, Головний редактор

Про затвердження висновку про вартість майна  

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

(VІІІ  С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

______________ 2023 року                                                                            № _____

 

 

Про затвердження висновку

про вартість майна

 

 

 Відповідно до статті 25 та частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», пунктів 17, 22, 23 Методики оцінки майна, затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 10.12.2003 № 1891, за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити висновок про вартість майна – частини нежитлового приміщення будівлі їдальні Бутейківської гімназії Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області, загальною площею 44,5м², що розташована за адресою: Рівненська область, Сарненський район, с. Бутейки, вул. Центральна,13, виконаний фізичною особою підприємцем – Захарко О.В. в сумі 123430,00 грн (сто двадцять три тисячі чотириста тридцять гривень нуль копійок) (без урахування ПДВ).
  2. Затвердити вартість об’єкта оцінки з метою визначення ринкової вартості майна для цілей оренди, відображення її результатів у бухгалтерському обліку, та для розрахунку орендної лати задля укладення договору оренди майна - частини нежитлового приміщення будівлі їдальні Бутейківської гімназії Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області, загальною площею 44,5м², що розташована за адресою: Рівненська область, Сарненський район, с. Бутейки, вул. Центральна 13, за результатати незалежної оцінки в сумі 123430,00 грн (сто двадцять три тисячі чотириста тридцять гривень нуль копійок) (без урахування ПДВ).
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (Ігор М’якішев), а організацію виконання рішення – на заступника міського голови Володимира МІЩЕНЮ.

 

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

Прикріплені файли
Про затвердження висновку про вартість майна  .doc

Останні документи

Документи → Проєкти рішень міської ради 19-ї сесії
24 березня 2023
Про внесення змін до Програми  розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 березня 2023
Про внесення змін до рішення виконавчогокомітету міської ради від 09.07.2021 № 376«Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Сарненської міської ради та її складу» (зі змінами)

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 березня 2023
Про затвердження рішень про надання та припинення надання соціальних послуг

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 березня 2023
Про розгляд заяви ТОВ «Полюс-Сервіс» щодо надання дозволу на розміщення засобу зовнішньої реклами

Документи → Проєкти рішень міської ради 19-ї сесії
24 березня 2023
Про внесення змін до Програми   по здійсненню благоустрою на 2022-2024 роки

Пошук документів