, Головний редактор

№489 від 21 вересня 2021 року "Про встановлення опіки над дитиною - сиротою"

                                     

                                                    У К Р А Ї Н А

              С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

                                     Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

21 вересня 2021 року                                                                                  № 489

 

 

«Про встановлення опіки

над дитиною - сиротою»

 

Розглянувши заяву гр. Мариніна Дмитра Володимировича, 26.02.1991 р.н., жителя м. Сарни, вул. Чернишевського, буд. 23, Сарненського району Рівненської області, та надані ним документи, керуючись підп. 7 п. б. ч. 1 ст. 32, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 243, 244 Сімейного кодексу України, статтей 56, 59, 61 – 63 Цивільного кодексу України, статті 11 Закону України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пунктів 42 – 48 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», зі змінами, взявши до уваги, що малолітній Маринін Володимир Сергійович, 14.04.2009 р.н., має статус дитини – сироти, врахувавши рішення комісії з питань захисту прав дитини (протокол № 4 від 09.09.2021), виконавчий комітет міської ради

 

                                                           В И Р І Ш И В:

 

  1. Встановити опіку над Мариніним Володимиром Сергійовичем, 04.2009 р.н.

 

  1. Призначити Мариніна Дмитра Володимировича опікуном дитини – сироти Мариніна Володимира Сергійовича.

 

  1. Службі у справах дітей Сарненської міської ради (Р. Гаврилюку) здійснювати контроль за умовами утримання, виховання та навчання дитини – сироти, Мариніна Володимира Сергійовича, під час перебування під опікою.

 

  1. Опікуну дитини – сироти Мариніну Дмитру Володимировичу:

 

- виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, психічний та духовний розвиток;

- забезпечувати двічі на рік проходження медичного огляду підопічного та надання службі у справах дітей Сарненської міської ради висновків про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини згідно зі встановленим зразком.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Івана Назарця.

 

 

 

 

Міський голова                                                                       Руслан СЕРПЕНІНОВ

Прикріплені файли
489-opika-marinin.doc.doc

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
21 травня 2024
№ від 21 травня 2024 року "Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
21 травня 2024
№ від 21 травня 2024 року "Про зняття із квартирного обліку та виключення із списків громадян, які користуються правом отримання житла у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
21 травня 2024
№ від 21 травня 2024 року "Про розгляд заяви Кардаша Василя Петровича про постановку його на квартирну чергу у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
21 травня 2024
№ від 21 травня 2024 року "Про розгляд заяви Жиліної Юлії Василівни про постановку на квартирну чергу у виконавчому комітеті Сарненської міської ради дитини, позбавленої батьківського піклування, Ващик Світлани Володимирівни"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
21 травня 2024
№ від 21 травня 2024 року "Про розгляд звернення старости Ремчицького старостинського округу № 6 Сарненської міської ради Доліда Л.В. про зняття з квартирного обліку у Ремчицькому старостинському окрузі №6 Сарненської міської ради Нікітіна"

Пошук документів