, Головний редактор

№1901 від 24 травня 2024 року "Про затвердження змін до Програми з надання допомоги хворим, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз та потребують імуносупресивної терапії на 2022-2024 роки"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

                        Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

(VІІІ  С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

24 травня 2024 року                                                                                 № 1901

 

Про затвердження змін до Програми

з надання допомоги хворим,

які проживають на території громади

та отримують програмний гемодіаліз

та потребують імуносупресивної терапії

на 2022-2024 роки

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити схвалені виконавчим комітетом міської ради зміни до Програми з надання допомоги хворим, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз та потребують імуносупресивної терапії на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сарненської міської ради від 14.07.2021№ 335 (зі змінами), а саме:

 

 • включити до додатку 1 «Список громадян, які проживають на території громади та потребують проведення програмного гемодіалізу» Фролова Миколу Миколайовича, 15.10.1958 року народження, м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3/46 та викласти Програму в новій редакції, що додається.

 

 1. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачати кошти на виконання заходів до Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету Сарненської міської територіальної громадина відповідні роки.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (МаксимШапірко) та першого заступника міського голови ІванаНАЗАРЦЯ.

 

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету                               Рішення міської ради

23.05.2024 № 321                                                             24.05.2024 № 1901

 

 

                   програма

з надання допомоги хворим, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз та потребують імуносупресивної терапії на 2022-2024 роки

 

 1. Загальні положення

 

Програма з надання допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Сарненської міської територіальної громади та отримують програмний гемодіаліз та потребують імуносупресивної терапії на 2022-2024 роки (далі Програма) розроблена у межах норм Конституції України, Законів України, Указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

На території громади проживають хворі з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз та потребують імуносупресивної терапії. Це люди, які за станом здоров’я змушені проходити процедуру гемодіалізу (підключення до апарату штучної нирки та потребують імуносупресивної терапії. У результаті ці люди втрачають можливість забезпечити собі повноцінне життя у суспільстві, що значною мірою позначається, як на моральній, так і на матеріальній сторонах їхньої життєдіяльності.

Цією Програмою передбачається надання цільової грошової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю для часткового відшкодування витрат вартості проїзду та витрат на медикаменти особам, які отримують програмний гемодіаліз в лікувальному закладі на території громади, і витрат на медикаменти особам, які потребують проведення імуносупресивної терапії.

 

 1. Мета Програми

 

Основною метою Програми є сприяння підвищенню ефективності, якості надання лікувально-профілактичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Сарненської міської територіальної громади та отримують програмний гемодіаліз та потребують імуносупресивної терапії, що, в свою чергу, забезпечить виконання заходів в частині соціального захисту населення, підвищення рівня соціальної захищеності громадян, зниження рівня інвалідності та смертності хворих громадян, покращення якості їх життя.

 1. Основні завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є фінансова підтримка хворих, які отримують програмний гемодіаліз в лікувальному закладі на території громади, та які потребують проведення імуносупресивної терапії.

Список осіб, які мають право на отримання грошової допомоги наведено в додатках 1, 2 до цієї Програми.

 

 1. Процедура призначення цільової грошової допомоги

 

За призначенням цільової грошової допомоги, хворі з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз та потребують імуносупресивної терапії, визначені в додатках до цієї Програми, звертаються до виконавчого комітету Сарненської міської ради з відповідною заявою, на основі якої формується справа заявника, що претендує на таку допомогу та проживає на території громади. До заяви додають такі документи:

 • довідку з місця проживання;
 • довідку з лікарні, що підтверджує отримання програмного гемодіалізу та потребу в проведенні імуносупресивної терапії, та її копію;
 • паспорт особи та його копію;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
 • банківські реквізити для зарахування допомоги.

 

Виплата допомоги проводиться щомісячно протягом 2022-2024 років.

Нарахування грошової допомоги проводиться незалежно від факту перебування хворих на стаціонарному лікуванні та від фактичного проходження ними програмного гемодіалізу та імуносупресивної терапії і проїзду від місця проживання до лікувального закладу, в якому він отримує програмний гемодіаліз. Грошова допомога надається  в розмірі 2000 грн. щомісячно та перераховується на особовий рахунок заявника. 

Документи про надання грошової допомоги подаються до загального відділу виконавчого комітету Сарненської міської ради, після чого ці документи передаються до комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради для нарахування та виплат за рахунок коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади через бухгалтерію комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради на особовий рахунок заявника.

Лікувальному закладу в разі змін в переліку осіб, визначених додатком 1 до цієї Програми, які мають право на отримання такої допомоги, повідомляти виконавчий комітет Сарненської міської ради про такі зміни в найкоротші строки.

 1. Фінансове забезпечення

 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади в межах затверджених бюджетних асигнувань на цю Програму.

На 2022-2024 роки обсяг фінансування Програми становить                           1168,0 тис.грн, зокрема на:

- 2022 рік: 2000, 00 грн х 16 чол. (згідно зі списками додатків 1, 2) х 12 місяців = 384,0 тис. грн;

- 2023 рік: 2000, 00 грн х 16 чол. (згідно зі списками додатків 1, 2) х 12 місяців = 384,0 тис. грн;

- 2024 рік: 2000, 00 грн. х 16 чол. (згідно зі списками додатків 1, 2) х 12 місяців = 384,0 тис. грн, 2000, 00 грн х 1 чол. (згідно зі списком додатку 1) х 8 місяців =   16,0 тис.грн.

Реалізація Програми дасть змогу покращити матеріальні умови осіб, які отримують гемодіаліз, для своєчасного проходження курсу програмного гемодіалізу та імуносупресивної терапії.

 

 1. Контроль за виконанням Програми

 

  Контроль за виконанням цієї Програми покласти на постійну комісію Сарненської міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики, та відділ соціального захисту Сарненської міської ради.

 

 

 

 

 

Додаток 1

                             до Програми

                

С П И С О К

громадян, які проживають на території громади та потребують проведення програмного гемодіалізу

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Адреса

1.      

Чубик Олександр Іванович

1982

м. Сарни, вул. Севастопольська, 66

2.      

Жогова Наталія Леонідівна

1969

м. Сарни,                       вул. Пирогова, 2/2

3.      

Валько Олександр Володимирович

1973

с. Тріскині,            вул. Шкільна, 13

4.      

Добриднік Валентин Михайлович

1968

м. Сарни,                          вул. Перемоги, 31

5.      

Кривко Лідія Павлівна

1974

м. Сарни,                вул. Технічна, 13/21

6.      

Мироненко Наталія Вікторівна

1982

с. Стрільськ,                   вул. Бондарова, 20

7.      

Копищик Іван Денисович

1950

м. Сарни,                           вул. Європейська, 12/5

8.      

Кошкін Костянтин Львович

1959

м. Сарни,                           вул. Жовтнева, 9Б

9.      

Герман Алла Андріївна

1950

м. Сарни,                            вул. Польська, 28А

10.                        

Кишенко Олександр Григорович

1965

м. Сарни,

вул. Волі, 10

11.                        

Фролов Микола Миколайович

1958

м. Сарни

вул. Ярослава Мудрого, 3/46

 

Додаток 2

до Програми

                                                                                    

                                              

С П И С О К

громадян, які проживають на території громади та потребують проведення імуносупресивної терапії

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік

народження

Адреса

   1.

Копищик Віктор Васильович

1985

с. Люхча,

вул. К.Жабчика, 3

   2.

Дутчак Олена Миколаївна

1984

м. Сарни,

вул. Шарпака, 30

   3.

Босюк Тетяна Віталіївна

1987

с. Тутовичі,

вул. Миру, 12

   4.

Мартинюк Роман Анатолійович

1988

с. Кричильськ,

вул. Л.Куліша, 4

   5.

Гамза Євгенія Ігорівна

1982

м. Сарни,  вул.Кн.Володимира, 4/1

   6.

Копищик Володимир Андрійович

1975

м. Сарни, вул.Польська,54/20

 

Прикріплені файли
№1901 від 24 травня 2024 року "Про затвердження змін до Програми з надання допомоги хворим, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз та потребують імуносупресивної терапії на 2022-2024 роки".docx

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Липень
18 липня 2024
№ 153 від 18 липня 2024 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2137 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу Товариству з  обмеженою відповідальністю "Сарнитехбуд"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2136 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу  Гаврильчику Андрію Миколайовичу"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2135 від 12 липня 2024 року "Про скасування рішення виконавчого комітету Сарненської  міської ради від 12.02.1997 №162"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2134 від 12 липня 2024 року "Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу та об’єднання  земельної ділянки на території Сарненської міської ради"

Пошук документів