, Адміністратор

№84 від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Сарненської міської територіальної громади на 2021 рік (17566000000)"

Р І Ш Е Н Н Я

 

24  грудня  2020 року 

                                         № 84

 

 

Про бюджет

Сарненської міської

територіальної громади

на 2021 рік  (17566000000)

              

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями міської ради,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету територіальної громади  у сумі  557 196 331 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади у сумі 548 171 955 гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади у сумі 9 024 376  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету територіальної громади у сумі 557 196 331 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету територіальної громади у сумі 545 700 305 гривень та видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади у сумі 11 496 026 гривень, у тому числі бюджету розвитку у сумі 2 471 650 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету у сумі 2 471 650 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету, у тому числі бюджету розвитку у сумі 2 471 650 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету територіальної громади у розмірі 1 500 000 гривень, що становить 0,27 відсотка видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом;

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету  бюджету територіальної громади (відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України) та з місцевих бюджетів бюджету територіальної громади у період між сесіями Сарненської міської ради здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики з наступним внесенням змін до рішення про бюджет Сарненської міської територіальної громади  на 2021 рік.

 1. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами та іншими капітальними видатками згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2021 рік розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 31 167 505 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді бюджету територіальної громади на 2021 рік:

         1) до доходів загального фонду бюджету територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України ( крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

         2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15, 72  Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік:

         1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

         2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15, 72 Бюджетного кодексу України;

         3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10,11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

         нарахування на заробітну плату;

         придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

         забезпечення продуктами харчування;

         оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

         соціальне забезпечення;

         поточні трансферти місцевим бюджетам;

         оплату енергосервісу.

 1. Відповідно до пункту 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, частини 2 статті 70 “Закону України про місцеве самоврядування в Україні” надати фінансовому управлінню Сарненської міської ради право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету територіальної громади на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.
 2. Відповідно до статті 26 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Сарненської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енеоргосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) проведення в повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку,  які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Розпорядникам коштів бюджету територіальної громади забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.
 2. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
 3. Установити, що перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами, здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету територіальної громади та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів бюджету територіальної громади, фінансовому управлінню  Сарненської міської ради після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади, обсягів видатків та до розпису бюджету територіальної громади.

Надати право фінансовому управлінню Сарненської міської ради при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування бюджету територіальної громади.

 1. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
 2. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. Апарату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики  (Максим ШАПІРКО).

 

 

Міський голова                                                               Руслан СЕРПЕНІНОВ

Прикріплені файли
Додатки.zip

Останні документи

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2021 рік → Жовтень№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Дубки (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Велике Вербче (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Кричильськ (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Велике Вербче (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Поляна (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Пошук документів

Корисні посилання