, Адміністратор

№925 від 28 вересня 2018 року "Про внесення змін до цільових Програм по пріоритетних напрямках розвитку міста на 2018 рік"

Р І Ш Е Н Н Я

28 вересня 2018 року

925


«Про внесення змін до цільових

Програм по пріоритетних напрямках

розвитку міста на 2018 рік»

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновок та рекомендації постійних депутатських комісій міської ради та в інтересах територіальної громади, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити зміни до Програми по здійсненню благоустрою міста Сарни на 2018 рік затвердженої рішенням міської ради від 22 грудня 2017 року № 714 «Про затвердження цільових програм по пріоритетних напрямках розвитку міста на 2018 рік» зі змінами, виклавши її в новій редакції (додається).

 1. Затвердити зміни до Програми збереження культурної спадщини міста Сарни на 2018 рік затвердженої рішенням міської ради від 22 грудня 2017 року № 714 «Про затвердження цільових програм по пріоритетних напрямках розвитку міста на 2018 рік», виклавши її в новій редакції (додається).

 1. Затвердити зміни до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м.Сарни на 2018 рік затвердженої рішенням міської ради від 22 грудня 2017 року № 714 «Про затвердження цільових програм по пріоритетних напрямках розвитку міста на 2018 рік», виклавши її в новій редакції (додається).

 1. Затвердити зміни до Програми підтримки творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів м.Сарни на 2018 рік затвердженої рішенням міської ради від 15 лютого 2018 року № 739, доповнивши пункт 4 Додатку до Програми абзацом 3 такого змісту – «В разі встановлення винагороди творчому колективу, аматорському об’єднанню, таку винагороду колектив, об’єднання отримує шляхом зарахування коштів на рахунок його керівника».

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Сарненської міської ради з питань бюджету, фінансів та управління міською комунальною власністю (М’якішев І.Ф.), з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (Дзугань В.І.), а організацію виконання рішення на першого заступника міського голови (Хомич В.А.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА С.Б. УСИК

«ЗАТВЕРДЖЕНО» «СХВАЛЕНО»

рішенням міської ради рішенням міськвиконкому

від 28.09.2018 року № 925 від 19.09.2018 року № 368

ПРОГРАМА

по здійсненню благоустрою міста Сарни на 2018 рік

Ця програма розроблена і прийнята відповідно до пункту 1 частини 1 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

МЕТА ПРОГРАМИ

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Сарни та покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста. Зміцнення матеріально-технічного стану КП «Трудівник», КП «Екосервіс».

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста, окультурення зелених насаджень, забезпечення якісного освітлення міста, забезпечення належних умов для поховань померлих, організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят, забезпечення функціонування міського пляжу та трубчастих колодязів, організація інших заходів та завдань по благоустрою.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 • організація прибирання території міста;

 • ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

 • впорядкування збору твердих побутових відходів (придбання контейнерів для збору ТПВ, розробка Схеми санітарного очищення населеного пункту та норм надання послуг з вивезення побутових відходів);

 • косіння зелених зон;

 • утримання пам’ятних та в’їзних знаків в належному стані;

 • утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;

 • санітарна вирізка сухих, аварійних дерев та формування крон існуючих дерев;

 • належне утримання, поточний ремонт, влаштування та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення міста;

 • приєднання до електричних мереж новозбудованих мереж вуличного освітлення;

 • ремонт прибудинкових територій міста;

 • впорядкування міських кладовищ;

 • утримання та забезпечення діяльності міського пляжу;

 • утримання трубчатих колодязів;

 • проведення дезінфекції колодязів;

 • придбання техніки і обладнання для прибирання та утримання території міста в належному стані;

 • встановлення декоративних ліхтарів, паркових лавок та дитячих майданчиків на території міста

 • придбання вказівних стовпчиків та табличок із назвами вулиць міста, інших предметів та обладнання по благоустрою;

 • проведення інших робіт і заходів, пов’язаних з благоустроєм міста;

 • проведення конкурсів щодо визначення кращих проектів (ескізів) елементів благоустрою та архітектурних форм міста, згідно розроблених положень.


Відповідальний за виконання програмивиконком міської ради, КП «Трудівник», КП «Екосервіс».


ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ


Показники витрат:

Оплата послуг сторонніх організацій, виплата грошових винагород, придбання предметів та обладнання по благоустрою Сарненською міською радою та надання поточних та капітальних трансфертів КП «Трудівник», КП «Екосервіс».

Показники результату:

Утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Сарни, покращення його естетичного вигляду, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста. Зміцнення матеріально-технічного стану КП «Трудівник», КП «Екосервіс» та надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості.

Джерело фінансування - кошти міського бюджету, офіційні трансферти з державного бюджету та інших місцевих бюджетів.

Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок загального та спеціального фондів міського бюджету шляхом надання трансфертів КП «Трудівник» в сумі 5000,0 тис.грн., КП «Екосервіс» в сумі 1000,0 тис.грн. та виплат грошових винагород, придбання предметів та обладнання по благоустрою, оплати послуг сторонніх організацій Сарненською міською радою в сумі 6000,0 тис.грн.


Контроль за виконанням даної програми здійснюють комісії міської ради з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку та з питань бюджету, фінансів та управління міською комунальною власністю.


Секретар ради Т.Ф. Палієнко

«ЗАТВЕРДЖЕНО» «СХВАЛЕНО»

рішенням міської ради рішенням міськвиконкому

від 28.09.2018 року № 925 від 19.09.2018 року № 368

П р о г р а м а

збереження культурної спадщини міста Сарни

на 2018 рік

Програма розроблена відповідно до підпункту 10 пункту "б" статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про охорону культурної спадщини", глави 10 розділу ІІ Земельного кодексу України.

Збереження культурної спадщини в сучасних умовах набуває особливого значення. Пам’ятки історії та культури є своєрідним літописом життя народу, яскравим та переконливим свідченням його самобутнього розвитку.

Місто Сарни зі своєю понад 130-ти річною історією має багато пам’яток різних стилів і епох: це символічні пам’ятні знаки, обеліски, історичні та військові поховання, пам’ятники, скульптури та інші об’єкти культурного надбання (перелік додається). Збереження об’єктів культурної спадщини є пріоритетними напрямками діяльності органів місцевого самоврядування.

Програма збереження пам’ятників включає заходи обліку, запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, контролю за збереженням, утриманням, використанням та реставрацією об’єктів культурної спадщини.

Програма спрямована на впровадження правових, організаційних та матеріально-технічних засад у сфері збереження, утримання та обслуговування культурної спадщини м. Сарни.

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Метою Програми є забезпечення оптимальних умов для збереження історико-культурної спадщини, популяризація історії краю серед жителів та гостей міста.

Основними завданнями Програми є:

 • реалізація державної політики з питань збереження культурної спадщини;

 • забезпечення належного обліку та ведення контролю за збереженням і використанням пам’ятників архітектури;

 • обстеження пам’яток культурної спадщини з метою виявлення об’єктів, на яких необхідно першочергово провести протиаварійні роботи, ведення їх обліку;

 • створення умов для використання пам’яток історії та архітектури на території м. Сарни для ефективного розвитку екскурсійного туризму.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється з урахуванням реальних можливостей міського бюджету, із залученням коштів власників пам’яток, балансоутримувачів чи уповноважених ними органів або осіб, які набули право володіння користування чи управління пам’ятниками, шляхом надання трансфертів комунальним підприємствам міста та оплати послуг сторонніх організацій Сарненською міською радою в розмірі 60,0 тис.грн.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 1. Забезпечення належного збереження об’єктів культурної спадщини на території міста.

 2. Комплексне використання пам’яток архітектури та містобудування, мистецтв і історії для популяризації історії міста і району, області, держави в цілому.

 3. Реалізація Програми підвищить привабливість міста, як об’єкту внутрішнього та міжнародного туризму, сприятиме підвищенню його рейтингу.

 4. Завершення обліку об’єктів культурної спадщини та проведення процесу паспортизації пам’яток архітектури міста.

 5. Надання підтримки громадським організаціям з питань охорони та популяризації культурної спадщини міста, робота із засобами масової інформації.

 6. Залучення інвестицій у діяльність для їх збереження, реставрації, реабілітації і використання.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини.

2018

Міськвиконком,

Відділ культури і туризму РДА

Проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини.

2018

Міськвиконком,

комунальні підприємства

Проведення обстеження стану об’єктів культурної спадщини з метою визначення об’єктів, на яких необхідно провести дослідні, протиаварійні та консерваційні роботи і скласти їх перелік.

2018

Міськвиконком

Визначення балансової належності об’єктів культурної спадщини.

2018

Міськвиконком

Утримання охоронних зон та прилеглих територій до об’єктів культурної спадщини в належному санітарному стані, згідно правил благоустрою.

2018

Власники, балансоутримувачі об’єктів

Ініціювати залучення об’єктів культурної спадщини до національних та міжнародних туристичних маршрутів.

2018

Міськвиконком

Підготовка і видання інформаційних проспектів, туристичних карт, ілюстрованих путівників по найбільш визначним об’єктам культурної спадщини м. Сарни.

2018

Міськвиконком

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Сарненська міська рада.

Секретар ради Т.Ф. Палієнко

Додаток

до Програми

П е р е л і к

пам’яток історії місцевого значення, які знаходяться на території

Сарненської міської ради

Назва

Адреса

рішення про взяття

Могила Л.В. Кузнєцкого - першого директора дослідної станції

м. Сарни, дослідна станція

№ 662-р від 25.09.1981

Меморіальна дошка на місці страйку залізничників

м. Сарни, залізничний вокзал

102 від 17.02.1970

№91-р від 3.03.1986

Меморіальна дошка на місці, де діяла розвід.-диверсійна група М.К. Фідарова

м. Сарни, вул. Фідарова

№91-р від 3.03.1986

Братські могили на місці масових розстрілів євреїв гітлерівцями в 1942 р.

м. Сарни, південно-західна околиця міста, за стадіоном

№325-р від 20.10.1987

Могили радянських воїнів

м. Сарни, громадське кладовище по вул. Ковельській

№2-р від 02.01.1989

Братська могила воїнів УПА

м. Сарни, кладовище по вул. Ковельській

№ 478 від 22.08.2000

Могили воїнів російської та австрійської армії

м. Сарни, північно-західна частина громадського кладовища по вул. Ковельській

№ 477 від 25.10.1993

Меморіал військової Слави

м. Сарни, вул. Суворова

662-р від 25.09.1981,

102 від 17.02.1970

Пам’ятник воїнам-афганцям

м. Сарни, вул. Суворова

№292 від 27.05.2002

Пам’ятники воїнам-визволителям "Танк", "Плита"

м. Сарни, площа Перемоги по вул. Широкій, Соборній

662-р від 25.09.1981

Пам’ятник воїнам-авіаторам

м. Сарни, «Розвилка» біля школи-інтернату

662-р від 25.09.1981

Пам’ятний знак «Брусилівський прорив»

м. Сарни, вул. Ковельська (громадське кладовище)

Пам’ятник «Небесній сотні»

м. Сарни, вул. Суворова (парк Героїв Майдану)

Пам’ятник Т.Г. Шевченку

м. Сарни, вул. Ковельська,16

Пам’ятник січовим стрільцям

м. Сарни, громадське кладовище по вул. Ковельській

Пам’ятник жертвам Чорнобильської катастрофи

м. Сарни, вул. Соборна

Меморіальна дошка голові Центральної ради УНР Михайлові Грушевському

м. Сарни, залізничний вокзал

Меморіальна дошка жертвам розстрілу населення м. Сарни єврейської національності

м. Сарни, вул. Просвіти, 20 (приміщення історико-етнографічного музею)

Меморіальна дошка Борису Шведу

м. Сарни, вул. Просвіти, 20 (приміщення історико-етнографічного музею)

Меморіальна дошка В’ячеславу Чорноволу

м. Сарни, вул. Чорновола, 2 (ЗОШ І-ІІІ ст. № 4)

Меморіальна дошка Віктору Куликову

м. Сарни, вул. Просвіти, 6а (перехрестя з вул. Куликова)

Пам’ятник знак воїнам 143, 397 стрілецьких дивізій

м. Сарни, вул. Київська (вхід у сквер «Залізничник»)

Пам’ятний знак Ярославу Губені

м. Сарни, вул. Технічна, 4

ВПУ-22

Меморіальні дошки випускникам ліцею: Віктору Євгейчуку, Сергію Мінчуку, Миколі Велінцю, Степану Миланцю

м. Сарни, вул. Демократична, 15

ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей»

Пам’ятна дошка – присвячена пам’яті Г. Залоги, редактора газети, який загинув при виконанні службових обов’язків у травні 1945 р.

Будівля газети «Сарненські новини» вул. Залоги

Меморіальні дошки Степану Гавриловичу Криворученку, випускнику ЗОШ № 4, який загинув в зоні антитерорис-тичної операції 05.02.2015 року

м. Сарни, вул. В’ячеслава Чорновола, 2 (ЗОШ № 4);

м. Сарни, вул. Широка, 60

Фігура Божої Матері

м. Сарни, вул. Чорновола-Костельна

Пам’ятний знак "Сарна"

Парк "Залізничник"

Найменування пам’ятки

Датування

Місцезнаходження

Охоронний номер і номер в комплексі

новий

старий

Церква св. Трійці (дер.)

1725

м.Сарни,

вул. Свято-Троїцька

1524-Н

1524

Найменування пам’ятки

Датування

Місцезнаходження

Охоронний номер і номер у комплексі

Новий

Старий

Костел (мур.)

1920-30 рр.

м.Сарни, вул. Костельна

190214

195-Рв

Свято-Покровський Собор

м. Сарни, вул. Соборна

Освячений 03.06.1994 р.

Храм Св. Мучениць Віри, Надії, Любові і їх матері Софії

м. Сарни, вул. Гагаріна, 261

Освячений 27.08.2014 р.

Секретар ради Т.Ф. Палієнко

«ЗАТВЕРДЖЕНО» «СХВАЛЕНО»

рішенням міської ради рішенням міськвиконкому

від 28.09.2018 року № 925 від 19.09.2018 року № 368

ПРОГРАМА

регулювання чисельності безпритульних тварин

на території м. Сарни на 2018 рік

Ця програма розроблена і прийнята відповідно до статті 24 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України та керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є зменшення кількості безпритульних тварин у м. Сарни на основі гуманного та відповідального ставлення до них, забезпечення громадського контролю за дотриманням правил утримання тварин, вживання заходів щодо охорони тваринного світу і створення більш комфортних умов для життя людей.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

Основним напрямком реалізації Програми є регулюваннячисельності безпритульних тварин на території м. Сарни гуманним способом, захист тварин від жорстокого поводження.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 1. Виконання заходів з відлову, стерилізації, кастрації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин.

 2. Забезпечення КП «Трудівник» необхідним обладнанням та матеріалами для здійснення заходів з відлову безпритульних тварин.

 3. Розробка і впровадження систем обліку, реєстрації та ідентифікації безпритульних тварин.

 4. Розробка і впровадження систем інформаційно-просвітницьких заходів щодо гуманного поводження із безпритульними тваринами, прилаштування безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин.

Відповідальний за виконання програми виконком міської ради, КП «Трудівник», КП «Екосервіс».

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Показники витрат:

Надання поточних трансфертів КП «Трудівник» та КП «Екосервіс» для виконання заходів програми.

Показники результату:

Зменшення чисельності безпритульних тварин на території м. Сарни гуманним способом, як наслідок покращення умов проживання для мешканців міста.

Джерело фінансування - кошти міського бюджету, офіційні трансферти з державного бюджету та інших місцевих бюджетів.

Фінансування заходів програми здійснюється шляхом надання поточних трансфертів КП «Трудівник» та КП «Екосервіс» в сумі 100,0 тис. грн.

Контроль за виконанням даної програми здійснюють комісії міської ради з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку та з питань бюджету, фінансів та управління міською комунальною власністю.

Секретар ради Т.Ф. Палієнко

Прикріплені файли
№925 від 28 вересня 2018 року "Про внесення змін до цільових Програм по пріоритетних напрямках розвитку міста на 2018 рік".doc

Пошук документів

Корисні посилання