, Адміністратор

№363 від 14 липня 2021 року "Про утворення Висовської філії Цепцевицького ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області та затвердження статуту Цепцевицького ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської...

РІШЕННЯ

 

14 липня  2021 року                                                                                         №363

 

 

Про утворення Висовської філії Цепцевицького ліцею Сарненської міської ради  Сарненського району Рівненської області та затвердження статуту Цепцевицького ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області  в новій редакції

 

         З метою забезпечення надання освітянських послуг населенню села Висове Сарненської міської територіальної громади та упорядкування мережі освітніх закладів, що перебувають у комунальній власності Сарненської міської територіальної громади, у зв’язку з реорганізацією Висовської початкової школи Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області, враховуючи результати громадського обговорення проведеного07.07.2021р. в селі Висове Сарненського району Рівненської області, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, керуючись п. 30 ч. 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», за погодженням з  постійними комісіями міської ради, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Утворити Висовську філію Цепцевицького ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області за адресою: 34578, Рівненська область Сарненський район село Висове, вул. Шкільна, 1.
 2. Затвердити Положення про Висовську філію Цепцевицького ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області, згідно додатку 1.

3.Затвердити статут Цепцевицького ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області в новій редакції, згідно додатку 2.

 1. Визнати рішення виконавчого комітету Сарненської міської ради

від 05 січня 2021 року №41 «Про зміну назви Цепцевицької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сарненської районної ради та затвердження Статуту закладу в новій редакції» таким, що втратило чинність.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді та спорту (О.В. Куліш) та комісію з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку ( І. Ф. М'якішев).

 

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення

Сарненської міської ради

№363  від 14 липня  2021 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Висовську філію Цепцевицького ліцею Сарненської міської ради  Сарненського району Рівненської області

І. Загальні положення

 1. Це положення визначає основні засади функціонування Висовської філії Цепцевицького ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області.
 2. Висовська філія Цепцевицького ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області (далі – філія) – територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи і діє на підставі цього Положення, затвердженого Сарненською міською радою Сарненського району Рівненської області – засновником Цепцевицького ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області.

      Філія забезпечує здобуття початкової освіти.

Філія може мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.

 1. Філія закладу освіти у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому числі Типовим положенням про філію закладу освіти, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України від 06.12.2017 року №1568, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2018 року за № 1/31453, та цим Положенням.
 2. Філія створюється з метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів освітнього округу.
 3. Найменування філії:

повне – Висовська філія Цепцевицького ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області;

скорочене – Висовська філія Цепцевицького ліцею.

 1. Місцезнаходження: 34578,Рівненська область Сарненський район село Висове, вул. Шкільна, 1.
 2. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію закладу освіти засновник – Сарненська міська рада Сарненського району Рівненської області.

ІІ. Організація освітнього процесу

 1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту»«Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Типовим положенням про філію закладу освіти, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України від 06.12.2017 року №1568, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2018 року за № 1/31453, та цим Положенням, статутом та правилами внутрішнього розпорядку Цепцевицького ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області (далі – заклад освіти).
 2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності закладу освіти.
 3. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм закладу освіти.
 4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник закладу освіти.
 5. Учні, які здобувають освіту у філії, є учнями закладу освіти. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів здійснюються згідно з наказом керівника закладу освіти.
 6. У філії можуть створюватися та діяти групи продовженого дня.

 

ІІІ. Управління філією

 1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником закладу освіти у встановленому засновником та чинним законодавством порядку на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітнього навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 06.12.2010 року №1205, зареєстрованого Міністерством юстиції України 22.12.2010 року за № 1308/18603.
 2. Філію очолює завідувач.

Якщо  відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, керівник закладу освіти виконання обов’язків за завідування філією покладає на одного з учителів філії.

 1. Завідувач, педагогічні та інші працівники філії є працівниками закладу освіти.
 2. Керівник закладу освіти визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії.

Педагогічні працівники закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в закладі освіти  та філії.

 1. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради закладу освіти та беруть участь у її засіданнях.
 2. Методична робота у філії є складовою методичної роботи закладу освіти.
 3. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти є обов’язковими для виконання філією.

У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

 

ІV. Фінансування та матеріально-технічна база філії

 1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту»«Про дошкільну освіту»«Про повну загальну середню освіту»та іншими нормативно-правовими актами України.
 2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису закладу освіти його засновником, або уповноваженим ним органом.
 3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.
 4. Майно закладу освіти перебуває у користуванні філії на правах оперативного управління.
 5. Заклад освіти та філія можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.
 6. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада закладу освіти (опорного закладу освіти) відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

 

 

Секретар міської ради                                             Андрій МИЧКА

 

Прикріплені файли
Додаток.doc

Останні документи

Документи → Проєкти рішень ради
28 червня 2022
Про встановлення транспортного податку на території Сарненської міської територіальної громади

Документи → Проєкти рішень ради
28 червня 2022
Про встановлення ставок туристичного збору на території Сарненської міської територіальної громади

Документи → Проєкти рішень ради
28 червня 2022
Про встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Сарненської міської територіальної громади

Документи → Проєкти рішень ради
28 червня 2022
Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Сарненської міської територіальної громади

Документи → Проєкти рішень ради
28 червня 2022
Про встановлення ставок єдиного податку на території Сарненської міської територіальної громади

Пошук документів