Ви є тут

«З любов’ю до України»

Важливу роль у вихованні патріотизму перейняли дошкільні та навчальні освітні установи, у стінах яких відбувається духовно-моральне становлення дітей і підготовка їх до самостійного життя. У період нестабільності в суспільстві виникла необхідність повернутися до кращих традицій нашого народу, до його вікового коріння. Формувати у дітей високі моральні й морально-психологічні якості слід із дошкільного дитинства.

А для цього потрібно проводити планомірну й систематичну роботу з педагогами.

10.11.2017р. у стінах дошкільного навчального закладу № 6 «Казка» провели педагогічний КВК з  педагогами «З любов’ю до України», метою якого було:

створити умови для формування в педагогів почуття патріотизму, національної гордості, лю­бові до рідного краю, поваги до співвітчизників, природи, землі-годувальниці, нетлінних духов­них скарбів народу, розуміння своєї причетності до всіх подій, які відбуваються в Україні;

стимулювати прагнення до глибшого й де­тальнішого вивчення унікальності нашої держави;

мотивувати до розширення світогляду, учити чітко й лаконічно висловлювати власні думки, самостійно знаходити необхідну інфор­мацію;

виховувати вміння підтримувати колектив, прагнення до кращого у житті.

Педагоги, які обєдналися у творчі команди "Віночок", "Калина" мали змогу краще усвідомити свої творчі нахили і визначити напрям саморозвитку.