, Головний редактор

№1794 від 27 лютого 2024 року "Про затвердження Програми меліорації земель та захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь  Сарненської   міської  територіальної  громади Сарненського району Рівненської області від шкідливої ..."

 

               С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

                      Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

                                 (VІIІ  С К Л И К А Н Н Я)

                                   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

 

 27  лютого 2024 року                                                                                      № 1794

 

 

Про затвердження Програми меліорації земель

та захисту населених пунктів і сільськогосподарських

угідь  Сарненської   міської  територіальної  громади

Сарненського району Рівненської області від шкідливої

дії води на 2024-2026 роки

 

             Відповідно до статті 144 Конституції України, пункту 4 статті 81 Водного кодексу України, статті 12 Земельного кодексу України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України «Про меліорацію земель», статті 12 «Про охорону земель», статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 18 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та на виконання Указу Президента України «Про заходи щодо державної підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу» № 670/98 від 23 червня 1998 року, Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії  зрошення  та дренажу в Україні на період до 2030 року»  № 688-р від 14 серпня 2019 року, Наказу Державного комітету України по водному господарству, Міністерства аграрної політики України «Про Порядок використання меліоративних фондів і меліорованих земель» № 206/638 від 02 листопада 2006 року, за погодженням із постійними комісіями міської ради з питань земельних відносин, екології та природокористування; з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити схвалену виконавчим комітетом міської ради Програму меліорації земель та захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь Сарненської міської територіальної громади Сарненського району Рівненської області від шкідливої дії води на 2024-2026 роки, що додається.
 2. Оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті Сарненської міської ради.
 3. Встановити, що рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
 4. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачати кошти на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету міської територіальної громади на відповідні роки.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань земельних відносин, екології та природокористування (Анатолій ПАЦУКЕВИЧ); з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (Ігор М’ЯКІШЕВ), а організацію виконання – на заступника міського голови Володимира МІЩЕНЮ.

 

Міський голова                                                                       Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО                     

Рішення виконавчого комітету                                   Рішення міської ради

міської ради                                                                 27 лютого 2024 року № 1794        

21 лютого 2024 року № 57                                            

 

                      

ПРОГРАМА

меліорації земель та захисту населених пунктів і

сільськогосподарських угідь Сарненської міської територіальної

громади Сарненського району Рівненської області від шкідливої дії води

на 2024-2026 роки

 

І. Загальні положення

Програма меліорації земель та захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь Сарненської міської територіальної громади Сарненського району Рівненської області від шкідливої дії води на 2024-2026 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Земельного та Водного кодексів України, Законів України «Про меліорацію земель», «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Указу Президента України «Про заходи щодо державної підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу» № 670/98 від 23 червня 1998 року, Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії  зрошення  та дренажу в Україні на період до 2030 року»  № 688-р від 14 серпня 2019 року, Наказу Державного комітету України по водному господарству, Міністерства аграрної політики України «Про Порядок використання меліоративних фондів і меліорованих земель» № 206/638 від 02 листопада 2006 року.

Програма меліорації земель та захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь Сарненської міської територіальної громади Сарненського району Рівненської області від шкідливої дії води на 2024-2026 роки базується на принципах державного прогнозування, визначених Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» № 106 від 31 січня 2007 року, а саме:

принцип цілісності, який забезпечується розробленням взаємоузгоджених прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку України, окремих галузей та адміністративно- територіальних одиниць;

принцип об'єктивності, який полягає в тому, що прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку України розробляються на основі даних органів державної статистики, уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також звітних даних із офіційних видань Національного банку України;

принцип науковості, який забезпечується розробленням прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку на науковій основі, постійним удосконаленням методології та використанням світового досвіду в галузі прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку;

принцип гласності, який полягає в тому, що прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку є доступними для громадськості. Інформування про цілі, пріоритети та показники цих документів забезпечує суб’єктів господарювання необхідними орієнтирами для планування власної виробничої діяльності;

принцип самостійності, який полягає в тому, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень відповідають за розроблення, затвердження та виконання прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

принцип рівності, який полягає в дотриманні прав та врахуванні інтересів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання всіх форм власності;

принцип дотримання загальнодержавних інтересів, який полягає в тому, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні здійснювати розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, виходячи з необхідності забезпечення реалізації загальнодержавної соціально-економічної політики та економічної безпеки держави.

Прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку забезпечує координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а їх реалізація не передбачає додаткових фінансових витрат.

 1. Наявність осушувальних земель на території Сарненської міської територіальної громади та динаміка їх використання

У результаті реформування аграрного сектору економіки, землеробство на осушувальних землях зазнало значних втрат. Розпаювання земель, відсутність державного фінансування на реконструкцію осушувальних систем, припинення виробництва меліоративної техніки та залізобетонних конструкцій ГТС, неправомірне розукомплектування внутрішньогосподарської меліоративної мережі призвело до скорочення використання площ сільськогосподарських угідь.

Протягом останніх років сільгоспвиробниками не впроваджуються сучасні методи та способи обробітку земельних наділів, у тому числі в зв’язку із відсутністю достатнього фінансування на електроенергію, скид непродуктивних вод внаслідок весняної повені, водопілля та талодощових вод унеможливили вчасно розпочинати роботи по посіву посівного та посадкового матеріалу. Постійно на протязі вегетаційного періоду виникає ризик підтоплення та викисання сільськогосподарських культур.

Однією з основних проблем на шляху становлення високопродуктивного агропромислового виробництва є незадовільний технічний стан осушувальних систем, спричинений недостатністю фінансування їх реконструкції та модернізації.

Неефективним виявився механізм передачі на баланс у спільну власність територіальних громад селищ та сіл внутрішньогосподарських меліоративних мереж, у деяких випадках, навіть це призвело до безпідставного демонтування та крадіжок елементів гідротехнічних споруд осушувальних систем, а також замулення, занесення більш як на 50% поперечного перерізу осушувальних каналів, пониження та руйнування тіла захисних огороджувальних дамб, зношеність елементів металоконструкцій насосних станцій, велике споживання електроенергії на механічне відведення непродуктивної води з осушувальних систем, збільшення часу на механічне водовідведення.

Меліорація земель - комплекс гідротехнічних, культуртехнічних, хімічних, агротехнічних, агролісотехнічних, інших меліоративних заходів, що здійснюються з метою регулювання водного, теплового, повітряного і поживного режиму ґрунтів, збереження і підвищення їх родючості та формування екологічно збалансованої раціональної структури угідь.

Підвищенню ефективності використання осушувальних земель сприятимуть такі заходи:

 • механічна очистка каналів на осушувальних системах до проектних відміток;
 • підсипка гребня захисних дамб до проектних відміток;
 • застосування енергоменеджменту в роботі насосних установок, реконструкція насосних станцій відповідно до вимого енергозбереження;
 • моніторинг гідрогеологічної ситуації осушувальних земель, мінімізація осушувальних норм та оптимізація структури посівних площ на осушені;

– розширене впровадження водозберігаючих технологій осушення, передусім водозбереження в межах осушувальної системи, захист від потрапляння пестицидів та інших шкідливих речовин у водну екосистему та ґрунт.

 1. Захист населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод

За геоморфологічними умовами територія Сарненської міської територіальної громади є слабко нахиленою низовинною рівниною з широким розвитком подових понижень різного розміру і із сильно розвиненою болотистою місцевістю.

Загалом же територія Сарненської міської територіальної громади за умовами природної дренованості є надзвичайно сприятливою для розвитку процесів поверхневого затоплення та підтоплення підземними водами. Особливо це стосується населених пунктів, які розташовані вздовж річок.

Вирішенню зазначеної проблеми сприятиме поточний ремонт, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення русел річок і водойм, очищення колекторів та мережі по відведенню поверхневих вод з сільськогосподарських угідь та населених пунктів.

 1. Встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг

Водний та Земельний кодекси України встановлюють для органів місцевого самоврядування обов’язок визначити межі водоохоронних зон та винести на місцевості межі прибережних захисних смуг згідно з окремими проєктами землеустрою, насамперед, на водних об’єктах, що є джерелом питного водопостачання або мають природоохоронне чи рекреаційне значення.

Виконання даної Програми дасть можливість досягти екологічно безпечного використання водних ресурсів, що гарантуватиме екологічну безпеку водних об'єктів, забезпечить виконання робіт, пов'язаних із створенням та упорядкуванням водоохоронних зон і прибережних смуг, підтримуватиме  встановлений режим на територіях водоохоронних зон та прибережних смуг.

 

ІІ. Мета програми

Меліорація земель    є   головним   чинником   інтенсифікації сільського господарства,  важливою складовою забезпечення  сталого виробництва  сільськогосподарської  продукції,  особливо  в роки з несприятливими погодними умовами.  Меліоровані  землі  фактично  є страховим  фондом  держави. Від ефективності  їх використання та збереження залежить економічна, екологічна та соціальна ситуація в країні.

Програма меліорації земель та захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь Сарненської міської територіальної громади Сарненського району Рівненської області від шкідливої дії води на 2024-2026 роки розроблена з метою підвищення ефективності використання меліоративних систем, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні територіальної громади, реалізації державної і регіональної політики у галузі водного господарства, поліпшення екологічного стану сільських територій та умов проживання населення, задоволення потреби населення і суб’єктів господарювання у водних ресурсах, оптимізації водоспоживання, запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії вод, екологічного оздоровлення басейну річок Случ та Горинь, збереження і відтворення водних ресурсів.

 

IІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки та етапи виконання Програми

          Оптимальним варіантом розв’язання поставленої проблеми є системна реалізація державної політики сталого інноваційно-інвестиційного розвитку меліорації земель із залученням ресурсів громади та приватного бізнесу і спрямуванням їх на значне підвищення ефективності управління водними ресурсами, їх використання і охорону від кількісного та якісного виснаження.

Основна увага приділяється розвитку меліорації земель і поліпшенню екологічного стану осушувальних угідь, захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, екологічному оздоровленню басейну річок Случ та Горинь.

Проблему передбачається розв’язати завдяки вжиттю таких заходів:

– сталого розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану меліорованих угідь шляхом відновлення функціонування гідромеліоративного комплексу, реконструкції і модернізації меліоративних систем та їх споруд, впровадження нових способів обробітку земель, застосування водо- та енергозберігаючих екологічно безпечних режимів осушення і водорегулювання;

– задоволення потреб населення і галузей економіки якісною водою за рахунок підвищення технологічного рівня водокористування, застосування нових нормативів водокористування, будівництва, реконструкції і модернізації систем водопостачання і водовідведення;

– запобігання шкідливої дії вод шляхом поточного ремонту та реконструкції гідротехнічних споруд, розчищення осушувальних каналів та русел річок, удосконалення методів та технічних приладів щодо прогнозування виникнення небезпечних паводкових ситуацій;

– екологічного оздоровлення басейну річок Случ та Горинь, здійснення заходів по охороні поверхневих вод, упорядкування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, впровадження сучасного обладнання для спостереження за станом вод, відтворення і охорона рибних запасів та біоресурсів.

Виконання програми здійснюється трьома етапами протягом 2024-2026 років.

1-ий етап 2024 рік;

2-ий етап 2025 рік;

3-ий етап 2026 рік.

На 1-му етапі передбачається:

– провести інвентаризацію та оформити право комунальної власності на об’єкти інженерної інфраструктури осушувальних меліоративних систем та віднести до комунальної власності безгосподарські об’єкти інженерної інфраструктури меліоративних систем місцевого значення. При цьому, для врахування інтересів інвесторів та їх захисту, які інвестували свої кошти у реконструкцію та відновлення меліоративних систем до моменту оформлення права комунальної власності, передбачати укладання відповідних угод згідно з Законом України «Про державно-приватне партнерство»;

– відновити функціонування меліоративних систем місцевого значення шляхом проведення поточного ремонту і модернізації їх інженерної інфраструктури, що перебувають у незадовільному технічному стані, але не втратили свого потенціалу, забезпечити ефективне використання осушувальних земель;

– створити умови для сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності з користування земельними ділянками, прилеглими до осушувальних каналів;

– виконати роботи із захисту від шкідливої дії вод (підтоплення) шляхом підсипки гребня дамб до проектної відмітки.

На 2-му етапі передбачається:

– розробити та затвердити проекти на капітальний ремонт та реконструкцію осушувальних систем із захистом населених пунктів;

– визначити межі водоохоронних зон та винести на місцевості межі прибережних захисних смуг згідно з проєктами землеустрою, насамперед, на водних об’єктах, що є джерелом питного водопостачання або мають природоохоронне чи рекреаційне значення;

– забезпечити за рахунок впровадження новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур, дотримання науково обґрунтованої структури посівних площ, щорічне нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на осушувальних землях;

На 3-му етапі передбачається:

– розробити та впровадити комп’ютерні технології водорозподілу та ефективні методи управління водогосподарським комплексом;

–  розпочати роботи по реконструкції осушувальних систем;

– вживати заходів щодо забезпечення відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок, відтворення рибних та інших водних живих ресурсів.

 

ІV. Напрями діяльності і заходи Програми

З метою забезпечення системної реалізації на території громади державної політики в галузі меліорації земель, водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності управління ними у Програмі визначено такі напрями діяльності:

 1. У напряму розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушувальних угідь:

– забезпечення сталого функціонування та утримання водогосподарського меліоративного комплексу;

– здійснення заходів по технічному обстеженню і регулюванню водно-повітряного режиму на меліоративних системах і спорудах, шляхом енергозберігаючих безпечних режимів осушення та водорегулювання;

– розробка та затвердження режимів роботи осушувальних систем;

– дотримання технологічної і майнової цілісності осушувальних систем в умовах оформлення на них права комунальної власності, забезпечення захисту прав та інтересів інвесторів, які інвестували кошти на реконструкцію і обслуговування, шляхом укладання відповідних угод згідно із Законом України «Про державно-приватне партнерство»;

– поліпшення позитивного інвестиційного клімату шляхом залучення коштів інвесторів та сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності до використання осушувальних земель;

– забезпечення сучасною спецтехнікою;

– приведення у відповідність з науковими рекомендаціями та умовами господарювання структури посівних площ на осушувальних землях та режимів зрошення сільськогосподарських культур;

 1. У напряму захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод:

– будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення русел річок і водойм, створення самопливних колекторів та мережі по відведенню поверхневих вод з сільськогосподарських угідь та населених пунктів.

 1. У напряму водоохоронних та захисних прибережних смуг:

– створення водоохоронних зон з винесенням в натуру;

– будівництво та реконструкція систем водовідведення у населених пунктах;

– відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та ліквідація наслідків шкідливої дії вод, відтворення рибних та інших водних ресурсів;

 

 1. Очікувані результати та ефективність виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

– розвиток меліорації земель і поліпшення екологічного стану сільськогосподарських угідь, зокрема, функціонування водогосподарського комплексу, реконструкції і модернізації меліоративних систем і споруд, впровадження нових способів осушення земель, застосування водо- та енергозберігаючих безпечних режимів водорегулювання;

– реконструкцію інженерної інфраструктури осушувальних систем місцевого значення;

– впровадження сучасних систем управління;

– захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів шляхом будівництва, реконструкції та капітального ремонту гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд;

– здійснення робіт по створенню та упорядкуванню водоохоронних зон і прибережних смуг водних об’єктів;

– будівництво та реконструкцію систем водовідведення в населених пунктах.

 

VІ. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та інших джерел незаборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування з бюджету міської територіальної громади визначається щороку під час його складання на відповідний рік, або у ході їх виконання в межах наявних фінансових ресурсів.

 

VIІ. Контроль за виконанням Програми

            Виконавцями Програми та заходів, передбачених Програмою визначаються Північне міжрайонне управління водного господарства згідно своїх повноважень.

Координацію діяльності та систематичний контроль за виконанням заходів, передбачених Програмою, ефективним та цільовим використанням коштів виконавцями здійснюють профільні депутатські комісії міської ради та структурні підрозділи Сарненської міської  ради.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому бюджетним законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикріплені файли
№1794 від 27 лютого 2024 року "Про затвердження Програми меліорації земель та захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь  Сарненської   міської  територіальної  громади Сарненського району Рівненської області від шкідливої ...".doc
Додаток.docx

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про затвердження комунальному підприємству Сарненської міської ради «Екосервіс» розрахунку обсягу заборгованості різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про схвалення Програми відшкодування комунальним підприємствам  Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію "

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про схвалення Програми підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2024 рік"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про звіт щодо виконання бюджету Сарненської міської територіальної громади   за І квартал 2024 року"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про схвалення Програми розвитку земельних відносин і охорони земель Сарненської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки"

Пошук документів