, Головний редактор

№1932 від 24 травня 2024 року "Про затвердження Програми «Сортуй заради майбутнього» на 2025 - 2027 роки  "

                С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

                        Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

                                  (VІIІ  С К Л И К А Н Н Я)

                               Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

 

24 травня 2024 року                                                                              № 1932      

 

           

Про затвердження Програми

«Сортуй заради майбутнього»

на 2025 - 2027 роки

 

         Керуючись пунктом 22частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійними комісіями міської ради, Сарненська міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

        1.Затвердитисхвалену виконавчим комітетом міської ради Програму «Сортуй заради майбутнього» на 2025-2027 роки (далі – Програма), що додається.

 

  1. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачати кошти в бюджеті міської територіальної громади на виконання заходів Програми у межах реальних фінансових ресурсів на відповідні роки.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (Ігор М’якішев)  та на заступника міського голови Тараса ДРАГАНЧУКА.

 

 

      

Міський голова                                                Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету                         Рішення міської ради

30.04.2024 № 239                                                          24.05.2024 № 1932

ПРОГРАМА

«СОРТУЙ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО»НА 2025-2027 РОКИ

 

Програма «Сортуй заради майбутнього» на 2025-2027 роки розроблена на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись постановою Кабінету Міністрів Україні від 31.01.2007 N 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» ( зі змінами).

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради

2.

Розробник Програми

Відділ житлово- комунального господарства, будівництва, транспорту та інфраструктури

3.

Співрозробники  Програми

комунальне підприємство Сарненської міської ради «Екосервіс»

4.

Відповідальний виконавець Програми

Сарненська міська рада, комунальне підприємство Сарненської міської ради «Екосервіс»

5.

Учасники Програми

Комунальне підприємство Сарненської міської ради «Екосервіс»

6.

Головний розпорядник коштів

Сарненська міська рада

7.

Термін реалізації Програми

2025 – 2027 роки

7.1.

Етапи реалізації Програми

І етап – 2025 рік

ІІ етап – 2026 рік

ІІІ етап – 2027 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть

участь у виконанні Програми

Кошти бюджету Сарненської міської територіальної громади

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

 необхідних для реалізації Програми,

усього, у тому числі:

2025 рік – 4000,00 тис.грн,

2026 рік – 4000,00 тис.грн,

2027 рік – 4000,00 тис.гривень

 

9.1

Кошти місцевого бюджету

12000,0 тис.гривень

9.2

Кошти інших джерел

--------

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Поетапне впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів як один з ефективних засобів екологічного виховання жителів громади.

 

ІІІ. ЦІЛІ  ПРОГРАМИ

 

Виконання функцій, пов’язаних із збиранням, транспортуванням, роздільним сортуванням та утилізацією побутових відходів.

 

  1. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
  2. Виготовлення та розповсюдження буклетів про поетапне запровадження роздільного збору твердих побутових відходів та банеру.
  3. Впровадження заходів по підвищенню свідомості членів громади, у тому числі дітей та учнівської молоді, у поводженні з ТПВ.
  4. Визначення місць для встановлення спеціальних контейнерів для роздільного збору побутових відходів.
  5. Придбання спеціальних контейнерів, обладнання та техніки.
  6. Висвітлення результатів виконання заходів Програми у місцевих ЗМІ, на офіційному сайті міської територіальної громади.

 

  1. V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

         

Роздільне збирання, транспортування та утилізація побутових відходів призведе до зменшення накопичування сміття на полігоні та зменшення витрат на доставку сміття на полігон.

VІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України (у тому числі шляхом надання фінансової підтримки КП «Екосервіс»).

У 2025 – 2027 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться основними виконавцями в межах затверджених для них на відповідні роки асигнувань (додаток).

VІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

         Координація за виконанням заходів Програми покладається на управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради, контроль – на постійні комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики; з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку.

 

          Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Програми «Сортуй заради майбутнього» на 2025-2027 роки

 

 

 

 

ЗАХОДИ

до Програми «Сортуй заради майбутнього» на 2025-2027 роки

тис.грн

№ з/п

Зміст заходів

Разом

Етапи виконання Програми

Відповідальні виконавці

І

ІІ

ІІІ

2025 рік

2026 рік

2027 рік

1

Фінансова підтримка комунальному підприємству Сарненської міської ради «Екосервіс» на виконання заходів Програми(придбання спеціальних контейнерів, обладнання та техніки)

 

6000,0

2000,0

2000,0

2000,0

КП «Екосервіс»

2

Придбання предметів, матеріалів, обладнання, предметів та обладнання довго.строкового використання, послуги,  роботи строронніх організацій на виконання заходів Програми.

6000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Сарненська міська рада

 

Усього

12000,0

4000,0

4000,0

4000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикріплені файли
№1932 від 24 травня 2024 року "Про затвердження Програми «Сортуй заради майбутнього» на 2025 - 2027 роки  ".docx

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Липень
18 липня 2024
№ 153 від 18 липня 2024 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2137 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу Товариству з  обмеженою відповідальністю "Сарнитехбуд"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2136 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу  Гаврильчику Андрію Миколайовичу"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2135 від 12 липня 2024 року "Про скасування рішення виконавчого комітету Сарненської  міської ради від 12.02.1997 №162"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2134 від 12 липня 2024 року "Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу та об’єднання  земельної ділянки на території Сарненської міської ради"

Пошук документів