, Головний редактор

№1884 від 24 травня 2024 року "Про  затвердження  Програми цивільного захисту населення   Сарненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

(VІІІ  С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

24 травня  2024 року                                                                               № 1884     

         

Про  затвердження  Програми цивільного захисту населення  

Сарненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки
 

         Керуючись Кодексом цивільного захисту України, пунктом 22 частини першої статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою  використання та приведення у готовність фонду захисних споруд цивільного захисту громади, за погодженням із  постійними комісіями міської ради,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити  схвалену  виконавчим комітетом міської ради      Програму цивільного захисту населення Сарненської міської територіальної                                                                                    громади на 2025-2027 роки (далі - Програма), що додається.
  2. Фінансовому управлінню міської ради при розгляді бюджету міської територіальної громади на відповідні роки та внесенні змін до нього передбачати видатки на виконання Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з  питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку (Сергій Скрипка), а організацію виконання - на заступника міського голови Володимира МІЩЕНЮ.

 

 

 

 

      Міський голова                                                                 Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

                                   

 

                          

 СХВАЛЕНО                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО                     

 Рішення виконавчого комітету міської ради             Рішення міської ради

 30 квітня 2024 року № 248                                      24 травня 2024 року № 1884

 

 

ПРОГРАМА

цивільного захисту населення Сарненської міської територіальної                                                                                    громади на 2025-2027 роки

 

Ця програма розроблена  на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України, статей 19, 32 Кодексу цивільного захисту України, Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, зі змінами, постанови Кабінету Міністрів України  від 31.01.2007 №106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм».

 

І. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ з питань НС,ЦЗ та мобілізаційної роботи Сарненської міської ради

2.

Рішення виконавчого комітету Сарненської міської ради

 30.04.2024 № 248  

3.

Розробник Програми

Відділ з питань НС,ЦЗ та мобілізаційної роботи Сарненської міської ради

4.

Співрозробник  Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління освіти, Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради

КНП «Сарненський центр ПМСД», КНП «Сарненська ЦРЛ» Сарненської міської ради, КП «Житлосервіс» Сарненської міської ради, інші балансоутримувачі об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту громади

5.1

Головний розпорядник коштів

 Сарненська міська рада, Управління освіти, Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради

 

6.

Учасники  Програми

Управління освіти, Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради

КНП «Сарненський центр ПМСД», КНП «Сарненська ЦРЛ» Сарненської міської ради, КП «Житлосервіс» Сарненської міської ради, інші балансоутримувачі об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту громади

7.

Термін реалізації Програми

Протягом  2025-2027 років

7.1

Етапи виконання Програми:

   1 етап - 2025 рік

   2 етап - 2026 рік

   3 етап - 2027 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

   Бюджет Сарненської міської

   територіальної громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми усього, в тому числі:

      2025 рік -   49750,0тис. грн

      2026 рік -   29650,0  тис. грн 

      2027 рік -   29650,0тис. грн             

9.1

Коштів місцевого бюджету

103650,0 тис. грн

9.2

Коштів інших джерел

                       -

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Військова агресія російської федерації  проти України, призвела до нагальної потреби у вирішенні питання укриття населення його своєчасне оповіщення  під час ракетних обстрілів, при загрозі виникнення та виникнення  надзвичайних ситуацій  з метою збереження життя та здоров’я мешканців Сарненської міської територіальної громади в умовах воєнного стану.

 

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є: забезпечення безпеки населення від дії засобів ураження у тому числі під час воєнного стану, своєчасне оповіщення населення Сарненської міської територіальної громади про загрози виникнення та  виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Організація виконання вимог законодавства щодо використання та приведення у готовність фонду захисних споруд цивільного захисту, нарощування фонду захисних споруд, доведення сигналів і повідомлень органів управління цивільного захисту про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до підприємств, установ, організацій та населення. Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення її технічне обслуговування та постійне підтримання  у технічно справному стані.

 

  1. IV. Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Цивільний захист мешканців громади, здійснення комплексу заходів з поточного ремонту об’єктів фонду захисних споруд для забезпечення їх готовності до використання за призначенням у тому числі у  період дії воєнного стану, при загрозі виникненню  та виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, обслуговування установок та комплектуючих матеріалів до них місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Сарненської міської територіальної громади,  засобів зв’язку органів управління та сил цивільного захисту

 

  1. Завдання Програми ( додатки 1, 2 )

 

Завдання і заходи з виконання програми наведено у додатках 1 та 2  до Програми.

         Будівництво, проведення капітального  та поточних ремонтів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи, технічний та авторський нагляд проекту) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття, найпростіші укриття) і організація роботи з переообладнання підвальних та інших заглиблених приміщень під об’єкти фонду захисних споруд для укриття населення і робочого персоналу. Будівництво, придбання та зведення швидкоспоруджуваних захисних споруд. Виготовлення проектно-кошторисної документації проведення її експертизи та дообладнання установок місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Сарненської міської територіальної громади. Придбання обладнання, матеріалів та оплата послуг з  встановлення, ремонту та функціонування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення  населення про загрозу «Повітряна небезпека» та інші небезпеки, технічне обслуговування та постійне підтримання її у технічно справному стані, користування програмним продуктом.

 

VІ. Очікувані результати, ефективність Програми

 

Забезпечення цивільного захисту населення громади. своєчасне оповіщення населення Сарненської міської територіальної громади про загрози виникнення та  виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Приведення у готовність об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та його нарощування.

 

VІІ. Фінансування Програми

 

Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади та інших джерел не заборонених законодавством ( в тому числі  надання міжбюджетних трансфертів державному, обласному бюджетам).

 

 

     ІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

         

  Координацію та контроль за виконанням цієї програми здійснюють: відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та  мобілізаційної           роботи, фінансове управління Сарненської міської ради, постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики; постійна комісія з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку.

У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд сесії міської ради.

Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи складає заключний звіт про результати її виконання та при потребі подає його на розгляд сесії міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний строк після  закінчення встановленого строку її виконання.

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Прикріплені файли
№1884 від 24 травня 2024 року "Про  затвердження  Програми цивільного захисту населення   Сарненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки".docx
Додаток 1.doc
Додаток 2.docx

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2071 від 12 липня 2024 року "Про внесення змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2024 рік (1756600000)"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2070 від 12 липня 2024 року "Про погодження внесення змін до Положення про молодіжну раду при Сарненській міській раді"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2069 від 12 липня 2024 року "Про затвердження змін до Програми по здійсненню благоустрою на 2022-2024 роки"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2068 від 12 липня 2024 року "Про затвердження змін до Програми з надання допомоги хворим, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз та потребують імуносупресивної терапії на 2022-2024 роки"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2067 від 12 липня 2024 року "Про затвердження змін до Програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2022-2024 роки"

Пошук документів