 24 травня 2024 року "Про затвердження Програми фінансової  підтримки комунальної установи «Інспекція з благоустрою Сарненської міської  територіальної громади» Сарненської міської ради на 2025 - 2027 роки"

                С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

                        Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

                                  (VІIІ  С К Л И К А Н Н Я)

                               Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

 

24 травня 2024 року                                                                                  № 1914                                                                              

 

Про затвердження Програми фінансової

 підтримки комунальної установи

«Інспекція з благоустрою Сарненської міської

 територіальної громади» Сарненської міської

ради на 2025 - 2027 роки

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити схвалену виконавчим комітетом міської ради Програму фінансової підтримки комунальної установи «Інспекція з благоустрою Сарненської міської територіальної громади» Сарненської міської ради на 2025 - 2027 роки (далі – Програма), що додається.

 

 1. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачати кошти на виконання заходів програми у межах реальних фінансових ресурсів.

 

 1.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (Ігор М’якішев) та на заступника міського голови Тараса ДРАГАНЧУКА.

 

 

 

Міський голова                                                                      Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету

міської ради

30 квітня 2024 року  № 242

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сарненської міської ради

24 травня 2024 року № 1914

 

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунальної установи «Інспекція з благоустрою Сарненської міської територіальної громади» Сарненської міської ради на 2025 - 2027 роки

 

 

Програма фінансової підтримки комунальної установи «Інспекція з благоустрою Сарненської міської територіальної громади» Сарненської міської ради на 2025– 2027 роки (надалі – Програма) розроблена і прийнята відповідно до пунктів 1, 2 частини 1 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 № 310 «Про затвердження Типових Правил благоустрою території населеного пункту» (надалі – Правил благоустрою), зареєстрованому Міністерстві юстиції України 18.12.2017 за №1529/31397.

 

 1. Паспорт Програми

   1.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальна установа« Інспекція з благоустрою Сарненської міської територіальної громади» Сарненської міської ради

   2.

Розробник Програми

Комунальна установа «Інспекція з благоустрою Сарненської міської територіальної громади» Сарненської міської ради

   3.

Співрозробники  Програми

 

   4.

Відповідальний виконавець Програми

Комунальна установа «Інспекція з благоустрою Сарненської міської територіальної громади» Сарненської міської ради

   5.

Учасники Програми

Комунальна установа «Інспекція з благоустрою Сарненської міської територіальної громади» Сарненської міської ради

   6.

Термін реалізації Програми

2025 – 2027 роки

   7.

Головний розпорядник коштів

Сарненська міська рада

   8.

Етапи виконання Програми:

1 Етап – 2025 рік

2 Етап – 2026 рік

3 Етап – 2027 рік

 

   9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть

участь у виконанні Програми

Кошти бюджету Сарненської міської територіальної громади та інші джерела, що не заборонені чинним законодавством.

 

  10..

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

 необхідних для реалізації Програми,

усього:

2025 рік – 969,7 тис. грн

2026 рік – 1058,7 тис. грн

2027 рік – 1150,9 тис. грн

Всього : 3 179,3 тис.грн

 

 1. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є забезпечення контролю за станом дотримання Правил благоустрою на території територіальної громади, сприяння поліпшенню стану благоустрою території громади, профілактика запобігання правопорушень у сфері благоустрою.

 

 1. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

Контроль у сфері благоустрою населеного пункту спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів»Типових правил благоустрою території населеного пункту та інших нормативно-правових актів

 

 1. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ (додаток 1)
 2. Проведення рейдів та перевірок території населених пунктів громади щодо стану дотримання Правил благоустрою.
 3. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою населених пунктів з метою притягнення винних осіб до відповідальності.
 4. Забезпечення подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою.
 5. Проведення заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою.
 6. Сприяння забезпеченню чистоти та порядку на території громади, очищенню територій та об’єктів від побутових відходів, безгосподарського майна, самовільно розміщених об’єктів та елементів.
 7. Здійснення контролю за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану території та об’єктів благоустрою в населених пунктах громади.
 8. Здійснення профілактики запобігання порушенням законодавства у сфері благоустрою, шляхом ведення роз’яснювальної роботи серед населення громади, залучення населення до прибирання прилеглих територій до об’єктів, що належать їм на праві власності, користування.

 

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ
 2. Поліпшення стану благоустрою населених пунктів Сарненської міської територіальної громади;
 3. Запобігання правопорушень у сфері благоустрою;
 4. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

 

 1. Фінансове забезпечення

 

Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади шляхом надання фінансової підтримки на утримання комунальної установи «Інспекція з благоустрою Сарненської міської територіальної громади» Сарненської міської ради та інших джерел не заборонених законодавством, згідно з додатком 1.

 

 1. Контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль за виконанням цієї програми здійснюють постійні комісії міської ради: з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку; з питань земельних відносин, екології та природокористування; з питань бюджету, фінансів та соціальної політики, управління житлового-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради, КУ «Інспекція з благоустрою Сарненської міської територіальної громади».

Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку,

після чого КУ «Інспекція з благоустрою Сарненської міської територіальної громади» складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

 

 

 

                                                                               


 

 

Додаток 1

до Програми фінансової підтримки

комунальної установи «Інспекція з благоустрою Сарненської міської

територіальної громади» Сарненської міської ради на 2025 - 2027 роки

 

 

 

 

Перелік заходів і завдань Програми

фінансової підтримки комунальної установи «Інспекція з благоустрою Сарненської міської

територіальної громади» Сарненської міської ради на 2025 - 2027 роки

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Найменування показника

 

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування, тис.грн., у тому числі: ( усього і по роках) тис. грн.

Очікуваний результат

1

Контроль у сфері благоустрою

- контроль за станом благоустрою території Сарненської міської територіальної громади, підтриманням чистоти та порядку;

-  попередження, запобігання та припинення правопорушень в цій сфері;

- контроль за  озелененням, охороною зелених насаджень і водойм, утриманням в належному стані закріплених та прилеглих до належних суб’єктам господарювання, установам, організаціям будівель, споруд та територій;

- контроль за додержанням суб’єктами господарювання, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами вимог законодавства у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами;

-      боротьба зі стихійною торгівлею;

- виконання функцій уповноваженої особи відповідно до Правил благоустрою Сарненської міської територіальної громади

 

 

 

-  Оплата праці працівників установи

 

 

- Нарахування на заробітну плату

 

 

 

  - Придбання матеріалів     

    та оплата послуг

КУ« Інспекція з благоустрою Сарненської міської територіальної громади» Сарненської міської ради

Бюджет Сарненської міської територіальної громади

 

2025 – 704,7

2026 – 773,5

2027 – 845,0

 

 

 

2025 – 155,0

2026 – 170,0

2027 – 185,9

 

 

 

2025 – 110,0

2026 – 115,0

2027 – 120,0

 

 

 

Всього:

3 179,3

Покращення умов життєдіяльності Сарненської громади, збереження та відновлення благоустрою міста, охорона зелених насаджень.

 

   

Прикріплені файли
№1914 від 24 травня 2024 року "Про затвердження Програми фінансової  підтримки комунальної установи «Інспекція з благоустрою Сарненської міської  територіальної громади» Сарненської міської ради на 2025 - 2027 роки".doc

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2071 від 12 липня 2024 року "Про внесення змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2024 рік (1756600000)"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2070 від 12 липня 2024 року "Про погодження внесення змін до Положення про молодіжну раду при Сарненській міській раді"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2069 від 12 липня 2024 року "Про затвердження змін до Програми по здійсненню благоустрою на 2022-2024 роки"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2068 від 12 липня 2024 року "Про затвердження змін до Програми з надання допомоги хворим, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз та потребують імуносупресивної терапії на 2022-2024 роки"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2067 від 12 липня 2024 року "Про затвердження змін до Програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2022-2024 роки"

Пошук документів