, Адміністратор

Відділ інвестиційного розвитку

Начальник відділу: М'якішев Ігор Федорович

E-mail: [email protected]

Тел: 066 916 88 71


Головний спеціаліст: Хомич Антоніна Вікторівна

Тел: 066 800 40 39


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інвестиційного розвитку Сарненської міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Відділ інвестиційного розвитку Сарненської міської ради (далі – відділ) утворюється за рішенням  міської  ради та є структурним підрозділом Сарненської міської ради і діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Положення.

1.2. У своїй діяльності відділ інвестиційного розвитку керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також рішеннями міської ради та розпорядженнями міського голови.

          1.3. Структура та чисельність працівників відділу визначається міською радою. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються в посадових інструкціях, розроблених начальником відділу та затверджених міським головою.

        1.4. Відділ інвестиційного розвитку за посадою очолює начальник відділу інвестиційного розвитку міської ради.

        1.5. Відділ інвестиційного розвитку підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові, його заступникам, керуючому справами міськвиконкому відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

  1. Основні завдання та обов’язки відділу інвестиційного розвитку
    • Відділ інвестиційного розвитку міської ради відповідно до покладених на нього завдань:

2.1.1. Координує  діяльність по розробці, написанню  проєктів для участі в конкурсах, грантових програмах, що проводяться українськими та іноземними організаціями і установами;

2.1.2.  Надає методичну, інформаційну, організаційну допомогу  управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам міськвиконкому, комунальним підприємствам, жителям громади, а також в межах своєї компетенції забезпечує підготовку та написання програм, проєктів, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів грантових програм, у т.ч., в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу та інших програм міжнародної технічної допомоги;

2.1.3. Здійснює контроль по реалізації таких проєктів;

2.1.4. Забезпечує реалізацію партнерських проєктів та програм;

2.1.5. Ініціює встановлення та постійну підтримку партнерських зв'язків з містами за кордоном та сприяє розвитку інформаційного, економічного, культурного співробітництва, обміну делегаціями у галузі освіти, науки, спорту та ін.;

2.1.6. Підтримує постійні контакти з міжнародними організаціями (урядовими та неурядовими), фондами, дипломатичними та консульськими установами з метою подальшого розвитку співробітництва та участі у міжнародних програмах та проєктах;

2.1.7. Сприяє поширенню передового проєктного досвіду у сфері місцевого самоврядування;

2.1.8. Готує репрезентативні інформаційно-довідкові матеріали про територіальну громаду та її можливості, здійснює розповсюдження серед потенційних інвестиційних партнерів;

2.1.9. Готує проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань  співфінансування проєктів та програм;

2.1.10. Сприяє встановленню співробітництва і здійснює координацію зв’язків із іншими суб’єктами виконавчих органів міської ради, постійних комісій ради, навчальних закладів, підприємств, установ, громадських організацій;

2.1.11. Забезпечує виконання завдань щодо реалізації місцевої політики у сфері залучення позабюджетних коштів на вирішення проблем територіальної громади;

2.1.12. Забезпечує співпрацю з українськими та іноземними органами місцевої влади, організаціями, фондами та іншими недержавними організаціями  з метою залучення позабюджетних коштів, призначених для реалізації муніципальних програм;

2.1.13. Забезпечує навчально-просвітницьку діяльність проєкту «Громадського бюджету участі територіальної громади»;

2.1.14. Сприяє здійсненню інвестиційної діяльності, поліпшенню інвестиційного клімату в місті та селах громади;

2.1.15.  Забезпечує реалізацію партнерських проєктів та програм;

2.1.16. Розробляє та забезпечує виконання державних, регіональних комплексних і цільових програм розвитку;

2.1.17. Здійснює пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з сучасними можливостями розвитку в сфері проєктної та грантової діяльності, проведення онлайн вебінарів, зустрічей, проведення навчання та майстер-класів, кінолекторіїв та практичної роботи;

2.1.18. Виконує інші функції, що випливають з покладених на  Відділ завдань.

 

  1. Основні права та взаємозв’язки відділу інвестиційного розвитку міської ради

 

3.1. Відділ інвестиційного розвитку має право:

3.1.1. За уповноваженням міського голови, його заступників,  керуючого справами виконавчого комітету міської ради залучати спеціалістів окремих управлінських структур,  підприємств і організацій для розгляду і вивчення питань, що належать до його компетенції.

3.1.2. Одержувати безоплатно від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, постійних комісій міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання завдань і повноважень, передбачених цим Положенням, іншими законодавчими актами.

3.1.3. Вносити на розгляд керівництва міської ради проєкти рішень ради, розпоряджень міського голови, планів, заходів, доповідні записки та інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

3.2. Відділ інвестиційного розвитку в процесі здійснення покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

  1. Працівники відділу

4.1.  Працівники відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади міським  головою.

 4.2.  Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які розробляються начальником відділу та затверджуються міським головою.

  1. Керівництво відділу

 5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським  головою.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, зобов’язаний забезпечити належне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань.

5.2.2. Розробляє функціональні обов’язки працівників відділу.

  1. Відповідальність

          6.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

  1. Заключні положення

          7.1. Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

         7.2.  Зміни і доповнення до цього положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Останні документи

Документи → Проєкти рішень радиПро внесення змін до рішення Сарненської міської ради від 25.02.2021 №94 «Про затвердження Положення про відділ архітектури та містобудування управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 09 грудня 2021 року "Про розгляд заяви громадянина (особа) про внесення змін в його облікові дані, шляхом включення до складу сім’ї неповнолітньої дитини."

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 09 грудня 2021 року "Про затвердження подання до суду про призначення опікуна для недієздатної особи"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 09 грудня 2021 року "Про встановлення режиму роботи пересувної тимчасової споруди «Фішка» у м.Сарни по вул. Широка"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 09 грудня 2021 року "Про встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії, для КП «Сарнитеплосервіс»"

Пошук документів

Корисні посилання